جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

دوره آموزشی:

مدیریت ریسک و مدیریت کیفیت
دوره مدیریت ریسک و مدیریت کیفیت: ظرفیت‌سازی برای مهندسان مشاور

مبتنی بر راهنمای مدیریت شرکت‌های خدمات مهندسی (Guide To Practice )سازمان FIDIC


ریسک به‌عنوان مفهومی در شرایط آینده تلقی می‌شود، که خارج از کنترل افراد تیم پروژه بوده و اگر به وقوع بپیوندد تأثیر مستقیم بر روی پروژه می‌گذارد، ریسک مشکل بالقوه‌ای است که احتمال وقوع آن در آینده هر پروژه ای متصور است، آن دسته از مدیران پروژه ای که معمولاً انعطاف بیشتری از خود نشان می دهند تلاش می کنند در صورت بروز مشکلات نسبت به برطرف سازی آنها اقدام نمایند. اما دسته ای دیگر از مدیران پروژه تلاش می کنند زمینه بوجود آمدن مشکلات و ریسک های آتی را قبل از وقوع برطرف سازند، زیرا بسیاری از مشکلات همیشه جلوتر از زمان رخ خواهند داد. در واقع مدیریت ریسک فرآیندی است که تلاش می شود مبتنی بر دانش و تجربه و  با استفاده از یک رویکرد دانش محور اعمال شود تا از بروز مشکلات پروژه قبل از وقوع جلوگیری و شانس موفقیت هرچه بیشتر پروژه را فراهم آورد، تجربه  نشان داده اگر مدیریت ریسک در پروژه ها نادیده انگاشته شود هم کارفرما، هم مشاور و هم پیمانکار متضررخواهد شد زیرا به طور منظم مدیریت ریسک پایش نشده و منجر به پیامدهای منفی در عملکرد پروژه شده و درکنار مدیریت ریسک موضوع مدیریت کیفیت پروژه از جمله الزامات در پروژه های صنعت احداث تلقی می شود و با توجه به اینکه تضمین کیفیت بیشتر در بخش طراحی مهندسی پروژه در جهت رضایت مندی ذینفعان پروژه ها مورد توجه قرار می گیرد و به عنوان یکی از نتایج مهم دیده می شود و از طرفی کنترل کیفیت فرآیندی مستمر در اجراء پروژه مطرح است، لذا عدم توجه به پیاده سازی سیستم های نظارت، ارزیابی و کنترل می تواند سبب هدر رفت سرمایه و فرصت و کاهش سودآوری اقتصادی شود و با توجه به اهمیت دو مقوله مدیریت ریسک و مدیریت کیفیت در پروژه ها؛ جامعه مهندسان مشاور در نظر دارد دوره دو روزه "مدیریت ریسک و مدیریت کیفیت پروژه  مبتنی بر راهنمای مدیریت شرکت های خدمات مهندسی"  براساس رهنمود Guide To Practice سازمانFIDIC  برگزار نموده تا با انتقال مؤثر و مفید مفاهیم و کاربرد آن به مخاطب بتواند در اجرای پروژه ها به کارفرما، مشاور و پیمانکار به نحو مؤثرکمک نماید.


نام دوره

مدت دوره

زمان

مدرسان

مدیریت ریسک و مدیریت کیفیت پروژه مبتنی بر راهنمای مدیریت شرکت های خدمات مهندسی"  براساس رهنمود Guide To Practice  سازمان FIDIC

16 ساعت

 

 20 و 21 دیماه ازساعت 9 الی 17

 

دکتر فرصت کار

و مهندس جراحی

رزومه دکتر فرصت کار در فایل ضمیمه قابل دریافت است.
مخاطبین: مدیران ارشد شرکت های عضو، مدیران پروژه، کارشناسان امور قراردادها و امور حقوقی، کارفرمایان، پیمانکاران
برای آگاهی از محتوای دوره، پیشینه علمی و سوابق حرفه ای مدرسان  لطفاً به فایل های ضمیمه مراجعه فرمائید.


شهریه دوره:
1    ثبت نام برای غیر اعضاء -  آزاد    5.000.000      ریال
2    ثبت نام اعضای جامعه              4.500.000     ریال


لطفاً قبل از اینکه اقدام به ثبت نام نمائید موارد زیرین را مطالعه، سپس اقدام کنید.↓
تناسب محتوای دوره با نیاز شما
 پیشینه علمی حرفه ای مدرس 
 زمان برگزاری


• ثبت نام بدون ارسال کپی واریز وجه مورد قبول نیست و ثبت نام رسمی و عملی محسوب نمی شود.
•    احتمال اینکه تعداد ثبت نام کنندگان در دوره به حد نصاب نرسد و در تاریخ تعیین شده آموزش برگزار نشود و به عهده تعویق بیفتد متصور است، لذا آن دسته از داوطلبان عزیز که از شهرستان ها اقدام به ثبت نام می نمایند قبل از اینکه برای تهیه بلیط قطار، یا هواپیما اقدام نمایند  "حتماً" از دفتر آموزش جامعه، استعلام برگزاری دوره را جویا شوند، سپس اقدام به تهیه بلیط نمایند.

•    پس از ثبت نام در صورت انصراف؛ تا پنج روز قبل از برگزاری دوره شهریه واریزی قابل برگشت است و بعد از آن برگشت پذیر نخواهد بود.

