جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

گزارش به مجمع عمومی

گزارش به مجمع عمومیگزارش به مجمع عمومی
دوشنبه 24/تیرماه 1398

فایل ضمیمه حاوی گزارش های زیر است:

- گزارش ارکان جامعه شامل گزارش شورای مدیریت دوره شانزدهم، گزارش هیئت بازرسان و گزارش هیئت داوری.
-گزارش گروه‌های تخصصی جامعه .
-گزارش کمیته‌های جامعه.

دریافت فایل ضمیمه

نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است