جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

دوره آموزشی:

امور قراردادهای طرح ­های عمرانی

جامعه مهندسان مشاور ایران پس از برگزاری موفقیت آمیز "دو دوره تخصصی امور قراردادهای طرح های عمرانی"   (امور پیمان و رسیدگی در سال 94) اکنون در نظر دارد برای سومین بار  نیز به منظور ارتقاء آگاهی کارشناسان امور پیمان و رسیدگی قراردادها دوره مذکور را با گرایش ابنیه برگزار نماید، امید است آن دسته از کارشناسان گرامی در شرکت های مهندسی مشاور و پیمانکاری که تجربه و تسلط کافی به فرآیند پیچیده و شیوه بررسی قراردادهای طرح های عمرانی را ندارند در دوره مذکور شرکت جسته تا میزان دانش تخصصی در حرفه خویش را فزونی بخشند.
نام دوره

مدت دوره

زمان اجرای دوره

نام مدرس

امور قراردادهای طرح ­های عمرانی

40 ساعت

روزهای پنجشنبه
از تاریخ 27مهر/96  در هشت پنجشنبه  متوالی به مدت پنج ساعت از 9 الی 14

مهندس جلالی

•    مخاطبین دوره:
مهندسان مشاور، پیمانکاران، مدیران و کارشناسان حقوقی، ادعا و قراردادهای صنعتی ـ عمرانی، مدیران، کارشناسان و بررسی کنندگان اسناد عمرانی قراردادها، تدارکات و مهندسی، مدیران ارشد پروژه، مهندسین پروژه، کنترل پروژه و سرپرستان کارگاه های عمرانی.


** توجه **   خواهشمند است قبل از ثبت نام به نکات زیر توجه فرمائید
1-    آگاهی از محتوای دوره و گرایش ابنیه بودن دوره
2-    انصراف از دوره تا یک هفته قبل از شروع دوره امکان پذیر است و شهریه پرداختی عودت داده خواهد شد و بعد از یک هفته وجه واریزی به هیچ وجه عودت داده نخواهد نشد.

هزینه ثبت نام:
-    ثبت نام آزاد ( غیر عضو)                        9.500.000 ریال
-    ثبت نام اعضای جامعه                          9.000.000 ریال
-    ثبت نام اعضاء شاخه جوانان جامعه        8.000.000  ریال

•    نحوه پرداخت
در صورت تمایل به ثبت نام مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 7388102359 نزد بانک ملت، شعبه خیابان پارک کد بانک 65367 به نام جامعه مهندسان مشاور ایران با شماره شناسه واریز  999936 واریز و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر، با واحد آموزش جامعه به شماره 60- 22406259، داخلی 108 (خانم رحیم زاده) تماس حاصل فرمایید.

خواهشمند است مدرک واریزی را به نمابر22406260-021 ارسال یا طی یک فایل ضمیمه به آدرس ایمیل training@irsce.org  ارسال شود.
 با توجه به محدودیت فضا، اولویت پذیرش براساس تاریخ ثبت نام خواهد بود.سرفصل دوره تخصصی امور قراردادهای پروژه های عمرانی به مدت 40 ساعت
(با رویکرد  پروژه های عمرانی رسته ساختمان)


1-    تبیین جایگاه و حوزه فعالیتی ارکان پروژه
2-    تشریح شرح خدمات مراحل اول، دوم و سوم بخشنامه 9830/54/1449-1مورخ 26/03/70 و 977/54-1295/102 مورخ 11/03/79
3-    تحلیل چگونگی پیمان سپاری پروژه های عمرانی  بر حسب عوامل شاغل در پروژه
4-    تحلیل انواع قراردادهای پیمانکاری ( فهرست بهایی،EPC  ، کلید در دست، متر مربع زیربنا، سرجمع، پیمان مدیریت)
5-    تشریح کامل شرایط عمومی پیمان ( قراردادهای پیمانکاری ) به شماره 842/54-1088/102 مورخ 03/03/78
6-    تشریح قراردادهای مهندسان مشاور
7-    تشریح کامل شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره به شماره 2460/54-842/105 مورخ 29/04/79
8-    تبیین شرح خدمات قراردادهای مدیریت طرح 24139/92 مورخ 25/3/1392
9-    تشریح  کلی شرایط عمومی قراردادهای مدیریت طرح به شماره بخشنامه 1539104/70 مورخ 28/12/91
10-    تشریح کلی شرایط عمومی قراردادههای EPC  کارهای غیر صنعتی
11-    تشریح آیین نامه معاملات دولتی بخشنامه 42956ت 28493ه مورخ 11/08/82
12-    تبیین بخشنامه 173073/101مورخ 15/09/82 در خصوص تعدیل آحاد بها
13-    تبیین تفاوتهای میان قراردادهای پروژه های عمرانی ( تملک دارایی های سرمایه ای ) و پروژه های غیر عمرانی
14-    بررسی کلی قراردادهای سر جمع بخشنامه 6405/100 مورخ 04/02/89
15-    ذکر نکات مهم در تهیه و تصویب برنامه های زمان بندی پروژه های عمرانی
16-    بررسی انواع تاخیرات / تشریح 70 عامل موثر در تاخیر و تطویل پروژه های عمرانی/ چگونگی محاسبه تاخیرات مجاز پروژه و تشریح بخشنامه های 5090/54/11082-1 مورخ 02/09/60 و 1300/56/5188-1 مورخ 08/04/61 و تشریح چگونگی اخذ جرائم ناشی از تاخیرات غیر مجاز.
17-    تهیه فرآیندهای گردش کار ( به عنوان کار کلاسی )
18-    تشریح نحوه تعیین ردیفهای قیمت ستاره دار و قیمت جدید
19-    تبیین نکات مهم در تنظیم دستور کارها و صورتجلسات
20-    تبیین چگونگی فرآیند تحویل موقت پروژه
21-    تشریح آداب خاتمه و فسخ پیمان
22-    محاسبه حق الزحمه خدمات مراحل اول، دوم و سوم ( نظارت کارگاهی و نظارت عالیه ) مهندسان مشاور رسته ساختمان بخشنامه های شماره 3191-54-15354-1 مورخ 20/09/70 و 4190-54-19968-1 مورخ 28/12/70 و 4304/54-4944-102 مورخ 16/08/78
23-    تشریح نکات مهم فرآیند ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار
24-    تبیین نکات مهم در تنظیم اسناد مناقصه
25-    بررسی چگونگی ارائه پیشنهاد قیمت در مناقصات و کنترل پیشنهادات ارائه شده بر اساس بخشنامه های 4951/54-5453/102 مورخ 09/09/77 و 76574/100 مورخ 19/08/87


 

فرم ثبت نام
گواهینامه دوره بر اساس اطلاعات این فرم صادر خواهد شد.

Title : Mr. / Mrs. / Miss / Dr
:First & Surname
آقای / خانم / دکتر
نام و نام خانوادگی :
سمت                                                                                                                                                         Job Title
شرکت                                                                                                                                                     Company
Degree and Field of study
مدرک و رشته تحصیلی
Address
آدرس
Telephone
Cellphone
Fax
Email
دریافت فایل ضمیمه

نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است