جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

دوره آموزشی

اصول و فنون مذاکره

مذاکره یک فرآیند بسیار پویا بوده و فرآیند آن در معرض ارزیابی و تغییر است. پیش از هر کنش و واکنشی دو طرف مذاکره جداگانه به برآورد نیاز ها، علاقه‌ ها و هدف‌ ها می‌ پردازند تا موقعیت خود و طرف مقابل را بسنجند. توجه به مذاکره و دیدن آن به صورت فرآیندی پویا از تبادل کنترل شده اطلاعات، بر انگیزه های مثبت مذاکره ‌کننده می‌ افزاید و مخاطره ‌های ناشی از نقص و خلل در گردآوری، پنهان ‌سازی یا افشاء اطلاعات را به حداقل می ‌رساند. سه عنصر حیاتی اطلاعات، زمان و قدرت نقشی اساسی در هر مذاکره دارد طرفی که بهترین درک و شناخت از آنچه که باید انجام شود را دارا باشد، قدرت بیشتری در مذاکره دارد.

طرفی که از نظر وقت در تنگنا نباشد، کار خود را بهتر انجام می دهد، زیرا تنگنایی در مذاکره بیهوده است، و از طرفی هیچ وقت نباید قدرت را به طرف مقابل واگذار کرد.

جامعه مهندسان مشاور ایران، در دوران پسا برجام و گشایش فعالیت های برون مرزی در نظر دارد ابتدا سمینار یک روزه جهت آشنایی کلی و متعاقب آن دوره های مقدماتی و پیشرفته اصول و فنون مذاکره را برای اعضاء محترم جهت آشنایی هر چه بیشتر با علم، فن و مهارت در مذاکرات را برگزار نماید، به همین مناسبت سمینار یک روزه به شرح تقویم زیر با حضور یکی از استادان برجسته دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه برنامه ریزی شده لذا در صورت تمایل در این سمینار حضور به هم رسانید.نام دوره مدت دوره
زمان اجرای دورهمدرس
سمینار اصول و فنون مذاکره 
  8ساعتسه شنبه 19 اردیبهشت ماه 1396
از ساعت 9 الی 17:30 
دکتر منصور رحمانی
 «پیشینه علمی حرفه ای
در فایل ضمیمه قابل مشاهده است.»

    

در این دوره مفاهیم زیر مطرح خواهد شد:
  • مذاکرات و ویژگی های آن
  • روانشناسی ارتباط مؤثر
  • اهمیت روابط انسانی در مذاکرات
  • کانال های ارتباطی
  • فنون برقراری ارتباط مؤثر
  • تکنیک های اعمال نفوذ و متقاعد سازی
  • درک مواضع مذاکره کنندگان
  • ویژگی های روانشناختی مذاکره کننده
  • شناخت تیپ های شخصیتی مذاکره کنندگان


** لطفاً قبل از ثبت نام؛ از محتوای سمینار، پیشینه علمی ـ حرفه ای استاد و زمان برگزاری اطلاع کامل حاصل نمائید و همچنین افرادی که نمی توانند در دوره حضور یابند لازم است 7 روز قبل از شروع دوره به آموزش جامعه انصراف خویش را اطلاع دهند و در غیر اینصورت شهریه واریزی برگشت داده نخواهد شد.


هزینه ثبت نام
1    ثبت نام یک نفر در دوره                                        2.400.000 ریال
2    ثبت نام نفر دوم از شرکت در دوره                          2.200.000 ریال
3   ثبت نام نفر سوم و بیشتر از شرکت در دوره             2.000.000  ریال
4    ثبت نام اعضای جامعه در یک دوره                          2.000.000 ریال
5    ثبت نام اعضاء معرفی شده از شاخه جوانان             1.800.000 ریالنحوه پرداخت
 در صورت تمایل به  ثبت نام مبلغ مورد نظر را  به شماره حساب 7388102359 نزد بانک ملت، شعبه خیابان پارک کد بانک 65367 به نام جامعه مهندسان مشاور ایران با شماره شناسه واریز  999936 واریز و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر، با واحد آموزش جامعه به شماره 60 ـ 22406259، داخلی 108 (خانم رحیم زاده) تماس حاصل فرمایند با توجه به محدودیت فضا، اولویت پذیرش بر اساس تاریخ ثبت نام خواهد بود.فرم ثبت نام
گواهینامه دوره بر اساس اطلاعات این فرم صادر خواهد شد.

Title : Mr. / Mrs. / Miss / Dr
:First & Surname
آقای / خانم / دکتر
نام و نام خانوادگی :
سمت                                                                                                                                                         Job Title
شرکت                                                                                                                                                     Company
Degree and Field of study
مدرک و رشته تحصیلی
Address
آدرس
Telephone
Cellphone
Fax
Emailدریافت فایل ضمیمه

نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است