جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

آگهی پیش ثبت نام

فرآیندهای دیجیتال در طراحی معماریجامعه مهندسان مشاور ایران در نظر دارد در تیرماه 96 یک دوره و کارگاه پنج روزه تحت عنوانروش ها و فرآیندهای دیجیتال در طراحی معماری؛ رهیافت پارامتریک
Digital Design Methods and Processes (DDMP); A Parametric View


از سوی دو نفر از مدرسان شاخص ایرانی در رشته مورد اشاره در آمریکا (کالیفرنیا ـ سن دیگو ) به شرح زیر برگزار نماید.


از تاریخ نشر این اطلاعیه یک پیش ثبت نام بدون واریز شهریه تا پایان روز بیستم خرداد به عمل می آید، سپس اقدام به ثبت نام اصلی خواهد شد.از اعضاء و همکاران محترم تقاضا می شود با نگرش به نوع مخاطبین دوره، تمایل خویش را نسبت به حضور در دوره و کارگاه اعلام تا برنامه ریزی برای برگزاری برابر توضیحات زیرین به عمل آید.مقدمه دوره و کارگاه
در رقابت تنگاتنگ با فضای مجازی و توجه به بازتعریف فضای فیزیکی به کمک ابزارهای دیجیتال، به شیوه ای هوشمندانه نیروی تخصصی زیادی را به بخود جذب نموده. به منظور بازنگری و بازساخت فرآیند طراحی معماری و شهر، فرآیند طرح، تفکر و تمرکز بر این فرآیند نوین غیر قابل اجتناب است.
جامعه معماری جوانگرای امروز، فراخوانی همه گیر برای تعاملی سازنده، با نسل مجرب های حرفه ای را اعلام داشته است تا چنین بازساختی را شکل دهد.

جامعه ای که خواهان فراگیری و پیشرفت در زمینه طراحی منطبق با الگوواره های قرن حاضر است. در طول یک دهه گذشته، طراحان نسل نو معماری و شهرسازی با درس های آموخته از آنچه متعلق به گذشته بوده، در حال بنا نهادن زبان، قواعد و صرف و نحوی بوده است که به صورت بنیادین با تصور رایج و غالب معماری و ساخت شهر همانند قرن گذشته متفاوت است. بدون شک این مقطع مهم تاریخی، معماری، شهر، ساختارها و شیوه پردازش و حتی استفاده از فضاها را به دو مقطع پیش و پس از "دیجیتال در طراحی" تقسیم کرده است.

با توجه به چرخش بنیادین و غیر قابل اغماض تبلور یافته دیجیتال در حوزه طراحی معماری و پیامدهای آن در حوزه فن آوری ساخت، که به زودی طراحی معماری دیجیتال کنشی را وارد مرحله کاملاً جدید می نماید، پرداختن به این عرصه برای ورود به و همراهی با آینده طراحی معماری را امری ضروری می سازد. مجموعه کارگاه های آموزشی که در 5 روز  تحت عنوان روش ها و فرآیند های دیجیتال در طراحی معماری؛ رهیافت پارامتریک
Digital Design Methods and Processes (DDMP); A Parametric View
ارائه می شود، به منظور آشنائی با این پدیده نوین در حوزه طراحی دیجیتال، برنامه ریزی شده است، و کارگاه های آموزشی پیشنهادی با بهره گیری از "نظریه پرداز تا طراح"، "محقق معماری تا کنشگر طراح معماری" طیفی از مسایل بنیادین و به روز معماری دیجیتال تا مبادی فرآیندهای پیشرفته در طراحی را به صورت عملی و به منظور ارتقاء علمی و روزآمد نمودن توانایی های عملی معماران برجسته کشورمان پوشش خواهد داد.

جامعه مهندسان مشاور ایران فرصت را غنیمت شمرده و از حضور دو تن از مدرسان ایرانی در حوزه معماری  ساکن در آمریکا دعوت نموده تا اندوخته های علمی، تجربی و حرفه ای خویش را در زمینه موضوعی فوق به معماران عزیز کشور در قالب یک کارگاه آموزشی پنج روزه انتقال دهند. برنامه آموزشی به شرح جدول زیر می باشد.نام دوره

مدت دوره

زمان اجرای دوره

شهریه

نام مدرس

روش ها و فرآیند های دیجیتال در طراحی معماری؛ رهیافت پارامتریک

30 ساعت

هجدهم الی بیست و دوم تیرماه 96 از ساعت 14 الی 20

به شرح  زیر

پرفسور دکتر ارژنگ پیروزفر

و

 مهندس شهرام آرش زادمخاطبین دوره
معماران حرفه ای professional architectures
 معماران فضای سبز و زیباسازی Landscape
 معماران طراحی شهریUrban architectures
 دانشجویان سال آخر معماری
 معماران طراحی داخلیinterior designer 


• همراه داشتنLaptop حاوی نرم افزارهایRhino ، GrassHopper برای بهره برداری مطلوب از کارگاه الزامیست.


