جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

دوره آموزشی: بررسی و تنظیم صورت وضعیت

بررسی و تنظیم صورت وضعیت ـ بخش 1

در ادامه برگزاری دوره های نظارتی  امور قراردادهای طرحهای عمرانی ، و مدیریت تاخیرات ، اکنون جامعه در نظر دارد دوره  جامع "بررسی و تنظیم صورت وضعیت"  را در دو بخش برای کارشناسان محترم در شرکتهای مهندسی مشاور به شرح اطلاعات زیر برگزار نماید، و توصیه می شود آندسته از مسئولانی که متولی بررسی و تنظیم صورت وضعیت در شرکت ها می باشند و مدیرانی که بر این فرآیند نظارت می نمایند در دوره شرکت نمایند.


نام دورهمدت دوره    زمان اجرای دوره  
شهریه    مدرس
بررسی و تنظیم صورت وضعیت
"بخش اول" 
50ساعت
سه شنبه هرهفته از تاریخ 94/09/03 الی 94/11/13
ساعت: 8/30 ـ 13/30
برابر توضیحات مندرج
 مهندس حسین زاده
پیشینه علمی حرفه ای ایشان را در فایل ضمیمه ملاحظه فرمائید.


مخاطبان دوره
•    مسئولان بررسی و تنظیم صورت وضعیت
•    مدیر مسئول پروژه و پیمان رسیدگی
بخش دوم پس از پایان دوره اول اطلاع رسانی و برگزار خواهد شد.


   


لطفا قبل از ثبت نام به نکات زیر توجه فرمائید:
 ا- از محتوای دوره با" گرایش ابنیه" و همچنین مدت و زمان برگزاری اطلاع کامل حاصل فرمائید.
 2- اعلام انصراف از دوره پنج روز اداری قبل از شروع دوره مورد پذیرش است و بعد از آن به هیچ وجه شهریه پرداختی عودت داده نمی  شود.


شهریه دوره
1    ثبت نام یکنفر در دوره                                    9.200.000  ریال
2    ثبت نام نفر دوم از شرکت در دوره                   8.200.000  ریال
3    ثبت نام نفر سوم و بیشتر از شرکت در دوره      7.700.000  ریال
4    ثبت نام اعضای جامعه در یک دوره                  7.700.000  ریال
5    ثبت نام اعضاء شاخه جوانان جامعه                 6.750.000 ریالنحوه پرداخت
تقاضا میشود در صورت تمایل به ثبت نام مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 7388102359 نزد بانک ملت، شعبه خیابان پارک کد بانک 65367 بنام جامعه مهندسان مشاور ایران با شماره شناسه واریز  999936 واریز و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر، با واحد آموزش جامعه به شماره60 - 22406259، داخلی 108 (خانم رحیم زاده ) تماس حاصل فرمایند.
با توجه به محدودیت فضا، اولویت پذیرش بر اساس تاریخ ثبت نام خواهد بود.محتوای دوره آموزشی جامع صورت وضعیت(بخش اول)
1-    تعریف صورت وضعیت و انواع آن با توجه به نوع پیمان .
2-    اجزاء صورت وضعیت و مستندات و مدارک همراه آن
3-    انواع جداول وبرگه های متره و صورت وضعیت.
4-    گردش کار تهیه رسیدگی و پرداخت صورت وضعیت با توجه بمفاد مرتبط در شرایط عمومی پیمان و وظائف هریک از ارکان پروژه
5-    ضرایب و کسورات صورت وضعیت.
6-    تعاریف و محدودیت ردیف های ستاره دار و قیمتهای جدید ( نحوه محاسبه و تهیه و گردش کار مربوطه )
7-    محدودیت سقف تغییرات ردیفها ، نسبت به برآورد پیوست مناقصه
8-    تجزیه اقلام کار ردیف ها
9-    شرح تفصیلی فهرست بهای رشته ابنیه اعم از:
•    دستوالعمل کاربرد
•    کلیات
•    عملیات های خاکی
•    سفت کاری
•    نازک کاری
•    محوطه سازی
•    راهسازی
•    مصالح پای کار
•    ضریب طبقات
•    ضریب بالاسر
•    تجهیز و برچیدن کارگاه
•    بررسی تفاوت فهرست بهای رشته ابنیه سال 1394 با فهارس پیشین
10-    نحوه تهیه و تنظیم متره و صورت وضعیت یک پروژه واقعی


فرم ثبت نام
گواهینامه دوره بر اساس اطلاعات این فرم صادر خواهد شد.

Title : Mr. / Mrs. / Miss / Dr
:First & Surname
آقای / خانم / دکتر
نام و نام خانوادگی :
سمت                                                                                                                                                         Job Title
شرکت                                                                                                                                                     Company
Degree and Field of study
مدرک و رشته تحصیلی
Address
آدرس
Telephone
Cellphone
Fax
Emailبرای مشاهده رزومه مدرس و همچنین محتوای دوره ها به فایل های ضمیمه مراجعه فرمایید.

 
  دریافت فایل ضمیمه

نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است