ورود به سایت
صفحه اول > فهرست اعضاء > اعضا براساس گروه های تخصصی
فارسی / ENGLISH

 فهرست اعضاي جامعه مهندسان مشاور ایران

نام شرکتمدیر عاملشهرآدرستلفن
expand گروه تخصصی بازرسی فنی
بازرسی مهندسی انطباق آورانآقای فرهاد کیارسیاهوازبلوار پاسداران ـ جنب سازمان صنایع ـ برج IT ـ طبقه هفتم ـ واحدهای٤و۵
٤٤٤٧٢٤٠
  ٤٤٤٧٠٧٩
بازبین پژوهشآقای مهدی نوقابیتهرانخیابان سازمان آب ـ خیابان نهم شمالی ـ سوم غربی ـ شماره 30 ـ ساختمان سنا
۴۴٢۴٧۴١۶
44241630
باستیان سازهآقای محسن عرفانیتهرانمیدان شیخ بهائی ـ برج صدف ـ واحد 124
4-88052253
ناظران یکتا آقای عبدالوهاب ادب آوازهاصفهاناصفهان ـ خیابان شمس آبادی ـ ساختمان شمس ـ طبقه چهارم
٢٢٣١٧۵٠
٢٢٣١٧٤٤
expand گروه تخصصی بندرسازى
دریا سازهآقای اکبر زینالیتهرانخیابان شریعتی ـ خیابان خواجه عبدالله انصاری ـ خیابان تیسفون¬ـ خیابان ایوان مدائن¬ـ شماره43ـ طبقه4
6 ـ 22887775
ریل بندرآقای فرامرز سیفیتهرانقیطریه ـ بلوار اندرزگو ـ خیابان برادران سلیمانی(حکمت غربی) ـ شماره90ـ واحد4
22207351
22207752
سکوآقای سامی ستایشتهرانخیابان میرزای شیرازی شمالی ـ کوچه شهدا ـ شماره ٢۵ ـ طبقه ٧
٢-٨٨٧٢٨٧٣٠
طرح نو اندیشان آقای علی پاک نژادتهرانبزرگراه کردستان جنوب ـ پایین تر از تقاطع حکیم ـ خیابان ٢٧ ـ خیابان٢۶ ـ شماره ٢٤
٨٨٣٣٤٠١٠
هندسه پارس آقای مهرداد شکوه عبدیتهرانبزرگراه کردستان (جنوب ) ـ نبش خیابان هفدهم ـ شماره 1
٨٨٣٣٧٤۵۵
مهندسین تدوین توسعه پایدار آقای بهروز فلاحی مقیمی تهرانخیابان سهروردی شمالی ـ خیابان هویزه غربی ـ شماره 135
٧-٨٨۵٣۶۶٢۶
expand گروه تخصصی بهينه سازی مصرف انرژی
انرژی و صنعت آقای میررسول بنی احمدتهرانخیابان آفریقا ـ خیابان دستگردی غربی(ظفر) ـ شماره ٣٣٣
٨٨٨۵٠٠۵۶
  ٨٨٨۵٠٠٢٢
پارساز آقای سیروس بلورچیتهرانمیرداماد ـ خیابان حصاری(رازان جنوبی) ـ نبش كوچه ششم ـ شماره ٢۶ـ واحد٢
22253414
٢٢٢۶٧٢٩٠
زركشت پایدارآقای محمد مهدی امینیتهرانمیدان ونک ـ خیابان شهید خدامی ـ تقاطع آرارات ـ کوچه شیرین ـ شماره ٣ ـ طبقه 2
٨٨٠٣٢١٣٨
٨٨٠۴٨۶۵٣
سی سختآقای عبدالرضا كرمیتهرانمیدان ونك ـ خیابان ونك ـ خیابان خدامی ـ خیابان آفتاب ـ ساختمان آفتاب ـ طبقه اول اداری ـ واحد ٧
٢-٨٨٠۵۵٨۶١
مهندسی و توسعه انرژی پایدار آقای حسن چاکریتهرانخیابان کریمخان زند ـ خیابان خردمند جنوبی ـ شماره 45 ـ طبقه چهارم
 91 ـ 88303590
expand گروه تخصصی تاسيسات ساختمان
آباد اندیش زنگان آقای قاسم محمودیزنجان شهرک ولیعصر(نیک سازان) ـ خیابان کوثر 13 غربی ـ بلوک 4 ـ شماره17
٧٢٨٢٢۵٢
 ٧٢٨٨٢٤٢
آرشنآقای كامبیز آرامیتهرانخیابان اسدآبادی ـ خیابان جهان آرا ـ کوچه بیست و سوم ـ شماره 17
88002683
88002451
ابنیه نواندیشآقای اسماعیل رضاییتهرانشهرک غرب ـ خیابان ایوانک ـ فلامک شمالی ـ کوچه هشتم ـ شماره 26
88094543
88085888
انرژیآقای حسن خواجه نوریتهرانخیابان فاطمی ـ خیابان پروین اعتصامی ـ خیابان لعل شرقی 4 ـ شماره 30
٨٨٩۵٢٧١٨
بنیانآقای یحیی قیامی آزادتهرانخیابان سهروردی شمالی ـ خیابان زینالی شرقی ـ شماره ۶١ ـ واحدهای ٢و٣و١٤
88409627
  ٨٨٤٢٧٨٧٨
پارس محیط آقای محمد جواد تویسركانیتهرانتقاطع خیابان ولی‌عصر و بهشتی ـ خیابان دل‌آرا ـ شماره ٣ ـ واحد ٢
٨٨٧١۶۴٩٧
8٨٧١۶۴٧٨
تكنولوژی و طراحی ایران آقای احسن انوارتهرانمیدان آرژانتین ـ بلوار بیهقی ـ شماره ٢۶ ـ طبقه دوم ـ واحد ١٣
٨-٨٨٧٣٤٨۶٧
توان تك آقای محمد علی فری طهرانتهرانخیابان خرمشهر ـ خیابان عربعلی (نوبخت) ـ کوچه ششم ـ شماره ٣٧ ـ طبقه سوم
٨٨٧۶۴٩٨١
  ٨٨٧۶٩٨٢٣ 
رای فن آقای مسعود غلامعلی زادهتهرانخیابان خرمشهرـ خیابان نوبخت ـ خیابان ششم ـ شماره 60 ـ طبقه1
٨٨٧٤٨١٣۶
٨٨٧٣٠٣٣۶
زاویر آقای محمدرضا مسعودیهتهرانخیابان ملاصدرا ـ نرسیده به چهارراه شیراز ـ شماره ٩۶
88032054
ژرف اندیشانآقای مجتبی امیر شیخ‌الاسلامیتهرانسعادت آباد ـ خیابان یعقوبی(هشتم) ـ خیابان پارک شقایق ـ شماره12ـ طبقه دوم
٢٢٠٨٧۶٣٧
٢٢٣۵٩٣40
سی سختآقای عبدالرضا كرمیتهرانمیدان ونك ـ خیابان ونك ـ خیابان خدامی ـ خیابان آفتاب ـ ساختمان آفتاب ـ طبقه اول اداری ـ واحد ٧
٢-٨٨٠۵۵٨۶١
طرح صنعت آقای سیاوش عصر آزادتهرانخیابان شریعتی ـ ابتدای ظفر ـ خیابان صبر ـ خیابان شادی ـ شماره 9
 ٢٢٢۵٣۶٣٧
طرح و اثر خانم رویا مشیر فاطمیتهرانونک ـ خیابان ملاصدرا ـ خیابان شیراز شمالی ـ نبش خیابان پردیس ـ شماره ۶٩ ـ واحد ٢
٨٨٠٤٧۵٠٣
طرح و اندیشه آقای غلامرضا حضوریتهرانخیابان اسدآبادی(یوسف آباد) ـ خیابان 32 ـ شماره50 ـ طبقه اول
88354830
88354839
طرح و نظارت آقای علیرضا طباطبائی مقدمتهرانبلوار كشاورز ـ جنب سازمان جهانگردی ـ شماره ١٣٨ ـ طبقه چهارم
٤-٨٨٩۵۶٠٧٣
گروه ۴آقای جعفر محانیتهرانخیابان بهشتی ـ خیابان پاكستان ـ كوچه ششم ـ شماره ٣۵
٨٨٧٣٠٢۶٣
٨٨٧٣٠٣۵٩
گسترش آماد آقای محمد شهریاریتهرانخیابان ملاصدرا ـ خیابان شیراز جنوبی ـ کوچه امینی ـ شماره ٢ ـ واحد ٢
٨٨٠٤۵١١٣
٨٨٠٤٢٨٧٤
ماه آب الکترونیکآقای علیرضا قجریتهرانمیدان قدس ـ ابتدای خیابان باهنر ـ روبروی شهرداری منطقه یک ـ بن بست حمید ـ شماره 3
22747305
22708399
مونیت آقای روبرت آبرامیانتهرانخیابان قائم مقام فراهانی ـ خیابان گلریز ـ كوچه گودرز ـ شماره 16 ـ طبقه دوم
۶-٨٨٨٤٤٨٣٤
نوی آقای مجید شجیعیتهرانخیابان ولی عصر ـ بالاتر از ظفر ـ خیابان اسفندیار ـ شماره ٢٨ ـ طبقه سوم
٨٨٧٨٤٢٧٧
نیك نیرو آقای خسرو جهرمیتهرانخیابان سمیه ـ بین فرصت و ایرانشهر ـ شماره ١٩٢ ـ طبقه هشتم
٨٨٣٠٧٩١٣
expand گروه تخصصی تأسيسات شهری
آبخوانآقای نیما جعفریتهرانخیابان جمالزاده شمالی ـ خیابان شهید صدوقی ـ شماره ٧٨
٣-۶۶۴٣٣۵٧٢
آبران آقای علی ربوبی خبوشانیتهرانخیابان ملاصدرا ـ خیابان شیخ بهایی شمالی ـ کوچه کشفیان غربي ـ شماره ٤٠
٣-٨٨٠۶٠٤٤١
آبسارانآقای سید طاهر اسماعیلیتهرانخیابان جمال‌الدین اسدآبادی ـ پایین تر از میدان اسدآبادی ـ شماره ٣٤٠
88214581    
آب سوآقای ادریس افشاریتهرانخیابان فاطمی ـ خیابان باباطاهر ـ خیابان فکوری ـ شماره ١٠٠
٨٨٩۵٩۶٧٧
  ٨٨٩۵٨۶٢٤
آب فن آقای احمد قزل ایاغتهرانسیدخندان ـ ابتدای خیابان سهروردی شمالی ـ كوچه مهاجر ـ شماره ٢۵
5 ـ 88526903
انرژیآقای حسن خواجه نوریتهرانخیابان فاطمی ـ خیابان پروین اعتصامی ـ خیابان لعل شرقی 4 ـ شماره 30
٨٨٩۵٢٧١٨
ایرانابآقای ابوالقاسم توتونچیتهرانخیابان شریعتی ـ دوراهی قلهک ـ خیابان بصیری ـ کوچه ژیلا ـ شماره ۵
۵۶-٢٢۶٣٣٠٤٧
بررسی منابع آب آقای اسداله شهبازی الموتیتهرانمیدان سنایی ـ خیابان چهاردهم ـ شماره ٣٠
 ٩ـ ٨٨٣٢٧٨٨٨   
بندآبآقای محمدرضا عسكریتهرانخیابان ولی عصر ـ مقابل پارک ملت ـ خیابان کاج آبادی ـ شماره ٨٣
٢٢٠٣٧١٨١
پارس كنسولت آقای محمد ناظم زاده نراقیتهرانخیابان کریمخان زند ـ خیابان آبان جنوبی(عضدی) ـ شماره ١/٧
٩ ـ ٨٨٨٠١١٠٣
پارس هاناب آقای مرتضی حقیقیکرمانشاه22بهمن ـ بلوار گلریزان ـ روبروی بوستان گلریزان ـ شماره102
15 ـ 8370414
پاک آب آقای حسن تیموریکرجمهرشهر ـ بلوار ارم ـ روبروی باغ سیب ـ ساختمان رز ـ بلوک 1 ـ طبقه 5 ـ واحد 33
3328150
پژوهابآقای رضا خیراندیشتهرانسعادت آباد ـ بلوار دریا ـ خیابان مطهری شمالی ـ کوی مروارید ـ مروارید 3 ـ شماره 26
88695492 
88695638
 
تهران بوستن آقای اسماعیل مسگرپور طوسیتهرانخیابان دکتر بهشتی ـ میدان تختی ـ خیابان علی اکبری ـ شماره ١١٩ ـ ساختمان تهران بوستن
٣-٨٨٧۵۶٢٩٢
تهران سازان فرابین آقای فراز حمیدی تهرانبزرگراه اشرفی اصفهانی ـ بالاتر از همت ـ خیابان گلستان شرقی ـ شماره ٢۶
١ ـ ٤٤٤٤۶٨٤٠
جویاب نوآقای عطاءالله آیت‌اللهیتهرانمیدان ونک ـ خیابان برزیل ـ خیابان نیلوی شمالی ـ نبش کوی چهاردهم ـ شماره ١۶
88774333 
88791059
 
