جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

درباره شاخه مدیران و متخصصان جوان

درباره شاخه مدیران و متخصصان جوان
اهداف شاخه
شاخه مدیران جوان در چهار چوب مصوبات شورای مدیریت جامعه و مجمع عمومی شاخه برای تحقق بخشیدن به اهداف مشروحه ذیل فعالیت می‌نماید:
1- ایجاد فضای مناسب برای ارتقاء موقعیت اعضا از طریق مشارکت در فعالیت‌های جاری جامعه
2- بسط نوآوری در گستره فعالیت‌های کل جامعه و ارائه طرح‌های سودمند در جهت افزایش هرچه بیشتر بهره‌وری این فعالیت ها
3- ارتقا دانش و سطح علمی مدیران جوان،
4- ارتقا جایگاه شاخه مدیران جوان و جامعه مهندسان مشاور ایران در کشور و سطوح بین‌المللی،
5- ارتقا جایگاه تحقیق و توسعه در مهندسین مشاور کشور
6- دستیابی به دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته و به روز در دنیا، منطبق با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و اقتصادی کشور،
7- انجام فعالیت‌های لازم به منظور ایجاد ارتباط و همبستگی میان اعضاء شاخه با یکدیگر و با سایر تشکل‌های داخلی یا بین‌المللی.
8- گسترش و ترویج اخلاق مهندسی


 تاریخچه
تشکیل شاخه متخصصان جوان فیدیک جرقه  اصلی شکل گیری شاخه مدیران جوان در جامعه مهندسان مشاور ایران بود.این اقدام مسیری را برای آینده جامعه کشور گشود که در زمره دغدغه های مدیران ، درباره مدیریت نسل‌های بعدی در این نهاد فنی و مهندسی بشمار می‌رفت.
نسل جدیدی که باید در آینده مسئولیت هدایت جامعه را بر عهده گیرند و بتوانند ضامن حفظ و تداوم دستاوردهای آن باشند.
بررسی استراتژیک از وضعیت شرکت‌های مهندس مشاور جهان که از سوی فیدیک انجام شده ،مهم‌ترین مسائل شرکت‌ها را این چنین بیان کرده است :
جهانی سازی ،ارائه خدمات با کیفیت جهانی ،کمبود زیرساخت‌ها،واگذاری مسئولیت‌های دولت به بخش خصوصی،مدیریت ریسک،مسائل پیش روی برای گسترش شرکت ، کمبود دستمزدها، رقابت در قیمت‌ها ،نیاز به توسعه پایدار و...
دستیابی به این موارد نیازمند صرف زمان سرمایه گذاری و...است .در این راستا جهانی سازی و ارائه خدمات با کیفیت بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا جهت رقابت با شرکت‌ها در مقیاس جهانی در دوره ای 10-15 ساله نیاز به آماده سازی در ابعاد زیر وجود دارد:
ظرفیت سازی ،ادغام شرکت‌های کوچک و ایجاد شرکت‌هایی با توانایی بیشتر ،ایجاد شرکت‌های فوق تخصصی و ...
اهمیت و نقش مدیران و مهندسان جوان در اینجا مشخص می‌شود.این طیف مدیران ارشد دورنمای 10-15 سال آینده شرکت‌های مهندسان مشاور هستند،که باید با موج جهانی سازی همراه شده و با شرکت‌هایی در مقیاس جهانی ،رقابت کنند.
شاخه مدیران جوان یکی از کارگروه های جامعه مهندسان مشاور ایران است که از مدیران و سهامداران جوان شرکت‌های عضو جامعه مهندسان مشاور ایران تشکیل شده است.


