جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

کارگاه آموزشی:

شبیه سازی مدیریت پروژهپروژه ‌ها درسازمان‌ ها، یکی از مهم ترین ابزارهای ایجاد تغییر و حرکت به سوی پیشرفت و تعالی سازمان به شمارمی ‌رود. اما مدیریت ضعیف و ناکارآمد پروژه ‌ها که این روزها به گونه های مختلف شاهد آن هستیم، نه تنها باعث پیشرفت فعالیت سازمانی نمی ‌شود بلکه در برخی موارد موجب اتلاف سرمایه ‌های سازمان نیز می شود؛ مدیریت بر پروژه های یک سازمان به روش علمی، نوین و کارآمد یکی از مهم ترین عواملی است که  طلب می نماید مدیران ارشد سازمان‌ ها الزاماً بر روی آن تمرکز نمایند.

بر این اساس دوره "شبیه سازی مدیریت پروژه به شیوه مستند در قالب کارگاه آموزشی کاربردی" متناسب با افراد مسئول در مدیریت پروژه ‌ها طراحی و برای آموزش آماده شده است، در این دوره مفاهیم مدیریت پروژه به صورت کاربردی و با مثال ‌های صنعتی و حرفه ای به دانش پذیران آموزش داده خواهد شد و در کنار ارائه مطالب، برای درک و شناخت بیشتر و بهتر؛ برخی از مستندات مدیریتی شبیه سازی و در حین آموزش تکمیل خواهد شد. دوره پیشنهادی به شرح اطلاعات مندرج در جدول زیر به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.


نام دوره
   مدت دوره  زمان اجرای دورهمدرس
شبیه سازی مدیریت پروژه
به شیوه مستند
در قالب کارگاه آموزشی کاربردی 
   16ساعت
   چهارشنبه و پنجشنبه
20 و21 بهمن95
از ساعت 8:30 الی 17:30
 دکتر حاجی یخچالی
 از دانشکده فنی دانشگاه تهرانمخاطبین دوره
 
1-    مدیران پروژه
2-    مدیران دفتر پروژه
3-    سرپرستان کارگاه
4-    کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژههزینه ثبت نام
لطفاً قبل از ثبت نام به موارد زیرین عنایت و توجه کنید:
1-    آگاهی کامل از موضوعات مورد بحث در دوره و پیشینه علمی ـ حرفه ای مدرس
2-    شهریه واریزی در صورت انصراف فقط تا یک هفته قبل از شروع دوره قابل برگشت است و بعد از آن به هیچ وجه برگشت داده نخواهد شد.
1    ثبت نام یک نفر (غیر عضو)                                 4.500.000    ریال
2    ثبت نام نفر دوم                                               4.250.000  ریال
3    ثبت نام نفر سوم و بیشتر                                  4.000.000   ریال
4    ثبت نام اعضای جامعه                                       4.000.000   ریال
5    ثبت نام اعضای شاخه مدیران و متخصصان جوان     3.750.000 ریالنحوه پرداخت
تقاضا می شود در صورت تمایل به ثبت نام مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 7388102359 نزد بانک ملت، شعبه خیابان پارک کد بانک 65367 به نام جامعه مهندسان مشاور ایران با شماره شناسه واریز 999936 واریز و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر، با واحد آموزش جامعه به شماره
 60 - 22406259، داخلی 108 (خانم رحیم زاده) تماس حاصل فرمایند و مدرک واریزی را به نمابر 2240625 ارسال یا طی یک فایل ضمیمه به آدرس ایمیل training@irsce.org  ارسال شود. 
با توجه به محدودیت فضا، اولویت پذیرش براساس تاریخ ثبت نام خواهد بوددانش پذیران در انتهای دوره با مفاهیم و اصول مدیریت پروژه آشنا خواهند شد و همچنین مستندات مدیریتی آن را خواهند شناخت.


سرفصل مطالب
در این دوره مفاهیم زیر مربوط به مدیریت پروژه به دانش پذیران آموزش داده می شود:
 • معرفی سبد، طرح، پروژه
 • ویژگی‎ های پروژه
 •  دوران حیات پروژه
 • مدیریت سازماندهی پروژه
 • مدیریت برنامه ریزی پروژه
 • مدیریت پیشرفت پروژه
 • مفهوم ریسک پروژه
 • مفهوم ارتباطات پروژه
 • مفهوم کیفیت پروژه
 • مفهوم رخداد پروژه
 • مدیریت تدارکات پروژه
 • معرفی مستندات مدیریتی پروژه
 • معرفی متدولوژی مدیریت پروژه

مستندات زیر در این دوره تکمیل خواهد شد:
 • فرم ثبت ذی نفعان پروژه
 • فرم ثبت ریسک‎ های پروژه
 • فرم ساختار شکست اقلام قابل تحویل
 • فرم ثبت رخداد پروژه
مرجع درس: کتاب رهنمود پروژه النا (تالیف دکتر سیامک حاجی یخچالی)

فرم ثبت نام
گواهینامه دوره بر اساس اطلاعات این فرم صادر خواهد شد.


Title : Mr. / Mrs. / Miss / Dr
:First & Surname
آقای / خانم / دکتر
نام و نام خانوادگی :
سمت                                                                                                                                                         Job Title
شرکت                                                                                                                                                     Company
Degree and Field of study
مدرک و رشته تحصیلی
Address
آدرس
Telephone
Cellphone
Fax
Email


نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است