رامابآقای جواد صحراییانتهرانسعادت آباد ـ انتهای خیابان 25 (قره تپه ای) ـ شماره116ـ طبقه سوم ـ ساختمان راماب
٨٨۶٨۵٩۵٧
٨٨۶٨۵٩۶٧
ره آب کاوان آقای علیرضا پوراشرفتهرانبزرگراه اشرفی اصفهانی ـ خیابان ناطق نوری ـ شماره6(ساختمان110)ـ واحد2و18
٤٤٤٣٤٨۶١
44463696
سفید رود گیلان آقای غلامحسین بهزاد نظیفرشتبلوار بهشتی ـ چهارراه دکتر حشمت ـ کوی پانزده خرداد ـ نبش کوچه پنجم
6662921
۶۶٠۶٠٧٣
شهر آب خزر آقای محمد کهنسال نودهیرشت بلوار معلم ـ میدان سرگل ـ خیابان نبوت ـ نبش نبوت٤ ـ ساختمان شهرآب
۵۵٣٢۵۵٣
طرح افرا صفاهان آقای حسین نقشاصفهانخیابان بزرگمهر ـ خیابان بی سیم ـ ساختمان افرا ـ شماره٧۶
٤-٢٧٤٣١٩٠
عمران محیط زیست آقای احمد عشقیتهرانخیابان میرزای شیرازی ـ بین مطهری و بهشتی ـ کوچه آزادگان ـ شماره 27 ـ طبقه 4
88716433 
     88713328      
گاماسیاب آقای کیومرث قره آبادیتهرانمیدان آرژانتین ـ خیابان الوند ـ کوچه آفرین ـ شماره ١١ ـ واحد ٤
٨٨٨٨٩٠٢٣
مدیسه سامان آقای فرهاد مؤذنی تهرانولي عصر ـ روبروي خيابان دکتر فاطمي ـ خيابان عبده ـ شماره ۵۵ ـ طبقه سوم ـ واحد ١١
88902250
مشارآب آقای عزیزاله ممتحنتهرانقیطریه ـ خیابان روشنایی ـ خیابان شهاب ـ خیابان روشندان ـ شماره ٢٠
٢-٢٢۶٩١٢۵١
نوژان آب آقای کاوه وثوقیسنندجخیابان جام جم ـ تپه کرباسی ـ کوچه سوسنگرد ـ شماره ٣۵
۶۶۶١٤٢٨
پارس آرین آبآقای حمیدرضا کشکولیاصفهانخيابان شيخ صدوق شمالي ـ انتهاي بن بست پيام(شماره 32) ـ شماره 14
6633740
expand گروه تخصصی ترافيک و حمل و نقل
اندیشكارآقای محمدرضا صفویانتهرانسعادت آباد ـ خیابان سی‌ام غربی ـ شماره ٣
٨٨۶٩٠٤٢٨
  ٨٨۶٨٠٣٢٤
راههای طلایی البرزآقای حسن فرضی پورتهرانگیشا ـ خیابان فاضل شمالی ـ شماره ١٠١ ـ طبقه اول
۶-٨٨٢٨١٣٢٤
رمپ آقای علی اصغر اردكانیانتهرانخیابان بهشتی شرقی ـ خیابان اندیشه ـ اندیشه ۵ غربی ـ شماره ٩ ـ طبقه ٣
٨٨٤٤١٨٨٠
 ٨٨۴١۴٠٣٠
رهروان عمرانآقای حسین قهرمانیتهرانخیابان شریعتی ـ خیابان خواجه عبدالله انصاری ـ کوچه چگینی(بیستم) ـ كوچه جوانه ـ شماره7ـ واحد1
8 ـ 22893566
عمران طرح البرزخانم بهاره ربیعیساریخیابان رودکی ـ کوچه یاس ـ ساختمان آذر
3605085
expand گروه تخصصی خطوط انتقال نفت و گاز
انرژی و صنعت آقای میررسول بنی احمدتهرانخیابان آفریقا ـ خیابان دستگردی غربی(ظفر) ـ شماره ٣٣٣
٨٨٨۵٠٠۵۶
  ٨٨٨۵٠٠٢٢
برنا سگالش آقای عزیز موحدی رادتهرانبلوار آیت اله کاشانی ـ ابتدای ستاری جنوبی ـ شماره ۵٤ ـ ساختمان صبا ـ طبقه ۵ ـ واحد ٢۶
٤٤١١١٢٣٩
  ٤٤١١١٢٢٧
پارس آقای محمدمهدی دباغتهرانخیابان بهشتی ـ خیابان پاكستان ـ كوچه حکیمی ـ شماره ١٧ و ١٩
 ٨٨٧۶١۴۶٠  
پترو فرآیند آریا آقای سیامک امید بیگیتهرانخیابان مطهری ـ خیابان میرعماد ـ شماره ۶١ ـ طبقه پنجم - واحد جنوبی
88751090
88753057
خیزران رایانه آقای وحیدرضا قاسمی دهکردیتهرانسعادت آباد ـ بلوار سرو غربی ـ خیابان صدف ـ نبش سپیدار ـ ساختمان جامعه ـ واحد44
٩-٢٢٣٧۶٤۵۶
دریا پالا آقای محمداسماعیل هندیتهرانبلوار میرداماد ـ خیابان شمس تبریزی جنوبی ـ کوچه مریم ـ شماره15
26421410
طراحان ادیب صنعت آقای ناصر میرفصیحی تهرانمیدان ونک ـ خیابان برزیل ـ خیابان نیلو ـ کوچه دوازدهم ـ شماره ٨
7 ـ 88880856
طرح و تبدیل آقای سیامك دولتشاهیتهرانمیدان ونک ـ خیابان برزیل شرقی ـ خیابان لاهیجانی(نیلو) ـ بن بست12ـ شماره 8
13 ـ 88875912
طرح و مدیریت انرژی پویا آقای حسین شریعتسنندجخیابان پاسداران ـ مجتمع تجاری کردستان ـ طبقه اول ـ واحد ٢۵٩
٣٢٤۵۶۵٧
فرآیند سازان انرژی آقای حسین رهنماتهرانکوی نصر(گیشا) ـ خیابان علیائی(پیروزی) غربی ـ شماره 107
٨٨٢۶٤٠١٨
کاهنربا آقای ناصر صلواتی زادهتهرانخیابان ولی عصر ـ ابتدای خیابان مطهری ـ خیابان منصور ـ شماره ٤۵
88729101
88722126
مهندسی و توسعه انرژی پایدار آقای حسن چاکریتهرانخیابان کریمخان زند ـ خیابان خردمند جنوبی ـ شماره 45 ـ طبقه چهارم
 91 ـ 88303590
ناموران آقای احمد عطارتهرانقیطریه ـ رویروی پارک قیطریه ـ خیابان خراسانی ـ شماره ۵
22231620
ناموران صنعت آقای عبدالحمید ستودهتهرانقیطریه ـ خیابان انصاری ـ كوچه مزرعه ـ شماره 1 ـ واحد 8
22688760
٢٢۶٧٧٨۵٧
هامون گستر صنعت آقای غلامرضا وکیل آزادتهرانخیابان شریعتی ـ نرسیده به پل سیدخندان ـ کوچه بسطامی ـ شماره 15
٨-٨٨۵٣٤۶٧٣
هیرگان انرژی آقای فرزاد قاسمیتهرانبزرگراه همت ـ خیابان شیراز جنوبی ـ کوچه یاس ـ شماره 13
88062070
مهندسین تدوین توسعه پایدار آقای بهروز فلاحی مقیمی تهرانخیابان سهروردی شمالی ـ خیابان هویزه غربی ـ شماره 135
٧-٨٨۵٣۶۶٢۶
بارمان فناوران پارسآقای محمدرضا سلیمیتهران خیابان دولت ـ خیابان سنجابی ـ کوچه میرفرشی ـ شماره36ـ طبقه اول
22576797
expand گروه تخصصی را ه و راه آهن
آبراه گستر غرب آقای همایون لاهورپورسنندجخیابان جام جم ـ کوچه چهارم ـ شماره ١٤٩
۶۶٢٣٧٩٩
آرمان راه غربآقای رضا محبیسنندجخیابان جام جم ـ روبروی صدا و سیما ـ ساختمان صبا ـ طبقه اول
٣-۶۶۶٣۶٠٢
آوكانآقای سید كاظم طاهریتهرانانتهای گاندی جنوبی - نبش کوچه ترابنده - شماره 128 - واحد 15
88202675
 88202611
 
اردام آقای عباس طاهریتهرانمیدان هفت تیر - خ مفتح جنوبی ـ خ شیرودی ـ بن بست سوم ـ شماره 1 ـ طبقه 2
٨٨٣٠۶۴١۴
  ٨٨٣٠۶۴٠٧
اندیشكارآقای محمدرضا صفویانتهرانسعادت آباد ـ خیابان سی‌ام غربی ـ شماره ٣
٨٨۶٩٠٤٢٨
  ٨٨۶٨٠٣٢٤
پارس آقای محمدمهدی دباغتهرانخیابان بهشتی ـ خیابان پاكستان ـ كوچه حکیمی ـ شماره ١٧ و ١٩
 ٨٨٧۶١۴۶٠  
پارس چگالش آقای کوروش نامدار علی آبادیشیرازخیابان قصردشت غربی ـ جنب بیمارستان قلب کوثرـ کوچه17 ـ شماره 4
6253659
پویندگان نوین راهسازی(پونر) آقای محمدرضا فرج پور الموتيتهرانخیابان شهید بهشتی - خیابان اندیشه ۵ - کیهان شرقی -پلاک ٤
٨-٨٨٤٧٧١٩٣
پیشگام راه زاگرس آقای محمود کیوان نیاکرمانشاه٢٢ بهمن ـ سی متری دوم ـ خیابان ١۶ متری گلشن ـ شماره ٨٠
٢-٨٣٨٩٤٤٠
تردد راه آقای عباس قدستهرانخیابان مفتح ـ پایین تر از مطهری ـ كوی بخشی موقر ـ شماره ٨
٨٨٨٣۴۴٣٧
  ٨٨٣٠۵۶۵۶
داها طرحآقای حیدر رادكانیتهرانخیابان دکتر بهشتی ـ خیابان سرافراز(دریای نور) ـ کوچه سوم ـ شماره ١۵ ـ واحد ٧
٩-٨٨۵١٢۵٣٨
راهبرد طرح نوین آقای عبداله نوروزیتهرانخیابان سنایی ـ نبش خیابان هجدهم ـ شماره ۶٧ ـ طبقه دوم ـ واحد شمالی
18 ـ 88312017
راه ور ایران آقای علی رضا رضائی آشتیانیتهرانخیابان گاندی ـ بین کوچه ١١و١٣ ـ شماره ٣٣ ـ واحد ٣
٨٨٧٨٤٨٤۵
٨٨٧٨٤٩٤٠
رمپ آقای علی اصغر اردكانیانتهرانخیابان بهشتی شرقی ـ خیابان اندیشه ـ اندیشه ۵ غربی ـ شماره ٩ ـ طبقه ٣
٨٨٤٤١٨٨٠
 ٨٨۴١۴٠٣٠
روجیار آقای جلال جعفریسنندجخیابان آبیدر ـ خیابان معراج ـ روبروی دبیرستان صبا(اندیشه)
٣٢٣٤٩٤٢
ره آور آقای فرشید وزیریتهرانمیدان ونك ـ خیابان ملاصدرا ـ شماره ۶١
٨٨٠٤٧١٧١  
رهاد اکسینآقای حبیب الله دلگشااهوازکیانپارس ـ خیابان شهریور غربی ـ فاز دوم ـ شماره104
5 ـ 3764052
ره گستر کردستانآقای کورش صلاحیانسنندجخیابان حافظ ـ کوچه قناری ٢ ـ شماره ٤٤
۶۶۶٤٣١٣
ریل بندرآقای فرامرز سیفیتهرانقیطریه ـ بلوار اندرزگو ـ خیابان برادران سلیمانی(حکمت غربی) ـ شماره90ـ واحد4
22207351
22207752
ساتروپات پل آقای انوشیروان روانتهرانخیابان ولی عصر ـ نرسیده به خیابان فاطمی ـ کوچه شهید حمید صدر ـ شماره ۶٠ ـ طبقه دوم ـ واحدهای ٣ و ٤
٣-٨٨٨٠۶٩٢١
شالوده‌های مقاوم عمران (شمع)آقای نادر شعبانیتهرانخیابان دکتر بهشتی ـ خیابان صابونچی(مهناز) ـ کوچه دهم ـ شماره ۵
١ ـ ٨٨۵٢٨۵٤٠
صنعت دار مبین آقای محمد تقی ویسهتهرانسعادت آباد ـ بلوار دریا ـ شماره 56 ـ واحد 4
88574447
طاق و پایه آقای حمیدرضا ساسانی کلوریتهرانخیابان فاطمی ـ خیابان پروین اعتصامی ـ كوچه لعل شرقی ـ شماره 9 ـ طبقه3
٨٨٩۶٣٣۶٧
88962075
طرح آفرینان پارس آقای حمید شفیعیاصفهانسی وسه پل ـ ابتدای چهارباغ بالاـ طبقه فوقانی بانک تجارت ـ واحد2
5 ـ 6253803
فرادیدآقای محمدقاسم پورتقیتهرانخیابان خالد اسلامبولی ـ خیابان دهم ـ شماره ٨
٨٨٧٠١١۶٣
فربر آقای رسول بی پرواتهرانخیابان سید جمال الدین اسدآبادی ـ ‌خیابان بیستون ـ نبش خیابان دهم ـ شماره ٢٣
٨٨٧٠٧٧٢٠
فرپل آقای نصرت الله اشتریتهرانخیابان قائم مقام فراهانی ـ خیابان هشتم ـ شماره 30
٤-٨٨۵٤٠٧٢٢
کاوش راه آقای كریم جولایی ویجویهتهرانبلوار آفریقا ـ خیابان عاطفی غربی ـ شماره 62
5 ـ 22651091
گذرگاههای شرق آقای مجتبی اسدآبادیمشهدمیدان جمهوری ـ نوفل لوشاتو ـ بین خیابان کلانتری 5 و 7 ـ شماره 109
٨٧٨٧۵٤٠
٨٧٩٤۵۵٢
گسترش شرق راه آقای سید حسین حسامیتهرانخیابان ولیعصرـ روبروی پارک ملت ـ خیابان عاطفی ـ شماره 78ـ طبقه 3- واحد 201
60 ـ 22036859
وینه سار آقای رازمیك خاچیكیانتهرانخیابان فتحی شقاقی ـ خیابان بیستون ـ کوچه ١/٢ ـ شماره ٤٩
١٣-٨٨٩٩٢٠١١
هراز راه آقای محمد رودگریتهرانخیابان دکتر بهشتی ـ نرسیده به چهارراه سهروردی ـ شماره ٩٧
٨٨٧۶٩٠٣١
فرا رهساز فنآقای کورش جایروندتهران خیابان فتحی شقاقی ـ بین میدان سلماس و خیابان جهانمهر ـ شماره 98
88333081
88630258
ایمن رویه راهآقای داود سیروس رادکیااهواز امانیه ـ خیابان پودات ـ نبش خیابان منصفی ـ مجتمع صدرا ـ واحد یک
3335401
عیوق راه ورآقای آزاد کریمیسنندجخیابان تعریف ـ کوچه مژده ـ شماره 5