اعضاء هیأت اجرایی موقت (27/بهمن ماه/1383)
1- مهندس شقایق صحرائیان از مهندسان مشاور راماب
2- مهندس شروین ممتحن از مهندسان مشاور مشارآب
3- مهندس هما حسنین از مهندسان مشاور نارگان
4- مهندس منوچهر عزیزی از مهندسان مشاور آتک
5- مهندس احسان اردکانیان از مهندسان مشاور رمپ
6- مهندس امیر عربشاهی از مهندسان مشاور توسعه و احیای منابع آب
7- مهندس امیر فراحی شاندیز از مهندسان مشاور طراحی صنعتی ایران


اعضا علی‌البدل:
1. مهندس نادر شکوفی مقیمیان از مهندسان مشاور توان
2. مهندس امیر علی فخر صمدی از مهندسان مشاور مشارا


 ----

اعضا هیأت اجرایی دوره اول (22/تیرماه/1384)
1. مهندس شروین ممتحن از مهندسان مشاور مشارآب
2. مهندس امیر فراحی شاندیز از مهندسان مشاور طراحی صنعتی ایران
3. مهندس منوچهر عزیزی از مهندسان مشاور آتک
4. مهندس نادر شکوفی مقیمیان از مهندسان مشاور توان
5. مهندس امیر علی فخر صمدی از مهندسان مشاور مشارا
6. مهندس نیما ذوالریاستین از مهندسان مشاور راماب
7. مهندس بهروز تاجیک از مهندسان مشاور نارگان


 اعضا علی‌البدل:
1- مهندس امیر عربشاهی از مهندسان مشاور توسعه و احیای منابع آب
2- مهندس زهره ریوکانی از مهندسان مشاور معدنکاو


بازرسین اصلی و علی‌البدل
1- مهندس بهرام پورپاکدل از مهندسان مشاور راماب
2- مهندس رضا کیمیایی از مهندسان مشاور آریا پیشرو قرن


  ----
اعضاء هیأت اجرائی دوره دوم (20/تیرماه/1386)
1- مهندس منوچهر عزیزی از مهندسان مشاور آتک
2- مهندس امیر علی فخر صمدی از مهندسان مشاور مشارا
3- مهندس زهره ریوکانی از مهندسان مشاور معدنکاو
4- مهندس امیرروشن حسامی از مهندسان مشاور گسترش شرق راه
5- مهندس امین سرائی زاده از مهندسان مشاور طرح نواندیشان
6- مهندس لیا فریور صدری از مهندسان مشاور شارستان
7- مهندس مهسا قریشی از مهندسان مشاور شورا


اعضا علی البدل:
1- مهندس شایان معین از مهندسان مشاور صنایع
2- مهندس علیرضا سیفی از مهندسان مشاور نارگان


بازرس و بازرس علی البدل
1- مهندس امیر فراحی شاندیز از مهندسان مشاور طراحی صنعتی ایران
2- مهندس محمد علی اسدی از مهندسان مشاور موج آب فن


----
اعضاء هیئت اجرائی دوره سوم ( 24/تیرماه/1386)
1- مهندس علیرضا سیفی از مهندسان مشاور نارگان
2- مهندس نادر شکوفی از مهندسان مشاور توان
3- مهندس خورشید یغمائی از مهندسان مشاور توان آب
4- مهندس محمد رضا شفاهی از مهندسان مشاور گونه شناسی بنا
5- مهندس شایان معین از مهندسان مشاور صنایع
6- مهندس بابک فرهادی از مهندسان مشاور پویاب
7- مهندس وحید جعفری تاشان از مهندسان مشاور سی تک


اعضا علی البدل:
1- مهندس محسن عرفانی از مهندسان مشاور باستیان سازه
2- مهندس الهام مهین روستا از مهندسان مشاور باوند


بازرس و بازرس علی البدل :
1- مهندس منوچهر عزیزی از مهندسان مشاور آتک
2- مهندس علیرضا سهرابی از مهندسان مشاور سازه آب شفق


----
اعضاء هیئت اجرائی دوره چهارم
1- مهندس نادر شکوفی از مهندسان مشاور توان
2- مهندس محمد رضا شفاهی از مهندسان مشاور گونه شناسی بنا
3- مهندس شهرام سندیانی از مهندسین هرازراه
4- مهندس وحید جعفری تاشان از مهندسان مشاور سی تک
5- مهندس علی کبیری از مهندسان مشاور کریت کارا
6- مهندس رضا رسولی از مهندسان مشاور ناموران


