جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

نشست مشترک در معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی

نشست مشترک در معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی

روز سه شنبه 28 مهر ماه 1394 نشستی در دفتر معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حضور مهندس شافعی و مهندس مصطفوی و هیأت رئیسه جامعه، مهندس رامینه، مهندس حقوقی، مهندس مسگرپور و مهندس میرزاخانیان، برگزار شد.
در این جلسه موارد زیر از سوی هیأت رئیسه جامعه مطرح شد.
1)    تشخیص صلاحیت
ضمن تشکر از تصمیم سازمان مدیریت برای ارجاع رسیدگی به پرونده های مهندسان مشاور توسط جامعه مهندسان مشاور ایران , جامعه آمادگی خودش را با توجه به حساسیت های آن ، برای انجام این مآموریت اعلام کرد . سازمان مدیریت نیز اعلام نمود که تا هرجائی که جامعه ظرفیت ایجاد کند پرونده های مهندسان مشاور را به جامعه ارجاع خواهد کرد.

2)    تآخیر در پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
پرداخت حق الزحمه های مهندسان مشاور با تآخیرات خیلی زیادی مواجه شده و با توجه به اینکه عمده هزینه های مهندسان مشاور پردخت حقوق کارشناسان ، نظار کارگاهی و کارمندان است ، این تآخیرات اثرات منفی زیادی را در کارآئی و عملکرد شرکت ها گذاشته. طبق آماری که اخیراًاز شرکت ها گرفته شده دردو سال گذشته حدود 5000 نفر از کل 000 20 نفرکارشناسان  800 شرکت عضو جامعه حرفه را ترک کرده و یا به مهاجرت از کشور رو آورده اند. مطالبات شرکت های مهندس مشاور حدود 3000 میلیارد تومان برآورد می شود که نتیجه آن دیرکرد در پرداخت حقوق کارشناسان ، نظار و کارمندان شرکت های مشاوره بین شش ماه تا یک سال می باشد .
تقاضا داریم که مجدداً برای سال جاری هم بخشنامه ای از طرف سازمان مدیریت ابلاغ و طی آن اولویت پرداخت ها به شرکت های مشاور داده شود.


3)    تعدیل حق الزحمه های عقب افتاده
با توجه به اینکه پرداخت حق الزحمه ها با تآخیرات زیاد و بعضاً چندین سال مواجه می باشد ، با در نظر گرفتن تورم ، در زمان پرداخت در واقع بخش عمده هزینه های انجام شده توسط شرکت ها از بین رفته و شرکت ها با زیان غیر قابل جبرانی مواجه می شوند . با توجه به نامه شماره 132172 مورخ 25/5/94 جنابعالی به جناب آقای دکتر نوبخت در این مورد ، انتظار داریم که بخشنامه ای در جهت اصلاح مفاد بند 16-8 ماده 16 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره مورخ 29/4/79 اصلاح و محدودیت زمانی 3 ماه برداشته شده و هزینه خسارت تآخیر برابر با نرخ سود سپرده و یا اوراق مشارکت اعلام شود .

4)    محدودیت سقف 7%
ضمن اشاره به مکانبات بعمل آمده طی نامه شماره 4815/93 مورخ 13/11/93 جامعه و پاسخ شماره 12493 مورخ 5/2/94 معاونت محترم بودجه آن سازمان ، در مورد مشکلات ناشی از این محدودیت توجه آن معاونت محترم را به نکات زیر جلب می نماید:
•    حق الزحمه مهندسان مشاور شامل هزینه مطالعات ( فاز اول ، فاز دوم ، خاکشناسی ، ژئوفیزیک ، ژئوتکنیک ، نقشه برداری و حفاری های اکتشافی ) و هزینه نظارت عالی و کارگاهی می باشد .
•    با توجه به ابعاد  ، نوع طرح ، محل اجرا و ویژگی هر طرح درصد هزینه میتواند بسیار متفاوت باشد . به همین جهت اعمال سقف 7% در سطح کشور برای کلیه طرح ها ،  شرکت ها و طرح ها را با مشکلات عدیده ای مواجه میکند.
•    با توجه به انباشت مطالبات شرکت ها در طی چند سال اخیر ، در مواردی هم که اعتبار تخصیص داده می شود به همین علت سقف 7% شرکت ها نمیتوانند عملکرد خودشان را هم دریافت کنند.
•    در جهت رفع ابهام از اعلام نظر مورخ 5/2/94 معاونت محترم بودجه پیشنهاد می شود:
o    برای پرداخت مطالبات انباشته شده هیچ سقفی منظور نگردد .
o    طبق نظر معاونت محترم بودجه سقف هزینه برای طرح های مطالعاتی کلا برداشته شود .
o    سقف 7% برای هزینه های نظارت کارگاهی اعمال شود .
o    برای موارد استثناء تآئیدیه لازم اخذ گردد .
o    موارد فوق طی بخشنامه ای برای ذیحسابان طرح های تملک دارائی اعلام گردد.

