جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

دوره آموزشی:

گزارش نویسی فنی پروژه


یکی از روش‌ های ارتباطی مؤثر در هر سازمانی، به ویژه سازمان ‌های مرتبط با صنعت احداث، گزارش‌ نویسی فرآیند هاست. هر مدیریتی در هر رده ای برای آن که بتواند از جریان امور حیطه مسئولیت خویش آگاهی یابد و واکنش‌ های منطقی نشان دهد لازم است گزارش‌ هایی را دریافت کند.
گزارش فنی در پروژه ها حلقه ارتباطی کارشناسان، مجریان و مدیران است. در عین حال، مجموعه گزارش ‌ها سابقه ‌ای مستند پدید می ‌آورد که می ‌تواند راهنما و راهگشای آینده هر پروژه ای باشد. گزارش تا حد زیادی بازتاب کیفیت کاری است که از آن خبر می ‌دهد و می ‌تواند نشانگر میزان دانش تخصصی فرد گزارش نویس باشد که آن را نگارش و تنظیم می نماید. در حین تهیه گزارش کاستی ‌های کار نیز هویدا می ‌شود و در پاره ای مواقع مشاهده می شود  اطلاعات و داده مهمی که باید در گزارش وجود داشته باشد هنوز به دست نیامده است. گزارش ‌نویسی روش خوبی برای مستند سازی فعالیت ‌ها و رویدادها است.

جامعه مهندسان مشاور ایران بر اساس نیاز سنجی انجام شده از دوره هایی که تا به حال برگزار نموده، بر آن شد تا کارگاهی یک روزه را برای مدیران پروژه ها و کارشناسان ذیربط به شرح تقویم زیر برگزار نماید.


دوره

مدت دوره

زمان

اجرای دوره

مدرس

گزارش نویسی فنی پروژه

8 ساعت

روز چهارشنبه 26 مهرماه

9 الی 17

مهندس رمضانعلی قربانیان

به شرح رزومه ضمیمه مخاطبین
مدیران پروژه، کارشناسان فنی و نظارتی

محتوای کارگاه آموزشی "شیوه گزارش نویسی  فنی"

الف) کارگاه تئوریک
-    گزارش
o    تعریف گزارش
•    انواع گزارش ( پیشرفته ـ تحلیلی ـ خبری)
   
o    ضوابطی که مهندسین مشاور باید رعایت کنند
o    نکاتی که در گزارش نویسی باید رعایت شود
o    مراحل گزارش نویسی
o    مراحل بازبینی و اصلاح
o    چگونگی انجام مصاحبه
-    بایگانی اسناد
o    انواع بایگانی اسناد
o    نحوه ایجاد و نگهداری بایگانی اسناد
o    مدت زمان بایگانی اسناد
-    روش کد گذاری

ب) کارگاه عملی گزارش نویسی


لطفاً قبل از ثبت نام به موارد زیرین عنایت و توجه کنید:
1-    آگاهی کامل از موضوعات مورد بحث در دوره و پیشینه علمی ـ حرفه ای مدرس
2-    شهریه واریزی در صورت انصراف فقط تا یک هفته قبل از شروع دوره قابل برگشت است و بعد از آن به هیچ وجه برگشت داده نخواهد شد.

•    شهریه ثبت  نام
-    ثبت  نام یک نفر در دوره آزاد            2.500.000 ریال
-    ثبت  نام اعضای جامعه در یک دوره        2.000.000 ریال


نحوه پرداخت
در صورت تمایل به ثبت نام مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 7388102359 نزد بانک ملت، شعبه خیابان پارک کد بانک 65367 به نام جامعه مهندسان مشاور ایران با شماره شناسه واریز 999936 واریز و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر، با واحد آموزش جامعه به شماره 60 - 22406259، داخلی 108 (خانم رحیم زاده) تماس حاصل فرمایند و مدرک واریزی را به نمابر 22406258 ارسال یا طی یک فایل ضمیمه به آدرس ایمیل training@irsce.org  ارسال شود.  با توجه به محدودیت فضا، اولویت پذیرش براساس تاریخ ثبت نام خواهد بود.فرم ثبت نام
گواهینامه دوره بر اساس اطلاعات این فرم صادر خواهد شد.

Title : Mr. / Mrs. / Miss / Dr
:First & Surname
آقای / خانم / دکتر
نام و نام خانوادگی :
سمت                                                                                                                                                         Job Title
شرکت                                                                                                                                                     Company
Degree and Field of study
مدرک و رشته تحصیلی
Address
آدرس
Telephone
Cellphone
Fax
Emailدریافت فایل ضمیمه

نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است