جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

دوره آموزشی:

مدیریت دانش
تولید رقابتی پایدار ارزش تجاری (Business Value ) در شرکتهای ارائه دهنده خدمات تخصصی مهندسی بیش از هر منبعی وابسته به منابع متکی به دانش ( Knowledge Resources) در این شرکتهاست.
اگرچه در جهان امروز با ویژگی هائی از قبیل سرعت بسیار زیاد تغییرات در فناوری و سهولت تبادل نیروی کار ، سرمایه و اطلاعات (مبتنی بر افزایش روزافزون سرعت فرآیند جهانی سازی) ، فراگیری اقتصاد دانش بنیان و  افزایش شدت میزان رقابت و پیچیدگی در محیط کسب و کار ، در اکثر سازمانها منابع از نوع دانش از اهمیت بیشتری نسبت به منابع سنتی تولید ثروت  برخوردار میباشند ، برای شرکت های ارائه کننده خدمات تخصصی مشاوره از قبیل مهندسین مشاور ، این منابع به عنوان اصلی ترین منبع خلق ثروت و  تولید مزیت رقابتی پایدار محسوب میشوند.
منابع دانش سازمانی مشتمل بر دانش و مهارت نیروهای انسانی و دانش موجود در فرآیند ها و روابط سازمان میباشند که میبایست بصورت نظام مند و پیوسته در شناسائی ، نگهداری ، بکارگیری ، انتقال و بازتولید آنها برای حفظ بقاء سازمان در شرائط کنونی محیط کسب و کار، اقدام نمود. در این راستا مدیریت دانش (Knowledge Management) به عنوان شیوه ای نظام مند جهت مدیریت مهمترین دارایی و اصلی ترین منبع خلق ارزش تجاری و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در شرکت ها ، علی الخصوص شرکت های مهندسین مشاور ، میبایست بکارگرفته شود.

هدف از برگزاری دوره حاضر مدیریت دانش ، ارائه مبانی تئوریک مدیریت دانش و سرمایه های فکری سازمانها برای مدیران میانی و ارشد مرتبط با حوزه های فناوری اطلاعات ، منابع انسانی، مدیریت پروژه ها، استراتژی ، راهبری و ریاست بنگاههای اقتصادی به ویژه شرکت های مهندسی و مهندسین مشاور میباشد .


موضوعات اصلی و مرتبط که در این کنفرانس ارائه خواهند شد عبارتند از:
-    مقدمه: ورود به عصر دانش
-    لزوم توجه به Intellectual Capital و سرمایه هایی از نوع دانش در سازمان ها و مدیریت آن
-    تعریف دانش، ارائه دسته بندی های دانش سازمانی، لایه ها و ابعاد آن و نردبان دانش
-    سازمان های دانش محور (Knowledge base oriented Organizations)
-    مدیریت دانش و مدل های مربوطه
-    چرخه مدیریت دانش و فرآیندهای مربوطه
-     مدل بلوغ مدیریت دانش در سازمان ها
-    ارتباط اجزاء سازمان با مدیریت دانش
-    مدیریت دانش و فناوری اطلاعات
-    لزوم توجه به فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش و فرهنگ متناسب سازمان های دانش محور
-    مدیریت دانش، موانع استقرار آن و لزوم توجه به مدیریت تغییر
-     ارائه پیش درآمد دوره دوم (دوره بعدی) با موضوع استقرار مدیریت دانش در شرکت های مهندسی و مهندسان مشاور و ارائه تجارب مربوطه

خلاصه پیشینه استاد:
دوره حاضر  از سوی دکتر رامین اعتضاد مظفر، با تجارب ناشی از مهندسی و مدیریت مطالعات، نظارت بر اجراء و مجری بیش از بیست پروژه زیر بنائی ملی و بین المللی، طی بیست و پنج سال تجربه کاری پیوسته با سمت های مهندس طراح، مدیر ارشد پروژه ها، مدیر ارشد دانش، قائم مقام مدیر عامل و مشاور ارشد مدیر عامل در شرکت های اجرائی و مهندسان مشاور،  ارائه خواهد شد.

پیشینه تحصیلاتی برگزار کننده این دوره در رشته مهندسی از دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف و رشته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) در دانشکده مدیریت و اقتصاد آن دانشگاه با تمرکز بر موضوع دارایی های فکری و مدیریت دانش می باشد. ایشان پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد تحقیق در علوم مدیریت (MRes) با گرایش مدیریت دانش از دانشگاه بوردوی فرانسه، موضوع مرتبط با مدیریت دانش تلویحی سازمان های دانش محور را جهت پایان نامه دوره دکترای خود در دانشگاه مذکور، انتخاب نموده است.

ترکیب حاصله از تجارب به دست آمده از مدیریت پروژه های مهندسی زیر بنائی ملی و بین المللی طی بیست و پنج سال گذشته به همراه تمرکز ایشان در سطح تئوریک بر حوزه مدیریت دانش طی دوازده سال اخیر و به کارگیری نتایج مطالعات دانشگاهی در مدیریت سازمان و پروژه های مطالعاتی و اجرایی کشور از دیدگاه مهندس مشاور، طی این کنفرانس به شرح تقویم زیر از سوی ایشان ارائه خواهد شد.
نام دوره

مدت دوره

زمان اجرای دوره

نام مدرس

مدیریت دانش

Knowledge Management

4ساعت

نیمه دوم آذرماه96

از ساعت 9 الی 13:30

دکتر

رامین اعتضاد مظفرمخاطبین
 مدیران راهبردی، مدیران ارشد و پروژه، مدیران فناوری، مدیران منابع انسانی در شرکت های عضو و پیمانکاران•    لطفاً قبل از ثبت نام به موارد زیرین عنایت و توجه کنید:
1-    آگاهی کامل از موضوعات مورد بحث در دوره و پیشینه علمی ـ حرفه ای مدرس
2-    شهریه واریزی در صورت انصراف فقط تا یک هفته قبل از شروع دوره قابل برگشت است و بعد از آن به هیچ وجه برگشت داده نخواهد شد.

•    هزینه ثبت  نام
ثبت نام آزاد             2.500.000ریال
ثبت نام اعضا            2.000.000ریال           


•    نحوه پرداخت
در صورت تمایل به ثبت نام مبلغ مورد نظر را  به شماره حساب 7388102359 نزد بانک ملت، شعبه خیابان پارک کد بانک 65367 به نام جامعه مهندسان مشاور ایران با شماره شناسه واریز 999936 واریز و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر، با واحد آموزش جامعه به شماره 60 ـ 22406259، داخلی 108 (خانم رحیم زاده) تماس حاصل فرمایند با توجه به محدودیت فضا، اولویت پذیرش بر اساس تاریخ ثبت نام خواهد بود.


فرم ثبت نام
گواهینامه دوره بر اساس اطلاعات این فرم صادر خواهد شد.

Title : Mr. / Mrs. / Miss / Dr
:First & Surname
آقای / خانم / دکتر
نام و نام خانوادگی :
سمت                                                                                                                                                         Job Title
شرکت                                                                                                                                                     Company
Degree and Field of study
مدرک و رشته تحصیلی
Address
آدرس
Telephone
Cellphone
Fax
Email

نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است