برای پیش ثبت نام تا تاریخ 20 خرداد 96 نیاز به واریز شهریه نیست. درصورتی که مصمم به حضور می باشید از 21 خرداد تبت نام اصلی را انجام دهید.
 

هزینه ثبت  نام

لطفاً قبل از ثبت  نام به موارد زیرین عنایت و توجه کنید:
- آگاهی کامل از محتوای و شیوه اجرای دوره کارگاهی و پیشینه علمی حرفه ای مدرسان
( رزومه مدرس در فایل ضمیمه قابل مشاهده است.)

- شهریه واریزی در صورت انصراف فقط  تا یک هفته قبل از شروع دوره قابل برگشت است و بعد از آن به هیچ وجه برگشت داده نخواهد شد.

-  برای پیش ثبت نام تا تاریخ 20 خرداد 96 نیاز به واریز شهریه نیست. درصورتی که مصمم به حضور می باشید از 21 خرداد تبت نام اصلی را انجام دهید.

-    ثبت نام یک نفر در دوره                                     8.000.000ریال
-    ثبت نام دو نفر ازیک شرکت                               7.500.000ریال
-    ثبت نام سه نفر و به بالا از یک شرکت                 7.250.000ریال
-    ثبت نام اعضای جامعه                                      7.000.000ریال
-    ثبت نام اعضای شاخه مدیران و متخصصان جوان    6.500.000ریال


 نحوه پرداخت
در صورت تمایل به ثبت نام مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 7388102359 نزد بانک ملت، شعبه خیابان پارک کد بانک 65367 به نام جامعه مهندسان مشاور ایران با شماره شناسه واریز 999936 واریز و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر، با واحد آموزش جامعه به شماره 60 - 22406259، داخلی 108 (خانم رحیم زاده) تماس حاصل فرمایند و مدرک واریزی را به نمابر 2240625 ارسال یا طی یک فایل ضمیمه به آدرس ایمیل training@irsce.org  ارسال شود.  با توجه به محدودیت فضا، اولویت پذیرش براساس تاریخ ثبت نام خواهد بود.خواهشمند است فرم پیش ثبت نام مربوطه را بدون واریز شهریه ، به دبیرخانه جامعه ارسال فرمایید.


فرم پیش ثبت نام

گواهینامه دوره بر اساس اطلاعات این فرم صادر خواهد شد.

Title : Mr. / Mrs. / Miss / Dr
:First & Surname
آقای / خانم / دکتر
نام و نام خانوادگی :
سمت                                                                                                                                                         Job Title
شرکت                                                                                                                                                     Company
Degree and Field of study
مدرک و رشته تحصیلی
Address
آدرس
Telephone
Cellphone
Fax
Email


*****

کارگاه 4 مرحله ای

روشها و فرآیندهای دیجیتال در طراحی معماری؛ رهیافت پارامتریک
Workshop 1 — Digital Design Methods and Processes (DDMP); A Parametric View


میان طراحی دیجیتال و معماری دیجیتال تفاوت مهمی وجود دارد که بایستی بدان توجه شود. در حالیکه دیجیتال در معماری زمینه بروز برخی ویژگیهای هندسی مشخص و تاثیرات زیبایی شناسانه را فراهم می آورد، می توان آنرا در پیدایش فرم معماری عاملی مهم و تعیین کننده به حساب آورد. فراتر از مجموعه داده های دیجیتال و تاکید بر استفاده از خطوط منحنی به عنوان نشانه ای از ساخت آوانت گارد، و همچنین توجه تمام و کمال به هندسه های غیر متعامد که تجربه گرایی دهه اخیر در معماری را شکل داده است، گرایشات فرمال این معماری جدید به شکلی نامحسوس، با قابلیت های دیفرانسیل گیری در فضای توپولوژیک، و بکارگیری تفکر الگوریتمی و پارامتری، و نوآفرینی خلاقانه تکتونیک در معماری با جنبه فیزیکی و کالبدی فن آوری دیجیتال هماهنگ و همنوا شده است.
 

