جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

بخشنامه:

ظرفیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

به استناد ماده 20 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، به منظور فراهم آوردن زمینه رشد و ارتقا صنعت ساخت در کشور و تشویق و ترغیب صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، پروژه های انجام شده به عنوان ظرفیت کاری محاسبه نمی شود.


متن این بخشنامه در ادامه از نظرتان می گذرد:96-1433827.jpgنقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است