3232887

آرسس پل پارسآقای سعید کریمی ثابتتهران میدان رسالت ـ قبل از چهار راه سرسبز ـ شماره 686 ـ واحد5
77137164 
expand گروه تخصصی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
آب و خاك محور آقای محمد شاهی تراكمهشیراز بلوار جمهوری ـ حدفاصل خیابان نارون و ابریشمی ـ ساختمان پیام ـ شماره 205
2272368    
آب و سنگ آقای حمید چیذریتهرانخیابان شهرآرا ـ خیابان شهید آرشمهر ـ كوچه سی ام ـ شماره ١ ـ واحد ٢٤
٨٨٢٨١٨٣٢
اركان پویش آقای بابك عارف پورتهرانبزرگراه مدرس ـ خیابان الهیه ـ خیابان مریم شرقی ـ شماره ٣٩
٢٢٠٢٣۵٢٠
  ٢٢٠٢٣۵٣١
ایران خاكآقای سیدمحمد بصیرتهرانخیابان سهروردی شمالی ـ خیابان قندی ـ كوچه بیستم ـ شماره ٢
۵-٨٨٧۶۶١۶٣
پارس پی آزما آقای احمد زینالیتهرانجلال آل احمد غربی ـ نرسیده به پل آزمایش ـ خیابان حاجی پورامیر ـ کوچه اروند شماره 4 ـ واحد 2
٤٤٢٢۶۵١١
پی سنگ آقای علیرضا عضدیتهرانشرق بزرگراه کردستان ـ خیابان سی و سوم جهان آرا(شهید ادریس حسین پور) ـ شماره ١٠
88022202
88002780
پی یاب آقای مسعود دانشورتهرانخیابان شریعتی ـ پایین تر از بهار شیراز ـ کوچه سلطانی ـ شماره ۶ ـ طبقه دوم
٧٧۵٠٢٤١٠
  ٧٧۶٠٧٣۵۵
تماوانآقای علی مبینیتهرانخیابان فاطمی ـ خیابان کاج جنوبی ـ کوچه دوم ـ شماره یک
3-٨٨٩٧۵٤٠١
خاک پی آزماآقای امیربابک سیدجلالیتهرانخیابان دولت ـ خیابان مطهری ـ خیابان اخلاقی ـ شماره ٢۵ ـ طبقه دوم
٩-٢٢۵٧٩٧۵٧
خاك و بتن ایرانآقای محمد سلیمانیانتهرانخیابان دستگردی (ظفر) ـ خیابان فرید افشار ـ بلوار آرش غربی ـ شماره ٣٢
٢٢٩٠٧١٩٧
  ٢٢٩٠٧٠٢٧
خدمات مهندسی مكانیك خاك آقای بهرام امینیتهرانقیطریه ـ خیابان دستور شمالی ـ بن بست ژوبین ـ شماره 4
٢٢٢٠۶٢١۶
  ٢٢٢١٨١٠٠
داها طرحآقای حیدر رادكانیتهرانخیابان دکتر بهشتی ـ خیابان سرافراز(دریای نور) ـ کوچه سوم ـ شماره ١۵ ـ واحد ٧
٩-٨٨۵١٢۵٣٨
زمین آزما آقای محمدرضا عیوض خانیتهرانمیدان فلسطین ـ کوچه فتحی ـ شماره 2 ـ طبقه چهارم ـ واحد 18
66960886
66494671
زمین ساخت آزماآقای آرش رزم خواه تهرانبزرگراه شیخ فضل الله نوری ـ بلوار مرزداران ـ چهارراه ایثار ـ شماره 154ـ واحد (1-)
44249197
44249296
زمین کاوان جنوب آقای محسن توتونچیتهرانشهرک غرب ـ بلوار دادمان ـ خیابان جهاد ـ کوچه پنجم ـ شماره ٣
٨٨٣٧١٩٤5
ژئوسازه گیلان آقای محسن فرمندرشتگلسار ـ بلوار دیلمان ـ خیابان شیرخانی ـ شماره ٨
٧٧٢٠۶٤٠
سکوآقای سامی ستایشتهرانخیابان میرزای شیرازی شمالی ـ کوچه شهدا ـ شماره ٢۵ ـ طبقه ٧
٢-٨٨٧٢٨٧٣٠
شالوده خاک گلستان آقای حسین عرب عامریگرگانخیابان بهشتی ـ بهشت شانزدهم ـ نوبخت پنجم ـ شماره ٨
٣-٣٣۶٠۶٨١
شالوده‌های مقاوم عمران (شمع)آقای نادر شعبانیتهرانخیابان دکتر بهشتی ـ خیابان صابونچی(مهناز) ـ کوچه دهم ـ شماره ۵
١ ـ ٨٨۵٢٨۵٤٠
طرح نو اندیشان آقای علی پاک نژادتهرانبزرگراه کردستان جنوب ـ پایین تر از تقاطع حکیم ـ خیابان ٢٧ ـ خیابان٢۶ ـ شماره ٢٤
٨٨٣٣٤٠١٠
کنکاوان معدن شیراز آقای علی یعقوبیشیرازبالاتراز دروازه قرآن ـ جنب یگان ویژه
٢-٢٤٢۶۵٤١
ماندپی آقای احمد نعناکار کاشانیتهرانپل ستارخان ـ خیابان پاك شمالی ـ نبش کوچه نجف پور ـ شماره 28 ـ طبقه دوم
44250347
مكانیك خاك ایران آقای سیروس فراهانیتهرانسعادت آباد ـ خیابان بیست و پنجم ـ شماره ۶ ـ واحد ۵
٨٨۶٨٤۶٩٠
مکانیک خاک سیویل آذربایجان آقای حجت نیک اخترارومیهارومیه ـ بلوار رودکی ـ نرسیده به فلکه رودکی ـ خیابان جباری ـ شماره ۶
٣ ـ ٣۶٧٠٧٩٠
تل تاو تبریزآقای امیرعلی ماهوتیتبریزچهارراه آبرسان ـ کوچه پناهی ـ مهرگان چهارم ـ شماره ١٣
٣٣٤٤٤٠٤
 ۶٣٠٠٢٤٠
نگین گمانهآقای محمدحسن نیکوصفت جهرمیشیرازبلوار بهشتی ـ خیابان اصلاح نژاد ـ شماره 181
2351585
مهندسی گمانه کاوآقای بدیل پهلوانتهران بلوار مرزداران ـ نرسیده به اشرفی اصفهانی ـ خیابان حضرت ابوالفضل(ع) ـ شماره 1/3 ـ طبقه4
44239551
44239963
expand گروه تخصصی سازه
آباد اندیش زنگان آقای قاسم محمودیزنجان شهرک ولیعصر(نیک سازان) ـ خیابان کوثر 13 غربی ـ بلوک 4 ـ شماره17
٧٢٨٢٢۵٢
 ٧٢٨٨٢٤٢
آتاوا آقای سیروس کریمی شیرازیاتهرانسعادت آباد ـ میدان كاج ـ خیابان سرو شرقی ـ شماره 74 ـ طبقه هشتم
٢٢٣۶٣١٠5
آتی شهر آقای یونس جوادزادهتهرانخیابان آفریقا ـ خیابان مهیار ـ شماره ٤ ـ طبقه همکف
٤-٢٢٠٢٣٤٧١
آرمه آرا آقای رسول احمدیتهراننارمک ـ خیابان آیت ـ بالاتر از چهارراه سرسبز ـ شماره 817 ـ واحد 8 و 9
٧٧۴۵٢١١٢
٧٧۴۵۴۴۴۵
آروین بناآقای علی اکبر مصلح خرمیبابلمیدان حمزه کلا ـ روبروی بانک سپه
٢-٣٢٩۶٩٢١
ئالان بناخه غرب آقای مصلح توحیدیسنندجخیابان اردلان ـ ـ شماره 112
2228902
آوند طرحآقای محسن حاج سید جوادیتهرانخیابان ولی عصر ـ خیابان شهید عباس پورـ شماره ١٧ ـ طبقه اول ـ واحد ۴
 9- ٨٨٨٨٧٠٢٨  
آیگانآقای سید مسعود میر کریمیتهرانبزرگراه کردستان ـ بالاتر از تقاطع ملاصدرا ـ بن بست یکم ـ شماره ٤ ـ طبقه دوم
٩-٨٨۶۶٠٣٩۶
ابنیه طراحان البرز آقای امیرحسین شجاعی گل گچیتهرانخیابان کارگر شمالی ـ کوچه همدان ـ شماره ١ ـ طبقه همکف
5 ـ 66421062
ابنیه نواندیشآقای اسماعیل رضاییتهرانشهرک غرب ـ خیابان ایوانک ـ فلامک شمالی ـ کوچه هشتم ـ شماره 26
88094543
88085888
اركان پویش آقای بابك عارف پورتهرانبزرگراه مدرس ـ خیابان الهیه ـ خیابان مریم شرقی ـ شماره ٣٩
٢٢٠٢٣۵٢٠
  ٢٢٠٢٣۵٣١
ایران بنآقای فرامرز صارمی رادتهرانخیابان ولیعصر ـ بالاتر از میرداماد ـ خیابان قبادیان ـ شماره 11ـ طبقه اول ـ واحد 4
٢-٨٨٨٧۵٤۶٠
ایستا گویاآقای ملک هوشنگ پاشائیتهرانشهرک غرب ـ بلوار فرحزادی ـ میدان کتاب ـ خیابان کوهستان ـ نرسیده به تقاطع صحرا ـ شماره 21
22090455
22098880
ایمن سازه فدکآقای داود دوست محمدی بوئینیتهرانمیدان ونک ـ خیابان ملاصدرا ـ بعداز پل کردستان ـ شماره ٩٠ ـ طبقه اول
۵ ـ ٨٨۶١۵٧٢٤
بندآبآقای محمدرضا عسكریتهرانخیابان ولی عصر ـ مقابل پارک ملت ـ خیابان کاج آبادی ـ شماره ٨٣
٢٢٠٣٧١٨١
بنواگسترپارسآقای ناصر زارعهمدانخیابان هنرستان دیباج ـ 18متری توحید ـ بن بست میخک ـ ساختمان نگین
8238455
بنیانآقای یحیی قیامی آزادتهرانخیابان سهروردی شمالی ـ خیابان زینالی شرقی ـ شماره ۶١ ـ واحدهای ٢و٣و١٤
88409627
  ٨٨٤٢٧٨٧٨
بهسازه اندیشان آریاآقای فرید شریفی بروجردیتهرانسیدخندان ـ خیابان ارسباران(جلفا) ـ خیابان عطار ـ کوچه یکم ـ نبش ارغوان ـ شماره 7 ـ واحد 2
 2 ـ 22887051
بهین طراح شمالغربآقای مرتضی اذانیزنجانزنجان ـ خیابان سعدی وسط ـ خیابان هفت تیر ـ روبروی بیمه شعبه 2 ـ شماره 2 طبقه دوم
9 ـ 3263178
پارساب آقای اصغر منصوریتهرانخیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی ـ خیابان دوم ـ شماره ١۶ ـ واحد ٩
۶٠٠ـ٨٨٩٧٧۵٩٨
پایاب طرح آقای بهراد جبار پورتهرانپاسداران ـ بلوار شهرزاد ـ خیابان یارمحمدی ـ کوچه قو ـ شماره ٤
۶٠ ـ ٢٢٧۶٩٩۵٩
پایا فن آوران سازهآقای علیرضا انوریان تهرانخیابان میرزای شیرازی ـ پایین تر از خیابان بهشتی ـ نبش کوچه مقدم ـ شماره ٢٤٢ ـ طبقه ٤ ـ واحد ١٨
1 ـ 88108390
پژوهش آقای فرهنگ قاجاریه بنی اعمامتهرانخیابان شریعتی ـ روبروی بیمارستان ایرانمهر ـ بن بست مرشدی ـ شماره٢
٤ـ ٢٢٩٠١٨۵١   
پی كده آقای انوشیروان آذرشاهینتهرانخیابان سید جمال الدین اسد آبادی ـ خیابان پنجاه و سوم ـ شماره ١٩
٩-٨٨۶٠۵٧٧۶
تدبیر ساحل پارسآقای مهرداد خلجیتهرانمیدان صادقیه ـ بلوار فردوس ـ بعد از گلستان شمالی ـ مجتمع آبشارـ طبقه دوم ـ واحد 2B
٩٠-٤٤٠٤٩٢٨٨
تدبیر صنعتآقای تورج صابریتهرانبلوار آفریقا ـ خیابان تابان شرقی ـ شماره ١٨
 ١٧ ـ ٨٨۶٤٢٤١٤
توسعه ساختمان بهارستان پایدار آقای احمد نیلیتهرانخیابان شریعتی ـ خیابان یخچال ـ بن بست سیما ـ شماره 1ـ طبقه 2 ـ واحد9
22636434
توسعه و عمران آقای منصور توفیقیتهرانآرژانتین ـ خیابان احمد قصیر (بخارست) ـ خیابان هشتم ـ شماره ٨ ـ طبقه سوم
٨٨٧٤۵٤۵٣
  ٨٨٧۴۶٢١٠
تهران شالوده آقای عبدالرضا صفاری آشتیانیتهرانخیابان سهروردی شمالی ـ میدان قندی ـ شماره ٣ ـ طبقه ٤ ـ واحد ٣٩
٨٨۵١۶٧٧٨
  ٨٨۵١٩٨٩٧
تینا فرآیند آقای ابوالحسن میرعمادیتهرانشهرك قدس (غرب) ـ فاز ٢ ـ خیابان هرمزان ـ پیروزان جنوبی ـ كوچه دهم ـ شماره 1
٩-٨٨٣۶٤٢٩٨
چهارسوق اصفهان آقای مهدی مقاره عابد اصفهانخیابان آمادگاه ـ مجتمع اداری گلدیس ـ ورودی یک ـ طبقه دوم ـ واحد ١٢٢
٩-٢٢٣١۶٤٨
داها طرحآقای حیدر رادكانیتهرانخیابان دکتر بهشتی ـ خیابان سرافراز(دریای نور) ـ کوچه سوم ـ شماره ١۵ ـ واحد ٧
٩-٨٨۵١٢۵٣٨
راهان سازه آقای پیمان جبیریتهرانمیدان فاطمی ـ خیابان شهید گمنام ـ شماره ٣٢ ـ طبقه سوم
٢٠ ـ ٨8٩۶۶٨١٨
رونین آقای کیارش شجاعیتهرانخیابان ونک ـ خیابان خدامی ـ خیابان آفتاب ـ شماره ٩ ـ واحد٢
88052006
زلزله محاسب آقای رسول سامعیتهرانسعادت آباد ـ خیابان یکم ـ شماره ۶٣
١٤ ـ ٢٢٠۶٢٠١٣
سازه اندیشانآقای محمدعلی رساتهرانخیابان شریعتی ـ بالاتر از پل صدرـ خیابان میرزاپورـ خیابان فاطمیه ـ کوچه مهر سوم غربی ـ شماره40
٢٢٢٠٢١۶٤
٢٢٢٠١٢۶۵
سازه پیوند الوند آقای محمدحسین صلاحیتهرانمیدان آرژانتین ـ خیابان الوند ـ شماره ٢٢ ـ واحد ١٠
٤-٨٨٢٠٩٤٠٣
سازه های بلند ایران (سبا) آقای فریدون معین جهرمیتهرانخیابان ولی عصر ـ بالاتر از میدان ونك ـ خیابان خدامی ـ خیابان نیروی انتظامی ـ بن بست ریاحی ـ شماره ٢ ـ طبقه سوم
88885995
88786089
   
