جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

دوره آموزشی:

راهبری مشارکت عمومی و خصوصی


رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو اجرای پروژه های مختلف زیرسـاختی و خـدماتی بوده و افزایش کارایی و کیفیت ارائـه خـدمات از جملــه اهــداف اصــلی آنهــا بــه شــمار می رود. محدودیت منابع بودجه ای دولت هـا بـرای تـأمین مالی پروژه  های کلان ملی و همچنین تقاضـای زیـاد در زمینه سرمایه گذاری در اینگونه پـروژه هـا،کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخـش خصوصـی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها به کار بندند که این تلاش ها در قالب مشارکت های عمومی ـ خصوصی ( public, private, partnerships ) متبلور شده و موجـب تسـریع در روند توسـعه اقتصـادی کشـورها می شود. گرچه تعریف های گوناگونی برای قراردادهای مشـارکت عمـومی خصوصی مشاهده می شود، ولی اکثر صاحب نظران در ایـن مفهـوم کلـی توافق دارند که قراردادهـای مشـارکت عمـومی خصوصی یا PPP  یک نوع قـرارداد مشـارکت است که بـین دولـت و بخـش خصوصـی بـرای اجرای پروژه هایی که به طور سنتی توسط بخش دولتی انجام می شود منعقد و به منظور استفاده بهینه و مناسب از مهارت ‌ها، توانایی ‌ها و منابع موجود در هر دو بخش به وجود آمده است و در ایران روز به روز از ایرادات آن کاسته شده و کشور ما در حوزه انرژی با چنین مسائلی آشنایی دارد، اما سایر سازمان ها با توجه به کمبود شدید منابع مالی و ضعف سیستمی در اجرای پروژه ‌های بزرگ زیربنایی نیاز بیشتری برای ورود به این مباحث دارند.
جامعه مهندسان مشاور ایران به منظور آشنایی اعضاء محترم، کارفرمایان و پیمانکاران عزیز با مبانی فنّی، حقوقی و اقتصادی قراردادهای واگذاری و مشارکت عمومی خصوصی دوره ای یک روزه به شرح تقویم زیر را برنامه ریزی نموده و امید است با حضور مؤثر خود با این نوع قراردادها آشنایی بیشتری حاصل شود.


نام دوره

مدت دوره

زمان

مدرسان

راهبری مشارکت عمومی و خصوصی

Public

 private

partnerships

 

8 ساعت

پنجشنبه 30 آذر ماه 96 از ساعت

 9 الی 17

دکتر خزائینی

 رزومه مدرس در فایل ضمیمه قابل مشاهده است.

با بیش از 1000 ساعت تدریس در زمینه پروژه های PPPمخاطبان دوره:
اعضای هیأت مدیره و مدیران شرکت های مشاوره و مهندسی، مدیران ارشد سازمان های کارفرمایی و مجریان طرح ها، مدیران شرکت های پیمانکاری و مؤسسات توسعه ای، مدیران شرکت های سرمایه گذاری و مؤسسات مالی

شرکت کنندگان در دوره با فراگیری ساختارها و ارکان یک قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، توانائی لازم برای راهبری یک پروژه مشارکت عمومی خصوصی PPP)) از مرحله آماده سازی و توسعه طرح تا زمان خاتمه و تحویل پروژه خواهند یافت. در نهایت، فراگیران بر مبنای استانداردهای بین المللی (UNIDO, World Bank ) و مقررات ملی، شناخت کافی از پیچیدگی های قراردادی این روش و چالش های تأمین مالی یک پروژه سرمایه گذاری در ایران را به دست خواهند آورد.