اعضا علی البدل:
1- مهندس عرفانی از مهندسان مشاور باستیان سازه
2- مهندس عطا الله عبدالغفاری از مهندسان مشاور نگر اندیش


بازرس و بازرس علی البدل:
1- مهندس منوچهر عزیزی از مهندسان مشاور آتک
2- مهندس احسان مانی از مهندسان مشاور پارس جویاب  


 ----

اعضاء هیئت اجرائی دوره پنجم (12/آذرماه/1392)
1- مهندس رضا رسولی از مهندسان مشاور ناموران
2ـ مهندس ماندانا کنت از مهندسان مشاور کنت و همکاران
3ـ مهندس آرش امام بخش از مهندسان مشاور کاهنربا
4ـ مهندس شهرام سندیانی از مهندسان مشاور هراز راه
5ـ مهندس ساسان کرباسی زاده از مهندسان مشاور سنجش امکان طرح
6ـ مهندس علی کبیری جهان آبادی از مهندسان مشاور کریت کارا
7ـ مهندس میلاد قرشی از مهندسین مشاور شورا  


اعضا علی البدل
1ـ مهندس امیررضا معینی از مهندسان مشاور نارگان
2ـ مهندس عطااله عبدالغفاری از مهندسان مشاور نگراندیش نوین   


بازرسین شاخه
1ـ مهندس امیر آریا زند از مهندسان مشاور رهاب
2ـ مهندس مهدی رضوی از مهندسان مشاور کریت کارا


 ----
 اعضاء هیأت اجرایی دوره ششم (27/آبان ماه/94)
1.    علیرضا آئینه چیان از مهندسین مشاور ایتسن
2.    مهندس صدف عسکری از مهندسین مشاور بندآب
3.   
مهندس ساسان کرباسی زاده از مهندسین مشاور سنجش امکان طرح
4.   
مهندس محسن عرفانی از مهندسین مشاور باستیان سازه
5.  
مهندس امیر آریا زنداز مهندسین مشاور رهاب
6.   
مهندس محمدرضا شفاهی از مهندسین مشاور گونه شناسی بنا
7.   
مهندس محمدمهدی مقدادی از مهندسین مشاور ناموران


اعضا علی البدل
1.   
مهندس امیرضا معینی از مهندسین مشاور نارگان
2.   
مهندس سامان سیار از مهندسین مشاور نقش جهان پارس

 اعضاء اصلی و علی البدل بازرسین شاخه
1.   مهندس آرش امام بخش از مهندسین مشاور کاهنربا
2.  مهندس محمدرضا صافدل (علی البدل) از مهندسین مشاور رهاب ----

 اعضاء هیأت اجرایی دوره هفتم
(02/بهمن ماه/96)

1.   مهندس محمدرضا صافدل از مهندسین مشاوررهاب
2.     مهندس زیبا معین صابری
از مهندسین مشاور مشاوران انرژی تهران
3.     مهندس علی اکبری
از مهندسین مشاورنقش جهان پارس
4.    مهندس هانیه بیگدلی
از مهندسین مشاورایتسن
5.    مهندس کاوه حشمتی
از مهندسین مشاورسانو
6.     مهندس محمدمهدی مقدادی
از مهندسین مشاورناموران
7.     مهندس ابوذر داودی 
از مهندسین مشاورزیستاب

اعضا علی البدل
8.    مهندس هستی قاسمیان (علی البدل)  
از مهندسین مشاورگنو


 اعضاء اصلی و علی البدل بازرسین شاخه
1.   مهندس سامان سیار از مهندسین مشاورنقش جهان پارس
2.   مهندس مهدی رضی خسروشاهی (علی البدل) 
از مهندسین مشاور رهاب
نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است