سازیانآقای مهرداد اشتریتهرانخیابان کارگر شمالی ـ نرسیده به جلال آل احمد ـ كوچه دوم(انتصاریه) ـ شماره 12
88352230
88352218
سبک آفرینان مهندسی نو آقای سیدعلی رضوی دهکردیتهرانسهروردی جنوبی ـ خیابان ملایری پور غربی ـ شماره ٣٠ ـ طبقه آخر
۶-٨٨٣٤١٤٧٤
سدره سازه پارسآقای امیدرضا صفی یاریتهرانبزرگراه کردستان ـ نبش خیابان سی و سوم ـ شماره21ـ واحد10
٢-٨٨٣٣٨٨٨١
سی تکآقای شکراله رضوانتهرانخیابان ولی عصر ـ بالاتراز جام جم ـ نبش روانپور ـ مجتمع جم ـ شماره٢٧١٣ ـ طبقه٤ ـ واحد۶
٢٢٠١٢۶٩٠
 
سی سختآقای عبدالرضا كرمیتهرانمیدان ونك ـ خیابان ونك ـ خیابان خدامی ـ خیابان آفتاب ـ ساختمان آفتاب ـ طبقه اول اداری ـ واحد ٧
٢-٨٨٠۵۵٨۶١
شهر راز پارتآقای محمد علی جمالی زادهکرمان خیابان شریعتی ـ سه راه عباس صباحی ـ ساختمان سینا ـ طبقات اول و سوم
٢٢۶١٣٠٩
طازند آقای امیر پیمان زندیتهرانخیابان ظفر ـ خیابان فرید افشار ـ خیابان آرش شرقی ـ خیابان دلیری (نونهالان) ـ کوچه فراهانی ـ شماره13
٢١-٢٢۶٤٩۵١٩
طاق و پایه آقای حمیدرضا ساسانی کلوریتهرانخیابان فاطمی ـ خیابان پروین اعتصامی ـ كوچه لعل شرقی ـ شماره 9 ـ طبقه3
٨٨٩۶٣٣۶٧
88962075
طرح خاک سه بعدی آقای حمیدرضا اعلمتهرانشهرک غرب ـ بلوار دادمان ـ کوچه جهاد ـ کوچه هفتم ـ شماره 18
88375708
طرح و پژوهش آرین فارس آقای محمود محمودی فراهانیشیرازچهار راه هوابرد ـ خیابان سرباز شمالی ـ شماره 93 ـ ساختمان آرین
8319150
عمران محیط زیست آقای احمد عشقیتهرانخیابان میرزای شیرازی ـ بین مطهری و بهشتی ـ کوچه آزادگان ـ شماره 27 ـ طبقه 4
88716433 
     88713328      
عمران و ابنیه پرهون آقای محمدرضا بافندهتهرانخیابان شریعتی ـ خیابان خواجه عبدالله انصاری ـ شماره 144ـ طبقه سوم ـ واحد3
22867114
فرا تحقیق سپاهان آقای حسین مجلسی کوپاییاصفهانخیابان آپادانا دوم ـ شماره ١١٨
6413890
۶٤١٤٤١٨
فرپل آقای نصرت الله اشتریتهرانخیابان قائم مقام فراهانی ـ خیابان هشتم ـ شماره 30
٤-٨٨۵٤٠٧٢٢
فن و تدبیر تاو آقای محمد فرهادیسنندجخیابان تکیه و چمن ـ کوچه بهارستان چهارم ـ شماره 3
2 ـ 6620451
کاردانا آقای حجت جوادی رادتهرانخیابان ستارخان ـ كوثر دوم ـ شماره ١٨ ـ طبقه دوم
۶۶٩٣۵١٠۵
۶۶٩٣٨٧١١
گروه معماران ایرانخانم زهره قهرمانیتهرانشهرک غرب ـ فاز 5 ـ خیابان سیمای ایران ـ خیابان سیزدهم ـ شماره 1 ـ زنگ 4
9 ـ 88372677
گونه شناسی بنا آقای ابوالقاسم شفاهیتهرانبزرگراه جلال آل احمد ـ جنب آتش نشانی ـ شماره ١۵٩ ـ طبقه دوم ـ واحد ٨
٨٨٢۶۶١٩٠
٨٨٢٤١٤٢۶
لیمان آقای نصراله طاهبازتهرانخیابان فاطمی ـ روبروی پارکینگ هتل لاله ـ شماره 277ـ طبقه 3 و 4
٨٨٩۶۶۶٩٩
٨٨٩۶٣۵٣۵
مهرآرازان شهر آقای ارسطو مقدس جعفریتهرانسعادت آباد ـ بلوار فرهنگ ـ کوی فرهنگ ـ نبش کوچه خانی ـ شماره 12ـ طبقه دوم
88690600
مهراز بوم آقای سعید پیروز بختیزدصفائیه ـ خیابان وصال(روبروی هتل صفائیه) ـ شماره 23
٨٢۵٧٠٨٤
نوی آقای مجید شجیعیتهرانخیابان ولی عصر ـ بالاتر از ظفر ـ خیابان اسفندیار ـ شماره ٢٨ ـ طبقه سوم
٨٨٧٨٤٢٧٧
پردیسان سازه طراحان آقای پیمان یادگاری تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی ـ نرسیده به تقاطع مرزداران ـ گلستان19 ـ شماره6
44044371
سیویارآقای اورنگ فرزانه تهران بلوار کشاورز ـ بین کارگر و جمالزاده ـ شماره ١١۵ ـ طبقه اول
66596828
66906916
ساختار سنج آذرآقای علاءالدین بهروشتبریز شهرک رشدیه ـ خیابان گلستان ـ کوی چهاردهم ـ شماره 28
6662080
مشاورین ایده فرم بنا آقای هوشنگ کرباسچی ساری خیابان رازی ـ ساختمان پاستور ـ طبقه سوم ـ واحد 9
2273105
تاق شیب شار گسترآقای ناجی پژمان ضیاییکرمانشاهخیابان سعدی ـ مجتمع گلستان ـ طبقه سوم ـ واحد5
7270990 
   7224144    
بهینه ساز دژارآقای امیرمهدی ابوترابیتهران خیابان ولیعصر ـ روبروی پارک ملت ـ ساختمان صدف ـ طبقه چهارم ـ واحد 25
26206319
26206312
خدمات مدیریت ایرانیانآقای سید مجید برهانیتهرانمیدان فاطمی ـ خیابان جویبار ـ شماره 25 ـ طبقه اول
6 ـ 88937491              
expand گروه تخصصی سدسازی
آبخوانآقای نیما جعفریتهرانخیابان جمالزاده شمالی ـ خیابان شهید صدوقی ـ شماره ٧٨
٣-۶۶۴٣٣۵٧٢
آبسارانآقای سید طاهر اسماعیلیتهرانخیابان جمال‌الدین اسدآبادی ـ پایین تر از میدان اسدآبادی ـ شماره ٣٤٠
88214581    
آب فن آقای احمد قزل ایاغتهرانسیدخندان ـ ابتدای خیابان سهروردی شمالی ـ كوچه مهاجر ـ شماره ٢۵
5 ـ 88526903
بررسی منابع آب آقای اسداله شهبازی الموتیتهرانمیدان سنایی ـ خیابان چهاردهم ـ شماره ٣٠
 ٩ـ ٨٨٣٢٧٨٨٨   
بندآبآقای محمدرضا عسكریتهرانخیابان ولی عصر ـ مقابل پارک ملت ـ خیابان کاج آبادی ـ شماره ٨٣
٢٢٠٣٧١٨١
بهان سدآقای نجف پهلوانیتهرانسعادت آباد ـ بلوار سرو غربی ـ خیابان ریاضی بخشایش ـ انتهای خیابان هفدهم غربی ـ شماره ٨٣
۶-٢٢٣۵١٠۶٣
پارس رای آبآقای یوسفعلی خوش خواهشتهرانبزرگراه جلال آل احمد ـ بین کارگر و چمران ـ کوی پروانه ـ خیابان12 ـ شماره4 ـ طبقه2
2 ـ 88338661
پارس كنسولت آقای محمد ناظم زاده نراقیتهرانخیابان کریمخان زند ـ خیابان آبان جنوبی(عضدی) ـ شماره ١/٧
٩ ـ ٨٨٨٠١١٠٣
پراهوم آقای احمد جعفریتهرانمیدان توحید ـ خیابان ستارخان ـ خیابان كوثریكم ـ شماره ٢٨ ـ طبقه دوم
۶١-۶۶٩٠٢۵۶٠
پژوهابآقای رضا خیراندیشتهرانسعادت آباد ـ بلوار دریا ـ خیابان مطهری شمالی ـ کوی مروارید ـ مروارید 3 ـ شماره 26
88695492 
88695638
 
پندام آقای مسعود میرعلاییتهرانبزرگراه جلال آل احمد ـ مقابل شهرآرا ـ خیابان چهارم ـ اولین كوچه سمت چپ (بن بست مهدی نژاد ) ـ شماره ٣
٨٨٢٧١٨۵١
پویاب آقای عزت الله فرهادی هیكوییتهرانخیابان سعادت آباد ـ خیابان سی و یکم شرقی ـ شماره ۶
٨٤-٨٨۶٩٢٩٧۶
تماوانآقای علی مبینیتهرانخیابان فاطمی ـ خیابان کاج جنوبی ـ کوچه دوم ـ شماره یک
3-٨٨٩٧۵٤٠١
جویاب نوآقای عطاءالله آیت‌اللهیتهرانمیدان ونک ـ خیابان برزیل ـ خیابان نیلوی شمالی ـ نبش کوی چهاردهم ـ شماره ١۶
88774333 
88791059
 
رامابآقای جواد صحراییانتهرانسعادت آباد ـ انتهای خیابان 25 (قره تپه ای) ـ شماره116ـ طبقه سوم ـ ساختمان راماب
٨٨۶٨۵٩۵٧
٨٨۶٨۵٩۶٧
ستیرانآقای عبد الکریم خواجه موگهیتهرانبزرگراه همت غرب ـ ابتدای خیابان پژوهنده(شاهین جنوبی) ـ شماره 55
٤٤٤٢٠٨٤۵
سکوآقای سامی ستایشتهرانخیابان میرزای شیرازی شمالی ـ کوچه شهدا ـ شماره ٢۵ ـ طبقه ٧
٢-٨٨٧٢٨٧٣٠
expand گروه تخصصی شهرسازی
آبادی آقای محمدعلی افشارتهرانخیابان شریعتی ـ بالاتر از پل صدر ـ خیابان سمیاری ـ شماره 30 ـ واحد2
۵١ -٢٢۶٧٩١۵٠
آبان آقای كاوس شاهین فرتهرانخیابان سهروردی جنوبی ـ خیابان امین زاده ـ شماره ٣٠
٨٨٨٣٨۵٢۵
 ٨٨٨٣۶۶٨٢
آراستان آقای محمدجعفر کرباسچیتهرانشریعتی ـ بالاتر از پل رومی ـ بن بست حقیقت خواه ـ شماره 1777 ـ طبقه دوم ـ واحد 7
22697240    
آمایش محیط آقای محمد عدالت خواهتهرانمیدان تجریش ـ خیابان دربند ـ كوچه برادران ـ شماره ٧
٢٢٧٠٢۴٣٧
 ٢٢٧٠٣٠٨٢
آویژه مهر آقای مجید شیراز پورتهرانخیابان باهنر(نیاوران) ـ خیابان ولی الله رفیعی ـ بن بست مسجد ـ شماره ٣
٢٢٢٩۶٧٠٨ 
 ٢٢٨٣٢۵٣٢
اثرآقای احمد ابریشمیتهرانخیابان ولی عصر ـ بالاتر از چهارراه پارک وی ـ كوچه نصیبی ـ شماره ١٢
٢٢٠۴۶٣٧٠
  ٢٢٠۴۵۴٠١
اخیر آقای محمد محمودیتهرانخیابان بهشتی ـ خیابان سرافراز ـ کوچه دوم ـ شماره 7 ـ طبقه پنجم
88526504
88526764
امكو ایرانآقای محسن خراسانی زادهتهرانخیابان کریمخان زند ـ خیابان خردمند شمالی ـ شماره ٨٧ ـ ساختمان امكو
١٩-٨٨٣٠٩١١٨
ایرانشهر توسآقای امیر عباس زادگانمشهدبلوار ملک آباد ـ هوشیار ٨ ـ شماره ١۶٨
٧۶٢٩٠۶١
  