5)    بیکاری شرکت ها
طی چند سال اخیر تعداد زیادی از شرکتها بعلت کاهش طرح های عمرانی با بیکاری و یا کم کاری مزمن مواجه می باشند و به همین علت و کمبود نقدینگی سرمایه های واقعی خودشان یا مغز افزارهای شان را از دست داده اند و یا میدهند. سیل مهاجرت جوانان تحصیل کرده و تجربه اندوخته در همین شرکت ها فرار سرمایه های ملی کشور تلقی می گردد و جایگزینی این افرادنیاز به سرمایه و زمان دارد. برای جلوگیری از این فاجعه ملی توصیه می شود طرح های مطالعاتی که در آینده به آنها نیاز خواهد بود در دستور کار وزارتخانه ها قرار داده شود تا هم برای شرکت ها مشغله ای بوجود آمده و هم اینکه وقتی سیاست توسعه ای در کشور غالب شد طرح های مطالعاتی آماده در اختیار مجریان باشد .

6)    مالیات بر ارزش افزوده
موضوع مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی که شرکت ها حتی قادر به پرداخت حقوق ماهانه کارمندان خودشان نیستند به یک معضل اساسی تبدیل شده است. در جهت اصلاح قانون فعلیت های زیادی بعمل آمده ولی تا وضع قانون جدید ضرورت دارد دولت با مشورت مجلس محترم نسبت به نحوه عملکرد مجریان مالیاتی تصمیم قاطع و سریعی را اتخاذ نماید . پرداخت جریمه برای دیرکرد در پرداخت مالیات برای درآمدی که حاصل نشده ظلم مطلق است . اکیداٌ توصیه میشود مالیات بر ارزش افزوده فقط در شرایطی توسط شرکت ها قابل پرداخت است که حق الزحمه خودشان را دریافت کرده باشند.

7)    بیمه و تآمین اجتماعی
کمبود نقدینگی و عدم پرداخت حق الزحمه مهندسان مشاور ، در سازمان تآمین اجتماعی هم مشکلاتی را برای شرکت ها و کارمندان شرکت ها بوجود آورده است . چون حق الزحمه ها پرداخت نمی شوند و به تبع آن حقوق تآمین اجتماعی هم با تآخیر مورد اقدام قرار میگیرد ، سازمان از پذیرش لیست حقوق مشاوران استنکاف می ورزد و کارمندان و خانواده های آنها را با مشکلات درمانی و بیمارستانی فراوانی روبرو میکند. با توجه به اینکه همین کارمندان حقوق ماهانه خودشان را با تآخیر چندین ماهه دریافت میکنند ، این معضل بر گرفتاری آنها اضافه می شود.
امیدوار است بخشنامه شماره 174733/94 مورخ 22/7/94 آن سازمان محترم بخشی از مشکلات را حل کند ولی پرداخت جرایم توسط دستگاه های اجرائی اصل مشکل را که منجر به عدم دریافت خدمات درمانی می شود حل نخواهد کرد .
در این مورد پیشنهاد می شود سازمان مدیریت و برنامه ریزی با سازمان تآمین اجتماعی به  تفاهمی قابل قبول دست یابند.

8)    پسا تحریم
با رفع تحریم های ظالمانه تحت درایت و تدبیر دولت محترم ، این امیدواری بوجود آمده که بخشی از مسائل و مشکلات مالی کشور ظرف چند ماه آینده رفع شوند و چرخ های اقتصاد کشور دوباره به چرخش درآیند. بدیهی است که با موجی از شرکت های خارجی تحت پوشش سرمایه گذاری در کشور مواجه خواهیم شد که پیش درآمد آن هم اکنون ملاحظه می شود. ضرورت دارد برای حمایت از بخش خصوصی واقعی در برخورد با این پدیده ملاحظاتی صورت پذیرد و در جهت اعمال آنها آئین نامه هائی تدوین شود. تردیدی نیست که درصورت عدم حضور چشم گیر بخش خصوصی در فرایند توسعه کشور و فقدان مشارکت و ورود فعال در طرح های توسعه ، منافع ملی را با خطرات جدی و خسارات غیر قابل جبران رو در رو خواهد کرد .نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است