digital design.jpg


ظهور زبان پردازه‌نویسی یا زبان اسکریپت،‌ پارادایمی جدید برای تفکر طراحی در "نگاه  و تفکر اسکریپتی"‌ به مثابه نیرویی پیش برنده در تفکر معماری قرن بیست یکم است. این مجموعه های غیر آنالوگ در تعامل و ترکیبی پویا با قابلیت های طراحی تکنولوژیهای تولید مواد که در حال خلق اولویتهای زبانی تفسیرگر است، ما را ناگزیر از به رسمیت شناختن این الگوواره به عنوان معماری دیجیتال نموده است. معمارانی چون پاتریک شوماخر، در این میان موفق به پرداختن به قابلیتهای دیفرانسیل گیری به عنوان یک ویژگی مهم طراحی الگوریتمی پارامتری شده است. تجربه مواد و نوآوری در چنین حوزه های دیفرانسیلی، شامل توانایی تنظیم شرایط تخلخل سطوح مواد، توانایی کنترل نفوذ نور و غیره می باشد. بکارگیری این مفاهیم در مبانی طراحی، آغازگر طراحی منطبق با شرایط محیطی بوده است، که حوزه ای جدید در طراحی معماری از در هم تنیدگی فن آوری دیجیتال در ترکیب با معماری پایدار است.

پس از پرداختن به "تغییر پذیری" و پویایی در طراحی الگوریتمی پارامتریک و غنای تکتونیک معماری آن، و همچنین ارتقاء مواد و مصالح ساخت در دههء گذشته، ایجاد ساختاری ترکیبی از این دانشها با نرم افزارهای تحلیل عملکرد، که بصورت تعاملی در بستری مشترک عمل کنند، در حال روی دادن است، روی دادی که برای ارتقا طراحی معماری ضروریست . این تلاشها به تولید "ارتباط دیجیتال" در فرآیند تولید فرم با تحلیل فرمی کنشی می انجامد که حاصل آن، طراحی دیجیتال "خود آگاهی یافته" و "خود سازمان ده" با ملاحضلات از عملکرد، فن آوری ساخت دیجیتال، مواد و مصالح و ... است. در حالیکه این گونه ارتباط دیجیتال میان رشته ای با سیستمهای دیجیتال گسترش یافته و پشتیبانی می شود. در آینده ای نزدیک می توانیم شاهد ظهور فرم گیری و "ریخت زایی" دیجیتال به عنوان مدلی برجسته از طراحی کنشی در معماری باشیم.

ریخت زایی دیجیتال به عنوان مرزی تئوریک برای تکنولوژی و طراحی دیجیتال عمل می کند؛ همانگونه که طراحی کنشی دچار تکامل می شود تا دربرگیرنده "معماری تولیدگر" در الگوواره طراحی پارامتریک باشد. بنابراین پس از این مرحله تفکر طراحی، در واقع به تولید فرم معمارانه دیجیتال در انطباق با شرایط محیطی می پردازد. که امروزه می توانیم بروز چنین آغازی در نمونه های جدید طراحی را شاهد باشیم، که در آن نیروهای پس زمینه و ویژگیهای مواد ترکیب می شوند تا به تولید فرم نهایی بپردازند.

ارتقاء‌ مواد و روشهای تولید دیجیتال نقشهای اصلی در تکامل معماری دیجیتال را در نخستین دهه این هزاره بازی کردند. تاثیر بیولوژیک ممکن است لحظه نوآوری بزرگ علمی دهه دوم وسوم باشد. "طراحی طبیعت نگر" فراتر از یک دنباله روی ظاهری از فرمهای ارگانیک است، چرا که از اصول طراحی طبیعی در تولید فرم منطبق با شرایط محیطی می آموزد. در عصری قرار گرفته ایم که طراحی دیجیتال در حقیقت می تواند طبیعت دوم را تولید نماید.

با توجه به چرخش بنیادین، انکار ناپذیر و غیر قابل اغماض مذکور در حوزه طراحی معماری و پیامدهای آن در حوزه فن آوری ساخت، در طول یک دهه گذشته، که بزودی طراحی معماری دیجیتال کنشی را وارد مرحله کاملا جدید می نماید، پرداختن به این عرصه برای ورود به و همراهی با آینده طراحی معماری امری اجتناب ناپذیر است. مرحله ای که در آن فرمهای معمارانه مطابق با روح زمانه ما به ارائه فضاهای درون بنایی و شهری منطبق با نیازها وخواسته های امروز فردی و اجتماعی منجر می گردد.

جامعه معماری و شهرسازی دنیای امروز، جوان و جوانگراست؛ جامعه ای که خواهان فراگیری و پیشرفت در زمینه طراحی منطبق با الگوواره های قرن حاضر است. در طول یک دهه گذشته، طراحان نسل نو معماری و شهرسازی با درسهای آموخته از آنچه متعلق به گذشته بوده، در حال بنا نهادن زبان، قواعد و صرف و نحوی بوده است که به صورت بنیادین با تصور رایج و غالب معماری و ساخت شهر قرن گذشته متفاوت است.  بدون شک این مقطع مهم تاریخی- معماری، شهر، ساختارها و شیوه پردازش و حتی استفاده از فضاها را به دو مقطع پیش و پس از دیجیتال در طراحی تقسیم کرده است.