باغ شهربناآقای حسین حلیتبریزخیابان شهید بهشتی ـ ساختمان فاكر ـ طبقه چهارم ـ واحد ٤٠١
۵٢۶٣٩١۴
  ۵٢۶٣٩١١
باوندآقای حسین شیخ‌زین‌الدینتهرانخیابان سهروردی شمالی ـ خیابان شهرتاش ـ شماره ۵٤
٧-٨٨٧۶٣٠۵۴
بوم نگار پارسآقای محمدرشید مشیریتهرانمیدان صادقیه ـ ابتدای خیابان تقدیری ـ شماره 10(ساختمان پاسارگاد) ـ طبقه 2 واحد 4
44017212    
پارت آقای مرتضی بنائی زادهتهرانخیابان میرداماد ـ خیابان رازان جنوبی(حصاری) ـ شماره 31
 17 ـ 22903816
پارسوماش پایدار آقای سهراب مشهودیتهرانبزرگراخ شیخ فضل الله نوری ـ خیابان سازمان آب ـ شماره 79 ـ طبقه سوم
9 ـ 44273548
پارهاس و همكاران آقای کامران ذکاوتتهرانخیابان باهنر(نیاوران) ـ بین سه راه یاسر و پمپ بنزین ـ کوچه یاس ـ بن بست اول ـ شماره1 ـ واحد1
٢٢٨١٧٣٨٧
٢٢٨١٧٣٨٣
پاسارگاد آقای علیرضا شهابیانتهرانخیابان پاسداران ـ میدان هروی ـ خیابان آزادی ـ خیابان افتخاریان ـ کوچه عزیزی شماره ١٨
۶ ـ 22965733
پرویس شهر غرب آقای فیروز آقاییسنندجخیابان فلسطین(ژاندارمری) ـ کوجه شمس ـ شماره ٢
٣٢٩٠١٨٠
پژوهش و معماری آقای بهرام نوری نکوییاصفهانخیابان سعادت آباد ـ جنب بانک مسکن ـ شماره 9 ـ طبقه 3
6691640
پویا نقش شهر و بنا آقای ابراهیم آقازادهتهرانسعادت آباد ـ خیابان سرو غربی ـ خیابان بخشایش ـ نبش خیابان بهار سوم ـ شماره ٢٢ ـ طبقه دوم ـ واحد ۵
5 - ٢٢٠٩٠٣٧٣
پی كده آقای انوشیروان آذرشاهینتهرانخیابان سید جمال الدین اسد آبادی ـ خیابان پنجاه و سوم ـ شماره ١٩
٩-٨٨۶٠۵٧٧۶
جاودان شهر پارس آقای احد فروزانشیرازخیابان زند ـ خیابان عبائیان ـ کوچه 4 ـ ساختمان بیشابور ـ طبقه 6 ـ واحد 13
9 ـ 2319738
رای فن آقای مسعود غلامعلی زادهتهرانخیابان خرمشهرـ خیابان نوبخت ـ خیابان ششم ـ شماره 60 ـ طبقه1
٨٨٧٤٨١٣۶
٨٨٧٣٠٣٣۶
زیستاآقای نادر عاصمی فاخرتهرانشهرک غرب ـ بلوار دریا ـ خیابان صرافها ـ نبش خیابان 35 ـ شماره 10 ـ واحد 6
88684740
88684290
زیست كاوش آقای جواد میرزاییان خمسهمشهدخیابان سناباد ـ سناباد ٤٤ ـ ساختمان ۵٢ ـ واحد ٧
٨۴٢۵١٧٣
٨۴٣۴١۶١
سراوندآقای جواد اكبریتهرانخیابان بهشتی ـ خیابان صابونچی(مهناز) ـ کوچه پنجم ـ شماره 15 ـ طبقه دوم واحد3
٢٢٧٢٩٧٧٧
88754872
شاران خانم سپیده شفاییتهرانبزرگراه کردستان ـ خیابان 64 ـ برج های آ.اس.پ ـ شماره 3134 و 3138
88052589
شارمند آقای فرهاد سلطانی آزادتهرانمیدان تجریش ـ خیابان جعفری ـ کوچه سعادتی ـ شماره 6
22728294
22733094
شهر و برنامهآقای اسماعیل توکلی مهرتهرانخیابان خرمشهر(آپادانا) غربی ـ كوچه برزی ـ شماره ۵ ـ واحد ۵
4 ـ 88524273
شهر و خانه آقای محمدمهدی دروشاصفهانبلوار میرزا كوچك خان ـ خیابان باغ دریاچه ـ شماره 344
٣-٧٨۶٠٠٤١
شهر و عمران آقای عبدالرضا سلطانی شیرازیتهرانمیدان آرژانتین ـ خیابان بیهقی ـ كوچه شانزدهم شرقی ـ شماره ١ ـ طبقه زیرین
٨٨٧٢۵۶٢٢
٨٨٧٣۶٢٩١
طرح اندیشان شهر (طاش) خانم لطیفه هیئتتهرانمیدان آرژانتین ـ خیابان الوند ـ کوچه کامبیز ـ شماره ١٠
٨٨٧٩٧٠٢۵
٨٨٨٨٤٢١٢
طرح و آمایش آقای مزدک سپانلوتهرانخیابان خرمشهر ـ خیابان عربعلی ـ کوچه ابراهیمی(چهاردهم) ـ شماره٣٠
٨٨٧۶٧٨٨٧
٨٨٧۶٠٠٩٧
طرح و برنامه پارس آقای علی کاوه زادهتهرانخیابان دستگردی(ظفر) ـ خیابان افشار ـ کوچه نور ـ شماره 42
4 ـ 22926000
طرح و راهبرد پویا آقای اکبر جباریتهرانتقاطع بزرگراه همت و جنت آباد ـ ضلع جنوب شرقی ـ جنب بانک ملی ـ شماره ١۶٣ ـ واحد ٣
٢٢ ـ ٤٤٤٨١٢٢٠
طرح و كاوش آقای سیروس اهرنجانیتهرانخیابان ولی عصر ـ خیابان محمودیه ـ کوچه خرداد غربی ـ شماره 4
22668803
عرصه آقای سیدحسن صدرزادهتهرانخیابان کریمخان زند ـ خیابان خردمند جنوبی ـ كوچه یگانه ـ شماره ٧
٨٨٨٤١٣٤٢
٨٨٨٢۶۶٤۵
فرنهادخانم مژگان احمدیه تهرانخیابان بهار شمالی ـ کوچه کوثر ـ شماره 26
60 ـ 88864152
فن و هنرآقای ژرژ تاریوردیتهرانبلوار كشاورز ـ خیابان ١۶آذر ـ کوچه کارآفرین ـ شماره ٢
٨٨٩۵٩٧٨٨
٨٨٩۶۵۵١٨
کریاس بنا آقای محمدرضا ناصری فریزدخیابان امام خمینی - کوچه مشروطه - پلاک 1/60 - واحد 2
6263788
گروه ۴آقای جعفر محانیتهرانخیابان بهشتی ـ خیابان پاكستان ـ كوچه ششم ـ شماره ٣۵
٨٨٧٣٠٢۶٣
٨٨٧٣٠٣۵٩
مادشهر آقای فرهاد ایرانشاهیتهرانبزرگره رسالت ـ خیابان کرمان جنوبی ـ پایین تراز آتش نشانی ـ نبش بن بست هفت خانگی ـ شماره٩٤ ـ طبقه اول
۶-٢٢٣٠٨۶٠٤
معماری و محیط آقای سعید ایمنیتهرانسیدخندان ـ خیابان خواجه عبدالله انصاری ـ خیابان عراقی ـ کوچه زنبق ـ شماره 11
١٩-٢٢٣١٨٢١٧
مونیت آقای روبرت آبرامیانتهرانخیابان قائم مقام فراهانی ـ خیابان گلریز ـ كوچه گودرز ـ شماره 16 ـ طبقه دوم
۶-٨٨٨٤٤٨٣٤
نقش پیراوش آقای فرج الله واحدیتهرانخیابان دكتر بهشتی ـ خیابان پاكستان ـ انتهای كوچه چهاردهم ـ شماره ٢٠
٨٨٧٣٢٠٩٧
٨٨٧٣۶۶٠٤
نقش جهان ـ پارس آقای حمید میرمیرانتهرانخیابان ملاصدرا ـ خیابان شیراز جنوبی ـ خیابان گرمسار شرقی ـ شماره ١۴
٨٨٠۵٨٨٢٧
٨٨٠٣٨٢٤١
نقش ماندگار آقای روزبه ابوالزاده اسکوئیتهرانسعادت¬آباد ـ خیابان سرو غربی ـ بعد از خیابان بخشایش ـ شماره 48 ـ ساختمان سفیر ـ طبقه 5 ـ واحد 12
22070168
هشتاک آقای حسین اخوانتهرانخیابان ولی عصر ـ محمودیه ـ خیابان الف ـ کوچه دوم ـ شماره ١٤
٢٢٠٢٣٣۵٢
٢٢٠٢٣٣٧۵
هفت شهر ری آقای حسن رحیمی فرزانتهرانبلوار مرزداران ـ خیابان اطاعتی جنوبی ـ نبش كوچه شقایق ـ شماره 48ـ طبقه همکف
88281329
expand گروه تخصصی صنايع
آریا پیشرو قرنآقای سید علی اکبر هاشمیتهرانخیابان شریعتی ـ چهارراه کلاهدوز(دولت) ـ خیابان امام زاده ـ نبش کوچه شکرآبی ـ شماره 102
٢٢۶١١٠٧٠
مدیریت و مهندسی آگاهان آقای مهرداد وطانیتهرانمیدان فاطمی ـ خیابان چهلستون ـ خیابان بوعلی سینا شرقی ـ شماره٣٧ـ بلوکA ـ طبقه۵ ـ واحد٤١
٨٨٩۵۵۵٠١
٨٨٩۵۵۵٠٧
انرژی و صنعت آقای میررسول بنی احمدتهرانخیابان آفریقا ـ خیابان دستگردی غربی(ظفر) ـ شماره ٣٣٣
٨٨٨۵٠٠۵۶
  ٨٨٨۵٠٠٢٢
اوج پژوهش صنعتآقای ناصر فلاحیتهرانخیابان قائم مقام فراهانی ـ میدان شعاع ـ خیابان شهید خدری ـ شماره ۵٠
١٤-٨٨٣٢٣١0٠
ایتوك ایرانآقای محمد ملک زادهتهرانخیابان ونك ـ بعد از خیابان شیراز ـ شماره ١۵٤
٨٨٠۶۶٢٢٢
ایستاآقای عنایت الله فرهودیتهرانخیابان مطهری ـ روبروی خیابان میرعماد ـ ساختمان ٢۶۶ ـ طبقه پنجم
٨٨٨٢٠٣۴٢  
 ٨٨٨٢۵۵۴٧   
بنیاد صنعتآقای امیرحسین جلالیتهرانخیابان ونک ـ بعداز شیراز شمالی ـ کوچه خواجوی کرمانی ـ شماره 5 ـ طبقه 2 ـ واحد 3
88050549
88050572
بیناآقای عباس دانه پاشتهرانخیابان پاسداران ـ بوستان نهم ـ شماره ١٢٠
23611
٢٢۵۵٨٧٢8
پویش تک پارس آقای بهروز کفاشیتهرانخیابان مطهری ـ بعداز بزرگراه مدرس ـ شماره ٢۵٨ ـ طبقه دوم
٢٣-٨٨٣١٢٤٢٠
تكنولوژی و طراحی ایران آقای احسن انوارتهرانمیدان آرژانتین ـ بلوار بیهقی ـ شماره ٢۶ ـ طبقه دوم ـ واحد ١٣
٨-٨٨٧٣٤٨۶٧
زاویر آقای محمدرضا مسعودیهتهرانخیابان ملاصدرا ـ نرسیده به چهارراه شیراز ـ شماره ٩۶
88032054
سی سختآقای عبدالرضا كرمیتهرانمیدان ونك ـ خیابان ونك ـ خیابان خدامی ـ خیابان آفتاب ـ ساختمان آفتاب ـ طبقه اول اداری ـ واحد ٧
٢-٨٨٠۵۵٨۶١
طراحی صنعتی ایران آقای جواد بازرگان هرندیتهرانخیابان دولت ـ بین بلوار کاوه و چهار راه قنات ـ شماره 289
٨٨٧٤٧٤٤٩
٨٨٧٣٠١٨٤
طرح صنعت آقای سیاوش عصر آزادتهرانخیابان شریعتی ـ ابتدای ظفر ـ خیابان صبر ـ خیابان شادی ـ شماره 9
 ٢٢٢۵٣۶٣٧
طرح و تبدیل آقای سیامك دولتشاهیتهرانمیدان ونک ـ خیابان برزیل شرقی ـ خیابان لاهیجانی(نیلو) ـ بن بست12ـ شماره 8
13 ـ 88875912
طرح و نظارت آقای علیرضا طباطبائی مقدمتهرانبلوار كشاورز ـ جنب سازمان جهانگردی ـ شماره ١٣٨ ـ طبقه چهارم
٤-٨٨٩۵۶٠٧٣
فرآیند سازان انرژی آقای حسین رهنماتهرانکوی نصر(گیشا) ـ خیابان علیائی(پیروزی) غربی ـ شماره 107
٨٨٢۶٤٠١٨
کاهنربا آقای ناصر صلواتی زادهتهرانخیابان ولی عصر ـ ابتدای خیابان مطهری ـ خیابان منصور ـ شماره ٤۵
88729101
88722126
کوشاآقای شکرالله تفکریتهرانخیابان میرداماد ـ شماره ١٧١
۵-٢٢٩١٠٠٢٤
ناموران آقای احمد عطارتهرانقیطریه ـ رویروی پارک قیطریه ـ خیابان خراسانی ـ شماره ۵
22231620
ناموران صنعت آقای عبدالحمید ستودهتهرانقیطریه ـ خیابان انصاری ـ كوچه مزرعه ـ شماره 1 ـ واحد 8
22688760
٢٢۶٧٧٨۵٧
نگر اندیش نوین آقای محمد عموییتهرانخیابان بهشتی ـ میدان تختی ـ خیابان صابونچی ـ کوچه مهماندوست ـ شماره 13 ـ طبقه 2
٨٨۵١١٤۵۵
بینا افزارآقای پرویز پورنادعلی خمسهتهرانخیابان کلاهدوز ـ بلوار کاوه شمالی ـ خیابان اخلاق شرقی ـ خیابان جهانتاب ـ کوچه آریای شرقی ـ شماره 3
22546782
22546652
expand گروه تخصصی طراحی داخلی
افراک آقای بابك ابراهیمیتهراننیاوران ـ سه راه یاسر ـ خیابان بوکان ـ شماره68 ـ واحد1
22713573
گونه شناسی بنا آقای ابوالقاسم شفاهیتهرانبزرگراه جلال آل احمد ـ جنب آتش نشانی ـ شماره ١۵٩ ـ طبقه دوم ـ واحد ٨
٨٨٢۶۶١٩٠
٨٨٢٤١٤٢۶
expand گروه تخصصی فرودگاه
رمپ آقای علی اصغر اردكانیانتهرانخیابان بهشتی شرقی ـ خیابان اندیشه ـ اندیشه ۵ غربی ـ شماره ٩ ـ طبقه ٣
٨٨٤٤١٨٨٠
 ٨٨۴١۴٠٣٠
سکوآقای سامی ستایشتهرانخیابان میرزای شیرازی شمالی ـ کوچه شهدا ـ شماره ٢۵ ـ طبقه ٧
٢-٨٨٧٢٨٧٣٠
فرپل آقای نصرت الله اشتریتهرانخیابان قائم مقام فراهانی ـ خیابان هشتم ـ شماره 30
٤-٨٨۵٤٠٧٢٢
فضا معمار آقای غلامعلی اخلاقی سنقریتهرانسعادت آباد ـ سرو غربی ـ بین میدان های سرو و کتاب ـ نبش کوچه آریا ـ شماره 20 ـ طبقه 4
7 ـ 22361046
گروه معماران ایرانخانم زهره قهرمانیتهرانشهرک غرب ـ فاز 5 ـ خیابان سیمای ایران ـ خیابان سیزدهم ـ شماره 1 ـ زنگ 4
9 ـ 88372677
expand گروه تخصصی کشاورزی و دامپروری
آب خاک تهران آقای حسین تقی پورکرجمیدان آزادگان ـ بلوار امام رضا ـ اردلان دوم ـ شماره ٣٩
2١١-٢۵٠٠٢٠٨
آتیه سازان محیط آقای حسن ابراهیمی خسمخیرشت خیابان معلم ـ میدان بهار ـ ساختمان مهندسین ـ شماره 17ـ طبقه دوم
۵۵٠۶٣٠۵     
بوم آبادآقای اشکان مهدی پور عطائیتهرانتهران پارس ـ پل قنات کوثر ـ بلوار مطهری ـ کوچه دهم مرکزی ـ شماره ١۶ ـ طبقه دوم
۶ ـ ٧٧٠٤١٧٩۵
پایداری طبیعت و منابع آقای سید محمدعلی حاجی میرصادقیتهرانکوی نصر(گیشا) ـ خیابان 25(ایزدی) ـ شماره 27 ـ طبقه دوم
88241562
توسعه البرز مرکزی (تژ) آقای محمود ابازریساریبلوار امیر مازندرانی ـ خیابان دولت ـ شماره ٧
۵-٢٢۵١٣٢٤
زركشت پایدارآقای محمد مهدی امینیتهرانمیدان ونک ـ خیابان شهید خدامی ـ تقاطع آرارات ـ کوچه شیرین ـ شماره ٣ ـ طبقه 2
٨٨٠٣٢١٣٨
٨٨٠۴٨۶۵٣
سامان آب سرزمینآقای حسینعلی یحیاییتهرانکوی نصر(گیشا) ـ خیابان فروزانفر ـ خیابان سوسن ـ شماره ٢٨ ـ واحد ٣
٨-٨٨٢٤۶٤۵٧
سامان سبز آرینآقای محمد حقی پلکوییتهرانمیدان توحید ـ خیابان ستارخان ـ خیابان کوثر یکم ـ شماره 111 ـ طبقه 3
۶۶٤٢٩۶١۵
سنجش از دورآقای علی ایزدپناهتهرانتقاطع خیابان اقدسیه و لنگری ـ مجتمع اقدسیه ـ طبقه 4 ـ واحد 1
٩-٢٢٨٠٢٠٤٨
شرق آیندآقای محمدعلی عالمیتهرانخیابان بهشتی ـ خیابان مفتح شمالی ـ شماره 428 ـ طبقه دوم
٨٨٧۵۵٨١١
٨٨٧۵۵٨٢٣
شیل آمایش آقای جواد آل علیتهرانبلوار کشاورز ـ خیابان جمالزاده شمالی ـ نبش کوچه جلالزاده ـ شماره ٤١٧ ـ طبقه اول ـ واحد ٢
۶۶٤٣١٤٤۵
۶۶٤٣١١٢۵
طرح آب ریز آقای حسن کلانتریتهرانکوی نصر(گیشا) ـ خیابان بلوچستان ـ بالاتر از کوچه پنجم ـ شماره11 ـ طبقه3ـ واحد 5
40 ـ 88286839
نواندیشان توسعه پایدار آسیا ( نتپا ) آقای فرزاد کریم خانیتهرانخیابان کارگر شمالی ـ بالاتر از پمپ بنزین ـ بین کوچه خسروی و اردهال ـ شماره 1719ـ واحد 5 و 4
88633405
وزنا آقای محمد ابراهیم ایلکاتهرانخیابان کامرانیه ـ خیابان معصومی ـ جنب بانک کشاورزی ـ کوچه رحیمی ـ شماره ٤٧ ـ طبقه دوم
۶-٢٢۶٧٧٤٤٤
expand گروه تخصصی مخابرات
شاهین ارتباط تهرانآقای سید حسن حسینی طباطبائیتهرانسید خندان ـ خیابان ارسباران ـ كوی عطار ـ شماره ٣٧ ـ طبقه اول
٢٢٨۶٧١٨٢
22873814
expand گروه تخصصی مدیریت و سیستم و مطالعات اقتصادی و اجتماعی
اندیشكارآقای محمدرضا صفویانتهرانسعادت آباد ـ خیابان سی‌ام غربی ـ شماره ٣
٨٨۶٩٠٤٢٨
  ٨٨۶٨٠٣٢٤
ایتوك ایرانآقای محمد ملک زادهتهرانخیابان ونك ـ بعد از خیابان شیراز ـ شماره ١۵٤
٨٨٠۶۶٢٢٢
پویا صنعت بهینه آقای فرامرز موحدی گاوگانیتهرانفلکه دوم صادقیه ـ ابتدای بلوار فردوس ـ شماره ۶٨ ـ واحد ١٩
٤٤٠٩٨١٧٧
  ٤٤٠۵٩٠٧۶
دور نگاه سرزمینآقای میر حسین سقایی مقدم فومنیرشت خیابان رجائی ـ چهارراه وحدت ـ روبروی بانک صادرات ـ شماره 384
5536945
شرق آیندآقای محمدعلی عالمیتهرانخیابان بهشتی ـ خیابان مفتح شمالی ـ شماره 428 ـ طبقه دوم
٨٨٧۵۵٨١١
٨٨٧۵۵٨٢٣
هفت شهر ری آقای حسن رحیمی فرزانتهرانبلوار مرزداران ـ خیابان اطاعتی جنوبی ـ نبش كوچه شقایق ـ شماره 48ـ طبقه همکف
88281329
همپای تولیدآقای سلیمان فرخ زادتهران خیابان آفریقا ـ بالاتر از جهان کودک ـ جنب پارک خشایار ـ برج افرا ـ طبقه سوم ـ واحد320
88879098
88881079
expand گروه تخصصی معادن و زمین شناسی
ایتوك ایرانآقای محمد ملک زادهتهرانخیابان ونك ـ بعد از خیابان شیراز ـ شماره ١۵٤
٨٨٠۶۶٢٢٢
پارس پی آزما آقای احمد زینالیتهرانجلال آل احمد غربی ـ نرسیده به پل آزمایش ـ خیابان حاجی پورامیر ـ کوچه اروند شماره 4 ـ واحد 2
٤٤٢٢۶۵١١
پارس کانه کیشآقای علی حسینیتهرانخیابان سهروردی شمالی ـ کوچه امامی ـ شماره ٤٢
٨٨٧۵٠٢٤۶
 
