جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

جلسه مجمع عمومی

شاخه مدیران ومتخصصان جوان


 نوبت دوم مجمع شاخه مدیران و متخصصان جوان،در روز دوشنبه 20/دی ماه/95 از ساعت 15 تا 16 در  جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار خواهد شد.
این جلسه با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت خواهد داشت.

گفتنی است نوبت اول مجمع شاخه در تاریخ 29/آذر/95 به دلیل عدم حصول حد نصاب لازم رسمیت نیافت.

دستور جلسه:
1.    ارائه گزارش عملکرد شاخهنقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است