شهریه دوره:
1    ثبت نام برای غیر اعضاء -  آزاد    3.000.000 ریال
2    ثبت نام اعضای جامعه              2.500.000 ریال

لطفاً قبل از اینکه اقدام به ثبت نام نمائید موارد زیرین را مطالعه ، سپس اقدام کنید.↓
1-    تناسب محتوای دوره با نیاز شما
2-    پیشینه علمی حرفه ای مدرس
3-    زمان برگزاری
•    ثبت نام بدون ارسال کپی واریز وجه مورد قبول نیست و ثبت نام رسمی و عملی محسوب نمی شود.
احتمال اینکه تعداد ثبت نام کنندگان در دوره به حد نصاب نرسد و در تاریخ تعیین شده آموزش برگزار نشود، و به عهده تعویق بیفتد متصور است، لذا آن دسته از داوطلبان عزیز که از شهرستان ها اقدام به ثبت نام می نمایند قبل از اینکه برای تهیه بلیط قطار، یا هواپیما اقدام نمایند "حتماً" از دفتر آموزش جامعه، استعلام برگزاری دوره را جویا شوند، سپس اقدام به تهیه بلیط نمایند.
•    پس از ثبت نام در صورت انصراف؛ تا پنج روز قبل از برگزاری دوره شهریه واریزی قابل برگشت است و بعد از آن برگشت پذیر نخواهد بود.
تلفن دفتر آموزش 60 – 22406259 داخلی 108 یا 142

فرم ثبت نام
(گواهینامه دوره بر اساس اطلاعات این فرم صادر خواهد شد.)نام و نام خانوادگی

رشته  و درجه تحصیلی                                                                          

سمت                                 

نام شرکتتلفن ثابت:                 

 تلفن همراه 

نمابر

                                                                                                                                                Email

                             


آدرس

 نحوه پرداخت
 در صورت تمایل به ثبت  نام مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 7388102359 نزد بانک ملت، شعبه خیابان پارک کد بانک 65367 به نام جامعه مهندسان مشاور ایران با شماره شناسه واریز  999936 واریز و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر، با واحد آموزش جامعه به شمار60 - 22406259، داخلی 108 (خانم رحیم  زاده) تماس حاصل فرمایند. با توجه به محدودیت فضا، اولویت پذیرش بر اساس تاریخ ثبت نام خواهد بود.

محتوای دوره:
موضوعات قابل ارائه برای برگزاری کارگاه عملی و مشارکت دانش پذیران به شرح زیر خواهد بود:
•    مفاهیم و ساختار مشارکت عمومی خصوصی
•    آشنایی با مفاهیم مشارکت عمومی و خصوصی PPP
•    سیستم قراردادهای  (BLT ،BOO ،BOTو ......)
•    تأمین مالی پروژه ای  Project Finance) )
•    ساختارهای حقوقی پشتیبان مشارکت عمومی خصوصی
•    راهبری پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
  •  آماده سازی و توسعه طرح PPP
  • مدیریت ذینفعان در قرارداد مشارکت عمومی خصوصی PPP
  • توسعه طرح تجاری و مدلسازی مالی طرح
  • راهبری مناقصه PPP و انتخاب سرمایه گذار
  • راهبری مدیریت قرارداد  BOT
  • مدیریت کیفیت و نظارت بر پیشبرد پروژه
  • راهبری خاتمه قرارداد PPP و واگذاری طرح

توانمندی های کسب شده پس از گذراندن دوره Learning outcome of the course: 
•    توانایی ارائه خدمات مشاوره به کارفرمایان و سازمان های دولتی برای پیاده سازی و یا نظارت بر قراردادهایBOT
•    توانایی نظارت و راهبری پروژه هایPPP  و قراردادهای BOT
•    توانایی تعریف و توسعه یک طرح زیرساختی برای واگذاری در قالب پروژه هایPPP
•    توانایی برنامه ریزی و راهبری فرآیند انتخاب سرمایه گذار برای یک پروژه PPP 
•    توانایی نظارت و راهبری قرارداد و ادعاهای سرمایه گذاران در قراردادهای  PPP


دریافت فایل ضمیمه

نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است