جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

دعوت به جلسه

مجمع عمومی عای(نوبت اول)

📌دعوت به جلسه:
مجمع عمومی عای (نوبت اول)

زمان: دوشنبه 28 مهرماه1399 از ساعت 1499-101-2318a.jpg

نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است