پیچاب كاوشآقای رضا حسن نیا روشنتهرانخیابان بهشتی ـ میدان تختی ـ خیابان حسینی(سورنا) ـ کوچه وطنی ـ شماره 19 ـ واحد 4
88746357
پی سنگ آقای علیرضا عضدیتهرانشرق بزرگراه کردستان ـ خیابان سی و سوم جهان آرا(شهید ادریس حسین پور) ـ شماره ١٠
88022202
88002780
پی یاب آقای مسعود دانشورتهرانخیابان شریعتی ـ پایین تر از بهار شیراز ـ کوچه سلطانی ـ شماره ۶ ـ طبقه دوم
٧٧۵٠٢٤١٠
  ٧٧۶٠٧٣۵۵
خاك خوبآقای امیر خوش جوتهرانمیدان صادقیه ـ خیابان آیت‌اله كاشانی ـ شماره ٢٠۶ ـ برج یاران ـ طبقه هشتم ـ واحد ٨٠۵
44050722
۴4٠۵٠٧٩٨
سکوآقای سامی ستایشتهرانخیابان میرزای شیرازی شمالی ـ کوچه شهدا ـ شماره ٢۵ ـ طبقه ٧
٢-٨٨٧٢٨٧٣٠
کان آزما آقای سیدمحمدی غفاری زادهتهرانخیابان دکتر شریعتی ـ جنوب شرق پل سیدخندان ـ خیابان دبستان ـ کوچه همدانی ـ شماره ٨٧ ـ واحد یک
٨٨٤۶٧٢٤٨
کانی كاران آقای سید جمال اطهری انارکیتهرانخیابان ولی عصر ـ بالاتر از میدان ولی عصر ـ خیابان شهامتی ـ شماره ٢ ـ واحد١
٨٨٧٨٠٩٨۵
کاوشگران آقای فرزان رفیعاتهرانانتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی ـ خیابان زیتون ـ کوچه ارغوان یکم ـ شماره 4
44806070
همپا بهینه آقای داریوش کاوه آهنگرانتهرانمیدان آرژانتین ـ خیابان احمد قصیر(بخارست) ـ خیابان دوازدهم ـ شماره١٧ ـ واحد١٣
٨٨٧٣٢٢٧۶
expand گروه تخصصی معماری
آباد اندیش زنگان آقای قاسم محمودیزنجان شهرک ولیعصر(نیک سازان) ـ خیابان کوثر 13 غربی ـ بلوک 4 ـ شماره17
٧٢٨٢٢۵٢
 ٧٢٨٨٢٤٢
آبادگران پویا اندیش آقای شهرام علی کاهیتهرانسهروردی شمالی ـ پایین تر از چهارراه هویزه ـ کوچه نیکوقدم ـ برج البرز ـ طبقه ٧ ـ واحد ٢٤
۵-٨٨۵٢١١٧٤
آبادگران عصر نوآقای حسین مهردادیتهرانخیابان وحید دستگردی ـ خیابان فرید افشار ـ بلوار آرش غربی ـ شماره ٢۵
۵-٢٢۶٤٧٣۵٢
آبادی آقای محمدعلی افشارتهرانخیابان شریعتی ـ بالاتر از پل صدر ـ خیابان سمیاری ـ شماره 30 ـ واحد2
۵١ -٢٢۶٧٩١۵٠
آبان آقای كاوس شاهین فرتهرانخیابان سهروردی جنوبی ـ خیابان امین زاده ـ شماره ٣٠
٨٨٨٣٨۵٢۵
 ٨٨٨٣۶۶٨٢
آتاوا آقای سیروس کریمی شیرازیاتهرانسعادت آباد ـ میدان كاج ـ خیابان سرو شرقی ـ شماره 74 ـ طبقه هشتم
٢٢٣۶٣١٠5
آتی شهر آقای یونس جوادزادهتهرانخیابان آفریقا ـ خیابان مهیار ـ شماره ٤ ـ طبقه همکف
٤-٢٢٠٢٣٤٧١
آراستان آقای محمدجعفر کرباسچیتهرانشریعتی ـ بالاتر از پل رومی ـ بن بست حقیقت خواه ـ شماره 1777 ـ طبقه دوم ـ واحد 7
22697240    
آرپه آقای تورج خواجه نوریتهرانخیابان دکتر بهشتی ـ خیابان پاكستان ـ خیابان دوازدهم ـ شماره ١٨ - طبقه اول
٨٨٧٣٩٩٣5
  ٨٨٧٣۵٢٠٧
آرتك و همكاران آقای امانوئل اوهانجانیانتهرانبلوار كشاورز ـ خیابان سهیل ( شهید نادری ) ـ خیابان حجت دوست ـ شماره ۶٣
٨٨٩۶٩١٨٧
  ٨٨٩۶۵٨٨٧
آرشنآقای كامبیز آرامیتهرانخیابان اسدآبادی ـ خیابان جهان آرا ـ کوچه بیست و سوم ـ شماره 17
88002683
88002451
آزاد بومآقای نجم‌الدین سلاح‌ورزیتهرانیوسف آباد ـ خ بیستون ـ بین خیابان های ١۶و١٨ ـ شماره ٤٧ ـ طبقه سوم ـ واحد ٩
٨٨٧٢۶٠٨٨
  ٨٨٧٠۶۶١٢
آزمایش همكارانآقای سید رضا آزمایشتهرانخیابان قائم مقام فراهانی ـ نرسیده به خیابان مطهری ـ کوچه ماگنولیا ـ شماره ٨ ـ واحد ٢
88305161
٨٨٨٣٩۵۵۵
آژندشهر آقای کامران گودرزیتهرانخیابان دکتر بهشتی ـ خ پاکستان ـ کوچه هشتم(ساوجی نیا) ـ شماره ١٤ ـ طبقه اول
١١-٨٨۵٣٢۵٠٩
آسمان نقشینه آقای خلیل محمدی اصلتهرانانتهای بلوار كشاورز ـ بعد از جمالزاده ـ نبش کوچه سهیل ـ شماره ٢
۶۶٩٣۵۴٣٢
آسیم فرآقای اردوان امیرشاهیتهرانخیابان شیراز جنوبی ـ ساختمان سبز ـ شماره 20 ـ واحد 7 جنوبی
88052911
آمایش محیط آقای محمد عدالت خواهتهرانمیدان تجریش ـ خیابان دربند ـ كوچه برادران ـ شماره ٧
٢٢٧٠٢۴٣٧
 ٢٢٧٠٣٠٨٢
آمودان کرمانآقای کوروش افضلیکرمانخیابان مصطفی خمینی ـ کوچه هفتم ـ شماره ٣
٢٢۶٤٠٤۵
آویژه مهر آقای مجید شیراز پورتهرانخیابان باهنر(نیاوران) ـ خیابان ولی الله رفیعی ـ بن بست مسجد ـ شماره ٣
٢٢٢٩۶٧٠٨ 
 ٢٢٨٣٢۵٣٢
آیگانآقای سید مسعود میر کریمیتهرانبزرگراه کردستان ـ بالاتر از تقاطع ملاصدرا ـ بن بست یکم ـ شماره ٤ ـ طبقه دوم
٩-٨٨۶۶٠٣٩۶
ابنیه نواندیشآقای اسماعیل رضاییتهرانشهرک غرب ـ خیابان ایوانک ـ فلامک شمالی ـ کوچه هشتم ـ شماره 26
88094543
88085888
اثرآقای احمد ابریشمیتهرانخیابان ولی عصر ـ بالاتر از چهارراه پارک وی ـ كوچه نصیبی ـ شماره ١٢
٢٢٠۴۶٣٧٠
  ٢٢٠۴۵۴٠١
اخیر آقای محمد محمودیتهرانخیابان بهشتی ـ خیابان سرافراز ـ کوچه دوم ـ شماره 7 ـ طبقه پنجم
88526504
88526764
ارتازآقای ژیرایر نظریانتهرانخ خرمشهر(آپادانا) ـ خ عشق‌یار(نیلوفر) ـ كوچه دوم ـ شماره ٩ ـ طبقه همكف
٨٨٧٣٢۶٠٠
  ٨٨٧٣٢٧٤٧
اردام آقای عباس طاهریتهرانمیدان هفت تیر - خ مفتح جنوبی ـ خ شیرودی ـ بن بست سوم ـ شماره 1 ـ طبقه 2
٨٨٣٠۶۴١۴
  ٨٨٣٠۶۴٠٧
اركان طرح آقای محمد رضا حسینعلی زاده خراسانیتهرانخیابان خرمشهر ـ خیابان شهید عربعلی(نوبخت) ـ كوی ششم ـ شماره ۴۶ ـ واحد ٢
٨٨٧٣١٧٧٢
ارگ بم كرمانآقای شهریار یقینیتهرانشهرك اكباتان فاز ٢ ـ مجتمع تجاری گلها ـ واحد ٢٠٧ جنوبی
۶١-۴۴۶۶۴۶۶٠
اسپادانا سامان آقای غلامحسین ممنوناصفهانخیابان باهنر ـ بعداز چهارراه خادمی ـ مجتمع تجاری اداری اسپادانا ـ طبقه اول
9-9518058
افراک آقای بابك ابراهیمیتهراننیاوران ـ سه راه یاسر ـ خیابان بوکان ـ شماره68 ـ واحد1
22713573
البرز فارسآقای علی اكبر شمشیریشیرازخیابان فردوسی ـ روبروی كوچه ١۶ ـ شماره ٣١٣
2316089
 2315226
امكو ایرانآقای محسن خراسانی زادهتهرانخیابان کریمخان زند ـ خیابان خردمند شمالی ـ شماره ٨٧ ـ ساختمان امكو
١٩-٨٨٣٠٩١١٨
اندیشه سازان توسعه باخترآقای رضا فرهمندارومیه خیابان امینی ـ روبروی استانداری آذربایجان غربی ـ شماره ١٣/٣ ـ واحدهای ٨ و ١١
٢٢٤٤٧۵١
  ٢٢٣٣٩٠۵
ایده پادیرآقای همایون موثقیارومیهخیابان خیام جنوبی ـ نبش کوی نوزدهم ـ شماره2ـ ساختمان آذر احرار- طبقه 2
2٢٣۵۶٩٠
ایران آركآقای سهراب شهریاریتهرانمیدان ونك ـ خیابان شهید خدامی(بیژن) ـ بن بست شهرزاد ـ شماره ٤
١٧-٨٨٠۴٩٣١
ایران بنآقای فرامرز صارمی رادتهرانخیابان ولیعصر ـ بالاتر از میرداماد ـ خیابان قبادیان ـ شماره 11ـ طبقه اول ـ واحد 4
٢-٨٨٨٧۵٤۶٠
ایرانشهر توسآقای امیر عباس زادگانمشهدبلوار ملک آباد ـ هوشیار ٨ ـ شماره ١۶٨
٧۶٢٩٠۶١
  