•    تلفن دفتر آموزش 60 – 22406259 داخلی 108 یا
142


نحوه پرداخت
 در صورت تمایل به ثبت  نام مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 7388102359 نزد بانک ملت، شعبه خیابان پارک کد بانک 65367 به نام جامعه مهندسان مشاور ایران با شماره شناسه واریز  999936 واریز و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر، با واحد آموزش جامعه به شماره60 - 22406259، داخلی 108 (خانم رحیم  زاده) تماس حاصل فرمایند. با توجه به محدودیت فضا، اولویت پذیرش بر اساس تاریخ ثبت نام خواهد بود.فرم ثبت نام
(گواهینامه دوره بر اساس اطلاعات این فرم صادر خواهد شد.)نام و نام خانوادگی

رشته  و درجه تحصیلی                                                                          

سمت                                 

نام شرکتتلفن ثابت:                 

 تلفن همراه 

نمابر

                                                                                                                                                Email

                             


آدرس

 
محتوای دوره مدیریت ریسک:
روز اول

مبانی عمومی مدیریت ریسک
1.     مفهوم ریسک و تفاوت آن با عدم قطعیت
2.     بررسی منشاء ریسک
3.     معرفی انواع راهنماها و استانداردهای مدیریت ریسک (ملی و بین المللی)
4.    معرفی راهنمای مدیریت ریسک فیدیک (FIDIC Risk Management Manual)

فرایند مدیریت ریسک منطبق با استاندارد PMBOK
1.    برنامه‌ ریزی مدیریت ریسک
2.    شناسایی ریسک
3.    ارزیابی کیفی ریسک
4.    ارزیابی کمی ریسک
5.    برنامه ‌ریزی پاسخ گویی به ریسک
6.    نظارت، کنترل و بازنگری ریسک

تبیین جایگاه مدیریت ریسک در شرکت های مهندسی مشاور
1.    شرکت در فرایند ارجاع کار (ارایه پیشنهاد با ملاحظه سود)
2.    تعهدات و مسوولیت حرفه ای در مطالعات و طراحی و نظارت
3.    اختلافات احتمالی
4.    جایگاه شرکت های مشاور در قراردادهای طرح و ساخت یا (EPC)

ریسک در تنظیم قراردادها
1.    انواع سیستم ‌های قراردادی (سه عاملی، دو عاملی، چهار عاملی)
2.    بررسی مقایسه ‌ای ریسک در سیستم‌ های مختلف قراردادی
3.    معرفی چگونگی تسهیم ریسک در قراردادها از دیدگاه اسناد تیپ پیمان فیدیک (ساخت، DB/Plant ، EPC/Turnkey و مشاوره) از نقطه‌ نظر تعهدات و مسوولیت، روش پرداخت، تعیین برنده مناقصه و قیمت گذاری قرارداد

ریسک و بیمه در پروژه:
1.    چگونگی انتقال ریسک در پروژه‌ ها از طریق بیمه، اصول بیمه و معرفی مخاطرات بیمه پذیر (شرکت های بیمه چه ریسک هایی را پوشش می ‌دهند؟)
2.    انواع بیمه های مشاوره مورد نیاز جهت پوشش غرامت و جبران خسارت شرکت های مهندسی مشاور (مسوولیت، مهندسی، شخص ثالث، تمام خطر و ...)

محتوای دوره مدیریت کیفیت                                        
روز دوم


تعریف مدیریت کیفیت در پروژه
1-    کیفیت چیست؟ شامل مفهوم کیفیت، کیفیت محصول (پروژه) و کیفیت فرایند
2-    فرآیند مدیریت کیفیت بر اساس مفاهیم اساسی کنترل کیفیت، تضمین کیفیت
3-    بررسی هزینه ناشی از عدم وجود کیفیت در پروژه ‌ها و مزایای استقرار مدیریت کیفیت در پروژه ‌ها (هزینه فقدان کیفیت و هزینه ایجاد کیفیت و بررسی مقایسه ای آنها)
4-    معرفی و آشنایی با انواع مدل های مدیریت کیفیت در سازمان ها و پروژه ها : دمینگ، ملکوم بالدریج، شش سیگما، مدیریت کیفیت جامع

آشنایی با استانداردهای تامین کیفیت در پروژه‌ها
1-    معرفی انواع استاندردهای سری ایزو شامل ISO 9002, ISO 10006, OHSAS 18001, ISO 14001
2-    اصول هشتگانه مدیریت کیفیت در استاندارد سری ایزو 9002
3-    شرایط دریافت گواهینامه ایزو و فرایند صدور آن

الزامات استاندارد مدیریت کیفیت در استاندارد سری ایزو 9002
1-    تدوین خط مشی کیفیت
2-    تجزیه و تحلیل روش های جاری
3-    شناسایی نیازمندی های سیستم مدیریت کیفیت
4-    ارزیابی روش های جاری
5-    مستندسازی
6-    تعهد کارکنان
7-    ارایه نمونه موردی در تأمین کیفیت در مراحل پروژه (فاز مطالعات و طراحی تا نظارت) بر اساس استاندارد سری ایزو

قوانین و ضوابط مربوط به تأمین کیفیت در طرح ها و پروژه‌ ها، ضوابط طرح های عمرانی و چگونگی نظارت
1-    بررسی انواع روش های تأمین کیفیت پروژه: نظارت مستقیم، نظارت شخص ثالث (مهندس مشاور)، بیمه کیفیت، گارانتی و وارانتی، نظام قراردادی
2-    بررسی حیطه مسوولیت در زمینه تأمین کیفیت در پروژه های شهری از دیدگاه مقررات ملی ساختمان
3-    بررسی و آشنایی با شرایط عمومی بیمه عیوب اساسی ساختمان (بیمه کیفیت) در نظام بیمه کشور

دریافت فایل ضمیمه

نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است