معماران و شهرسازان ایران امروز نیز، لزوم آشنایی با مبانی طراحی بروز را بخوبی می دانند. مبانی که در عین پیچیدگیهای فن آورانه، آموختن آن جز ملزومات طراحی در معماری امروز و دهه آینده معماری است. فرآیندی که در آن هدفهای متعددی از ارائه زبان نو فرمال معماری گرفته تا بهره وری بهتر از بناهای ساخته شده و فن آوری مواد و مصالح جدید در ساخت فضاهایی با ضربآهنگ روز است. آنچه بنظر می رسد، تمامی مدرسین و حرفه ای های معماری ایران و جهان در آن اتفاق نظر دارند، این واقعیت است که نسل حاضر طراحان باید گام به گام در این بستر حرکت کنند و در آن به یادگیری اندیشه توامان با کاربرد آن بپردازند، تا در مرحله بعد توسعه دانش دیجیتال، گامهای مستحکم بعدی به همراهی و کمک تحقیقات جامع و کاربردی فرادست برداشته شود، تا حاصل، تغییر بنیادی مورد نظر در محیط زیست مصنوع و شهری را به ارمغان بیاورد.       
مجموعه کارگاههای حاضر که در 5 روز برنامه ریزی شده، با هدف تدریس و ارتقا بحث در حوزه طراحی دیجیتال به منظور  ارتقا علمی و تواناییهای عملی شرکت کنندگان در این کارگاهها طراحی و تنظیم شده است. کارگاههای حاضر با بهره گیری از "نظریه پرداز" تا "طراح"، "محقق معماری" تا "کنشگر طراح معماری"، طیفی از مسایل بنیادین و بروز معماری دیجیتال تا مبادی فرآیندهای پیشرفته در طراحی را به صورت عملی پوشش می دهد. این مجموعه که شامل یک کارگاه مقدماتی تا پیشرفته است، با یک سخنرانی و بحث و بررسی در خصوص آخرین تحولات روشهای طراحی، همراهی میگردد تا هم بحثها غنی تر و هم نسل جدید اندیشگران فرصت مداقه و تبادل نظر بیشتری بیابند.


مدرسین و سخنرانان
- دکتر ارژنگ پیروزفر: مدیر، مدرس و سخنران کارگاه: مدرس طراحی دیجیتال و تئوری معماری در دانشگاههای امریکا، ، سن دیگو کالیفرنیا
- مهندس شهرام آرش زاد: مدرس و سخنران دوم: معمار وطراح و محقق ارشد طراحی دیجیتال، ارنج کانتی کالیفرنیاجدول زمانی
-    افتتاحیه کارگاهها؛ معارفه، معرفی برنامه ها: یکشنبه هجدهم تیر ماه 96
(9 جولای 2017-ساعت 13:00-14:00)

-    کارگاه اول – گام اول:
-     (ساخت دیجیتال 1: ابزار دیجیتالی)، ارزیابی کارها، پرسش و پاسخ: یکشنبه - دوشنبه  18 و19 تیرماه (9 و 10  جولای 2017- ساعت 14:00-20:00)

-  Panel Discussion: تبار شناسی معماری زایا (On Genealogy of Generative Architecture)  دوشنبه 19 تیرماه 96  (دوشنبه 10 جولای 2017- ساعت 19:00-20:30)

-    کارگاه اول – گام دوم:
-    (ساخت دیجیتال 2: کنش پارامتریک فرم)، ارزیابی کارها، پرسش و پاسخ:
سه شنبه 20 تیرماه  96 (11 جولای 2017- ساعت  14:00-20:00)

-    کارگاه اول – گام سوم:
-     (ساخت دیجیتال 3: ساختهای تصمیم محور و خلاق)، ارزیابی کارها، پرسش و پاسخ: چهارشنبه 21 تیرماه 96    (12 جولای 2017)

-    کارگاه اول – گام چهارم:
-     (ساخت دیجیتال 4: ساخت فرم برپایه صدا)، ارزیابی کارها، پرسش و پاسخ:
 پنجشنبه 22 تیرماه 96 (13 جولای 2017- ساعت  14:00-19:00)

جمع بندی گارگاه اول و معرفی کارگاه دوم: تحقیق طراحی در عصر معماری دیجیتال
 پنجشنبه 22 تیرماه 96    (13 جولای 2017- ساعت 19:00-20:30)دریافت فایل ضمیمه

نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است