اینكوتكنیكآقای ایرج ناصحیتهرانخیابان قائم مقام فراهانی ـ خیابان آزادگان ـ شماره ١۴
٨٨٧١۴۴۶۶
باربتنآقای عنایت الله کلانترزادهاهوازامانیه ـ خیابان انقلاب ـ بین خیابان دز و بوعلی ـ شماره ١٣٤ ـ طبقه دوم ـ واحد ٢
٣٣٣٠٨٩٤
باغ شهربناآقای حسین حلیتبریزخیابان شهید بهشتی ـ ساختمان فاكر ـ طبقه چهارم ـ واحد ٤٠١
۵٢۶٣٩١۴
  ۵٢۶٣٩١١
بافت شهرآقای هارمیك خداقلی عراقیتهرانخیابان بهشتی ـ خیابان صابونچی ـ كوچه مهماندوست ـ شماره ۴
٨٨٧۵٨٣۶۵
بامین خانم فائزه میرحسینیتهرانخیابان كارگر شمالی ـ خیابان نصرت شرقی ـ شماره ١٨ ـ طبقه اول
۶۶۴١٩١۵۶
باوندآقای حسین شیخ‌زین‌الدینتهرانخیابان سهروردی شمالی ـ خیابان شهرتاش ـ شماره ۵٤
٧-٨٨٧۶٣٠۵۴
برج سبز شمالآقای مهدی بارفروشنده رودسریرشتسبزه میدان ـ جنب مدرسه راهنمایی دخترانه امین اصغری ـ شماره ١٠
٢٢٤۵۵٩١
 ٢٢٤٠٨۵٧
بزرگ امید آقای فرخ نیرومندرشت گلسار ـ بلوار گیلان ـ نبش خیابان ١٧۵
٧٢٧٠٩٣٣
  ٧٢٧٠٨٣٢
بعد چهارم نوینآقای عبداله گیویتهرانیوسف آباد ـ خیابان فتحی شقاقی ـ میدان سلماس ـ شماره ۶ ـ طبقه اول
٨٨٠٢٣٨٨٢   
بنا برجآقای عبدالحسین صادقی پوراهوازبلوار پاسداران ـ شهرک صنعتی شماره یک ـ فاز ٤ ـ ساختمان فنی مهندسی ـ طبقه ۵
٣-٤٤٣٤٤۵١
بنواگسترپارسآقای ناصر زارعهمدانخیابان هنرستان دیباج ـ 18متری توحید ـ بن بست میخک ـ ساختمان نگین
8238455
بنیانآقای یحیی قیامی آزادتهرانخیابان سهروردی شمالی ـ خیابان زینالی شرقی ـ شماره ۶١ ـ واحدهای ٢و٣و١٤
88409627
  ٨٨٤٢٧٨٧٨
پادیاو نقش جهان آقای علی محجوباصفهانخیابان قائم مقام فراهانی ـ ابتدای خیابان الفت ـ ساختمان کسری ـ طبقه اول ـ واحد 1
3 و 6629091
پارت آقای مرتضی بنائی زادهتهرانخیابان میرداماد ـ خیابان رازان جنوبی(حصاری) ـ شماره 31
 17 ـ 22903816
پارساز آقای سیروس بلورچیتهرانمیرداماد ـ خیابان حصاری(رازان جنوبی) ـ نبش كوچه ششم ـ شماره ٢۶ـ واحد٢
22253414
٢٢٢۶٧٢٩٠
پارسان آقای محمد صادق نیکوییتهرانخیابان ولیعصر ـ بالاتراز سه راه دکتر بهشتی ـ كوی دل افروز ـ شماره ٢٤
٨٨٧٢٢١۴٢
٨٨٧١۵٣١8
پارسوماش پایدار آقای سهراب مشهودیتهرانبزرگراخ شیخ فضل الله نوری ـ خیابان سازمان آب ـ شماره 79 ـ طبقه سوم
9 ـ 44273548
پارهاس و همكاران آقای کامران ذکاوتتهرانخیابان باهنر(نیاوران) ـ بین سه راه یاسر و پمپ بنزین ـ کوچه یاس ـ بن بست اول ـ شماره1 ـ واحد1
٢٢٨١٧٣٨٧
٢٢٨١٧٣٨٣
پاسارگاد آقای علیرضا شهابیانتهرانخیابان پاسداران ـ میدان هروی ـ خیابان آزادی ـ خیابان افتخاریان ـ کوچه عزیزی شماره ١٨
۶ ـ 22965733
پایاب طرح آقای بهراد جبار پورتهرانپاسداران ـ بلوار شهرزاد ـ خیابان یارمحمدی ـ کوچه قو ـ شماره ٤
۶٠ ـ ٢٢٧۶٩٩۵٩
پتگین آقای آریا بوریاییساریخیابان قارن ـ ساختمان سلیم ـ طبقه آخر
2228438
پدیده صامتآقای محمد زنده دلتهرانشهرک قدس(غرب) ـ بلوار فرحزادی ـ بالاتر از میدان کتاب ـ نبش آسمان4 غربی ـ شماره3 ـ واحد2
٢٢٣٧٤٢٠٣
پرسین طرح و ساخت آقای محمد حسن ذوقیتهرانمیدان ونک ـ خیابان ملاصدرا ـ خیابان پردیس ـ کوچه زاینده رود شرقی ـ شماره ۵ـ طبقه٤ـ واحد٨
٢٢ـ ٨٨٢٠۶٧٢١
پژوهش آقای فرهنگ قاجاریه بنی اعمامتهرانخیابان شریعتی ـ روبروی بیمارستان ایرانمهر ـ بن بست مرشدی ـ شماره٢
٤ـ ٢٢٩٠١٨۵١   
پژوهش و برنامه ٢ آقای ناصر قوانینیتهرانخيابان زرتشت غربي ـ شماره 96ـ طبقه پنجم ـ واحد9
7 ـ  88950336
پژوهش و معماری آقای بهرام نوری نکوییاصفهانخیابان سعادت آباد ـ جنب بانک مسکن ـ شماره 9 ـ طبقه 3
6691640
پژوهش‌های ساختمانی ایران آقای منوچهر علی نژادتهرانخیابان كریم‌خان زند ـ ابتدای خیابان حافظ ـ شماره ۵٣٣
۵١ ـ ٨٨٩٢٣۴۴٨     
پلشیر آقای محمدرضا قانعیاصفهانجلفا ـ کوی تبریزی ها ـ شماره ٩٩
٨٤-۶٢۵٣٩٨٠
پویا طرح شهر آقای اسماعیل علی آبادیشیرازخیابان ملاصدرا ـ کوچه هفتم ـ شماره ٢٠۶ ـ طبقه دوم
٢٣۵۶١٣۵
  ٢٣٤٠١٠٩
پی برز آقای جواد رجاییتهرانمیدان رسالت ـ خیابان هنگام ـ جنب شهرداری منطقه٤ ـ خیابان زهرا ـ شماره٢ ـ طبقه٣
٧٧٨٩٣٨٠٠
٧٧٢٢٣١٧٩
پیرراز آقای سید عبدالمجید نژادحسینیانتهرانخیابان ولی عصر ـ زرتشت غربی ـ كوی یزدان ـ شماره ٢٩
 ٨ ـ ٨٨٩٠١١٣۶
پی كده آقای انوشیروان آذرشاهینتهرانخیابان سید جمال الدین اسد آبادی ـ خیابان پنجاه و سوم ـ شماره ١٩
٩-٨٨۶٠۵٧٧۶
پیمون آقای منوچهر پیروزانتهرانخیابان ولی عصر ـ خیابان فاطمی ـ شماره ١٤ ـ طبقه سوم ـ واحد ۵
٨٨٩٤٧٣٩١
تازیک آقای محمود حبیبیتهرانمیدان ونک ـ خیابان ونک ـ خیابان آفتاب ـ شماره ٩ ـ طبقه دوم
٨٨٠۵٢٠٠۶
تدبیر بنا آقای سید محمد صدرالاشرافیتهرانبلوار كشاورز ـ خیابان نادری ـ کوچه حجت دوست ـ شماره ٤٩
٨٨٩۶١٣۴٨ 
  ٨٨٩۶٩٣۶۵  
تدبیر صنعتآقای تورج صابریتهرانبلوار آفریقا ـ خیابان تابان شرقی ـ شماره ١٨
 ١٧ ـ ٨٨۶٤٢٤١٤
تدبیر و عمران آقای سید محمد جعفر خردمندتهرانخیابان کریمخان زند ـ خیابان خردمند شمالی ـ شماره 105 ـ طبقه پنجم
٨٨٨۴١۶۶١
٨٨٣٠٣۶٣١
توان آقای منوچهر شكوفی مقیمیانتهرانخیابان آفریقا ـ نرسیده به بزرگراه مدرس ـ خیابان مهیار ـ كوی زاور ـ شماره ۵
٢٢٠١٠٢٠۶
 ٢٢٠۴٧٨٠١
توسعه ساختمان بهارستان پایدار آقای احمد نیلیتهرانخیابان شریعتی ـ خیابان یخچال ـ بن بست سیما ـ شماره 1ـ طبقه 2 ـ واحد9
22636434
توسعه و عمران آقای منصور توفیقیتهرانآرژانتین ـ خیابان احمد قصیر (بخارست) ـ خیابان هشتم ـ شماره ٨ ـ طبقه سوم
٨٨٧٤۵٤۵٣
  ٨٨٧۴۶٢١٠
تهران شالوده آقای عبدالرضا صفاری آشتیانیتهرانخیابان سهروردی شمالی ـ میدان قندی ـ شماره ٣ ـ طبقه ٤ ـ واحد ٣٩
٨٨۵١۶٧٧٨
  ٨٨۵١٩٨٩٧
تینا فرآیند آقای ابوالحسن میرعمادیتهرانشهرك قدس (غرب) ـ فاز ٢ ـ خیابان هرمزان ـ پیروزان جنوبی ـ كوچه دهم ـ شماره 1
٩-٨٨٣۶٤٢٩٨
جامع تكنیك آقای ناصر معاونیتهرانخیابان دکتر بهشتی ـ خیابان پاكستان ـ كوچه حافظی ـ شماره ٢٤
٨٨٧۵٠٩٩٤
  ٨٨٧٣٢١٢٢
چاروک نقش آقای سیاوش لطیفیتهرانبزرگراه اشرفی اصفهانی ـ روبروی مرزداران ـ گلستان 25 ـ شماره 4 ـ واحد 3
44011605
دید آقای حسین محمودتهرانخیابان حافظ ـ خیابان رودسر ـ شماره ١٣٨
٨٨٩٤۵٨۶٢
دیسا آقای نیما موهبتیتهرانخیابان ملا صدرا ـ بین خیابان شیخ بهایی و بزرگراه چمران ـ شماره ٢۵٨ ـ طبقه همكف
٨٨٠۶٠٠٢٣
راز آهنگ آقای سعید عینی فرتهرانبلوار میرداماد ـ روبروی مسجد الغدیر ـ خیابان شنگرف ـ بن بست اول ـ شماره 2 ـ طبقه اول
22921640
22926442
رازیگران آقای نیو ژیان فرتهرانخیابان خرمشهر(آپادانا) ـ کوچه میناب ـ شماره 1 ـ طبقه دوم ـ زنگ2
٨٨٧٤٧١٧٨
٨٨۵١٠٣٠٨
رای فن آقای مسعود غلامعلی زادهتهرانخیابان خرمشهرـ خیابان نوبخت ـ خیابان ششم ـ شماره 60 ـ طبقه1
٨٨٧٤٨١٣۶
٨٨٧٣٠٣٣۶
رهدادآقای محمد گرجستانیمشهدبلوار ملك‌آباد ـ خیابان نسترن ـ نسترن ۴ ـ شماره ١٠٩
٧۶٨٣١٣١
زیستاآقای نادر عاصمی فاخرتهرانشهرک غرب ـ بلوار دریا ـ خیابان صرافها ـ نبش خیابان 35 ـ شماره 10 ـ واحد 6
88684740
88684290
زیست كاوش آقای جواد میرزاییان خمسهمشهدخیابان سناباد ـ سناباد ٤٤ ـ ساختمان ۵٢ ـ واحد ٧
٨۴٢۵١٧٣
٨۴٣۴١۶١
ژیرآقای احمد گشایشیتهرانخیابان سهروردی شمالی ـ خیابان شهید قندی ـ نبش خیابان سوم ـ شماره ٣٤ ـ طبقه اول
٨٨-٨٨٧٣٤٠٨٧
سازواره نو آقای قدرت الله قزل ایاغتهرانپاسداران ـ پایین تر از برج سفید ـ نگارستان نهم ـ بن بست مینو یک ـ شماره ٣
٢٢٨۵٢٨۵٩
٢٢٨۵٠٠٨٠
سبک آفرینان مهندسی نو آقای سیدعلی رضوی دهکردیتهرانسهروردی جنوبی ـ خیابان ملایری پور غربی ـ شماره ٣٠ ـ طبقه آخر
۶-٨٨٣٤١٤٧٤
سراوندآقای جواد اكبریتهرانخیابان بهشتی ـ خیابان صابونچی(مهناز) ـ کوچه پنجم ـ شماره 15 ـ طبقه دوم واحد3
٢٢٧٢٩٧٧٧
88754872
سروهآقای جمشید زینال زادگانتهرانخیابان شریعتی بعد از پل رومی ـ روبروی پمپ بنزین ـ بن بست خوش نویس ـ شماره ٢٠٧٨ ـ طبقه اول
٢٢۶٨۶٤۶٠
سه سوآقای حسن ملكتهرانخیابان دکتر بهشتی ـ خیابان صابونچی ـ نبش خیابان هویزه ـ شماره ٢۶ ـ طبقه اول ـ واحد ١٢
٨٨٧۵٧٤٠٨
٨٨٧۵٨۶٨۶
سی تکآقای شکراله رضوانتهرانخیابان ولی عصر ـ بالاتراز جام جم ـ نبش روانپور ـ مجتمع جم ـ شماره٢٧١٣ ـ طبقه٤ ـ واحد۶
٢٢٠١٢۶٩٠
 
سینام آقای گودرز معنویتهرانخیابان ولی عصر ـ بالاتر از خیابان طالقانی ـ خیابان حسینی ـ شماره 16
88947279
88945302
شاران خانم سپیده شفاییتهرانبزرگراه کردستان ـ خیابان 64 ـ برج های آ.اس.پ ـ شماره 3134 و 3138
88052589
شارمند آقای فرهاد سلطانی آزادتهرانمیدان تجریش ـ خیابان جعفری ـ کوچه سعادتی ـ شماره 6
22728294
22733094
شمسه یزد آقای مجید سهرابییزدخیابان مطهری ـ نبش کوچه حافظ ـ شماره ٩۵١
۵٢٢٣٢٣١
شهر راز پارتآقای محمد علی جمالی زادهکرمان خیابان شریعتی ـ سه راه عباس صباحی ـ ساختمان سینا ـ طبقات اول و سوم
٢٢۶١٣٠٩
شهر و برنامهآقای اسماعیل توکلی مهرتهرانخیابان خرمشهر(آپادانا) غربی ـ كوچه برزی ـ شماره ۵ ـ واحد ۵
4 ـ 88524273
شهر و خانه آقای محمدمهدی دروشاصفهانبلوار میرزا كوچك خان ـ خیابان باغ دریاچه ـ شماره 344
٣-٧٨۶٠٠٤١
شهر و عمران آقای عبدالرضا سلطانی شیرازیتهرانمیدان آرژانتین ـ خیابان بیهقی ـ كوچه شانزدهم شرقی ـ شماره ١ ـ طبقه زیرین
٨٨٧٢۵۶٢٢
٨٨٧٣۶٢٩١
صد و ده كرمانآقای مجید وزیرزاده ابراهیمیکرمانخیابان شهدا (زریسف) ـ نبش چهارراه انقلاب
٣٣۵٢٩٤٢
٣٣۵٢٩۶٤
طراحان بافت و معماری آقای علی درکیتهرانخیابان ولی عصر ـ بالاتر از جام جم ـ خیابان خرسند ـ شماره ۶۵ ـ طبقه دوم
٢٢٠٤٢۶١١
٢٢٠۵١۵٩١
طرح اندیشان شهر (طاش) خانم لطیفه هیئتتهرانمیدان آرژانتین ـ خیابان الوند ـ کوچه کامبیز ـ شماره ١٠
٨٨٧٩٧٠٢۵
٨٨٨٨٤٢١٢
طرح پرهون آقای سید غلامحسین افشار زادهتهرانخیابان فلسطین ـ پایین تر از میدان فلسطین ـ ساختمان ١١٠ ـ شماره 372 ـ طبقه ٨ ـ واحد ٨٠٣
۶۶٩۵۵٢٤٠
۶۶٤٠١٣٢۶
طرح ، تفکر ، معماری آقای محمد رضا خوش فکاریتهرانسید خندان ـ بزرگراه رسالت ـ بعد از پل صیاد شیرازی ـ کوچه طلوعی ـ شماره ١٧ ـ طبقه دوم
٢٢٣١١٠٤١
٢٢٣١٤۶٨٩
طرح و آمایش آقای مزدک سپانلوتهرانخیابان خرمشهر ـ خیابان عربعلی ـ کوچه ابراهیمی(چهاردهم) ـ شماره٣٠
٨٨٧۶٧٨٨٧
٨٨٧۶٠٠٩٧
طرح و اندیشه آقای غلامرضا حضوریتهرانخیابان اسدآبادی(یوسف آباد) ـ خیابان 32 ـ شماره50 ـ طبقه اول
88354830
88354839
طرح و كاوش آقای سیروس اهرنجانیتهرانخیابان ولی عصر ـ خیابان محمودیه ـ کوچه خرداد غربی ـ شماره 4
22668803
طرح و منطقه آقای فریمند رفعت جاهتهرانخیابان خرمشهر(آپادانا) ـ خیابان عشقیار(نیلوفر) ـ شماره182 ـ طبقه اول ـ واحد1
88530957
عرصه آقای سیدحسن صدرزادهتهرانخیابان کریمخان زند ـ خیابان خردمند جنوبی ـ كوچه یگانه ـ شماره ٧
٨٨٨٤١٣٤٢
٨٨٨٢۶۶٤۵
فرا طرح آریانا آقای محسن شیروانی جوزدانیاصفهانمیدان آزادی ـ خیابان دانشگاه ـ روبروی درب دانشگاه ـ کوچه سلیمیان ـ شماره ١۶
6263454
6273870
فردا فن پارس خانم زهرا ضابطیتهرانبلوار آفریقا ـ بعد از پل میرداماد ـ خیابان تابان غربی ـ شماره 14ـ ساختمان اداری تابان ـ واحد 31 و 33
7 ـ 88794186
فرنهادخانم مژگان احمدیه تهرانخیابان بهار شمالی ـ کوچه کوثر ـ شماره 26
60 ـ 88864152
فضا معمار آقای غلامعلی اخلاقی سنقریتهرانسعادت آباد ـ سرو غربی ـ بین میدان های سرو و کتاب ـ نبش کوچه آریا ـ شماره 20 ـ طبقه 4
7 ـ 22361046
فن و هنرآقای ژرژ تاریوردیتهرانبلوار كشاورز ـ خیابان ١۶آذر ـ کوچه کارآفرین ـ شماره ٢
٨٨٩۵٩٧٨٨
٨٨٩۶۵۵١٨
کاردانا آقای حجت جوادی رادتهرانخیابان ستارخان ـ كوثر دوم ـ شماره ١٨ ـ طبقه دوم
۶۶٩٣۵١٠۵
۶۶٩٣٨٧١١
کد آقای ابوالحسن راعیتهرانخیابان شریعتی ـ روبروی پارك شریعتی ـ كوچه ذكایی ـ شماره ۵۶ ـ واحد ٣
٢٢٨٤١۶٠۶
٢٢٨٤١۵٨۵
کریاس بنا آقای محمدرضا ناصری فریزدخیابان امام خمینی - کوچه مشروطه - پلاک 1/60 - واحد 2
6263788
کلان شهر عمران آقای رامین خضوعی ابیانهتهرانخیابان خرمشهر ـ خیابان شهید عشقیار ـ بین کوچه های ١٤ و ١۶ ـ شماره ١٢٨ ـ طبقه دوم
9ـ 88531488
کنگره هنر معماران پارسآقای مهدی فروغمند اعرابیتهرانخیابان شریعتی ـ خیابان جلفا ـ خیابان سیمرغ غربی ـ شماره ۵٧ ـ طبقه همكف
٣-٢٢٨۵٨٤۵٢
گروه ۴آقای جعفر محانیتهرانخیابان بهشتی ـ خیابان پاكستان ـ كوچه ششم ـ شماره ٣۵
٨٨٧٣٠٢۶٣
٨٨٧٣٠٣۵٩
گروه معماران ایرانخانم زهره قهرمانیتهرانشهرک غرب ـ فاز 5 ـ خیابان سیمای ایران ـ خیابان سیزدهم ـ شماره 1 ـ زنگ 4
9 ـ 88372677
گونه شناسی بنا آقای ابوالقاسم شفاهیتهرانبزرگراه جلال آل احمد ـ جنب آتش نشانی ـ شماره ١۵٩ ـ طبقه دوم ـ واحد ٨
٨٨٢۶۶١٩٠
٨٨٢٤١٤٢۶
لیمان آقای نصراله طاهبازتهرانخیابان فاطمی ـ روبروی پارکینگ هتل لاله ـ شماره 277ـ طبقه 3 و 4
٨٨٩۶۶۶٩٩
٨٨٩۶٣۵٣۵
مان زیست مهراز آقای امین شرف الدینتهرانخیابان پاسداران ـ خیابان فرخی یزدی ـ کوچه هفتم غربی ـ شماره6ـ طبقه دوم
22877868
ماهر و همكاران آقای حسین كوشافرتهرانخیابان آفریقا ـ بالاتر از میرداماد ـ خیابان ستاری ـ شماره ١١ ـ طبقه چهارم
٨٨٧٨٢٠٧٧
٨٨٧٨۵٨٢۵
محمدرضا جودت و همكاران آقای محمدرضا جودتتهرانبزرگراه چمران ـ اوین ـ خیابان كچویی ـ خیابان آسیاب ـ بن بست یاسمن ـ شماره١
٧٠-٢٢٤٢١۶۶٧
مزرا آقای عباس مسعودیکرمانبلوار جمهوری اسلامی ـ چهار راه امام جمعه ـ طبقه فوقانی بانک سپه
٢٤٤٢٣١١
معماری ابنیه نو آفرین آقای علیرضا سبزیکاریتهرانخیابان آفریقا ـ خیابان ناهید شرقی ـ شماره ٢ ـ واحد ٢
٢٢٠۵٠١٢٩
٢٢٠٣٩٠٨٨
معماری صنعتی ایران آقای كیومرث بیاتتهرانخیابان شیخ بهایی شمالی ـ پایین تر از میدان پیروزان ـ شماره ٨١ ـ طبقه اول
٨٨٠۵۶٧۵۶
٨٨٠٣۶٧۵۶
معماری و محیط آقای سعید ایمنیتهرانسیدخندان ـ خیابان خواجه عبدالله انصاری ـ خیابان عراقی ـ کوچه زنبق ـ شماره 11
١٩-٢٢٣١٨٢١٧
مونیت آقای روبرت آبرامیانتهرانخیابان قائم مقام فراهانی ـ خیابان گلریز ـ كوچه گودرز ـ شماره 16 ـ طبقه دوم
۶-٨٨٨٤٤٨٣٤
مهرآرازان شهر آقای ارسطو مقدس جعفریتهرانسعادت آباد ـ بلوار فرهنگ ـ کوی فرهنگ ـ نبش کوچه خانی ـ شماره 12ـ طبقه دوم
88690600
میم گروه مشاور آقای کوروش محمدیتهرانبلوار آفریقا ـ خیابان گل گشت ـ شماره4 ـ واحد 3
22021489
نقش آئینه خانه آقای مجید تابشاصفهانخیابان توحید میانی ـ روبروی بانک سامان ـ مجتمع گلدیس ـ طبقه 5 ـ واحد 18
6283024
6270368
نقش ایوان آقای حسن تقوی اردکانتهرانخیابان مطهری ـ خیابان ترکمنستان ـ کوچه نارنج ـ شماره ٤/٢ ـ طبقه دوم ـ واحد ۵
٨٨٤٣٤١۵١
نقش پیراوش آقای فرج الله واحدیتهرانخیابان دكتر بهشتی ـ خیابان پاكستان ـ انتهای كوچه چهاردهم ـ شماره ٢٠
٨٨٧٣٢٠٩٧
٨٨٧٣۶۶٠٤
نقش جهان ـ پارس آقای حمید میرمیرانتهرانخیابان ملاصدرا ـ خیابان شیراز جنوبی ـ خیابان گرمسار شرقی ـ شماره ١۴
٨٨٠۵٨٨٢٧
٨٨٠٣٨٢٤١
نقش شارستان آقای رامین رایگانتهرانخیابان سهروردی شمالی ـ خیابان خرمشهر ـ خیابان عربعلی ـ شماره ٧ ـ واحد٣
٨٨۵٠٣٨٠٣
٨٨٧۶١۶٧٤
نقش ماندگار آقای روزبه ابوالزاده اسکوئیتهرانسعادت¬آباد ـ خیابان سرو غربی ـ بعد از خیابان بخشایش ـ شماره 48 ـ ساختمان سفیر ـ طبقه 5 ـ واحد 12
22070168
نگارستان ماهور آقای محمدرضا احمدیشیرازخیابان انقلاب(مشیرفاطمی) ـ کوچه نهم ـ ساختمان کوروش ـ طبقه پنجم ـ واحد ١٠
٢٣٤٢٢٩۵
٢٣۶٠۶٧٨
نوی آقای مجید شجیعیتهرانخیابان ولی عصر ـ بالاتر از ظفر ـ خیابان اسفندیار ـ شماره ٢٨ ـ طبقه سوم
٨٨٧٨٤٢٧٧
هشتاک آقای حسین اخوانتهرانخیابان ولی عصر ـ محمودیه ـ خیابان الف ـ کوچه دوم ـ شماره ١٤
٢٢٠٢٣٣۵٢
٢٢٠٢٣٣٧۵
هفت شهر آقای مسیح آصفیتهرانخیابان ولیعصر ـ بالاتر از میدان ونک ـ خیابان برادران شریفی ـ شماره ٣٢ ـ طبقه اول ـ واحد یک
٢-٨٨۶٧٤٩٠١
هفت شهر ری آقای حسن رحیمی فرزانتهرانبلوار مرزداران ـ خیابان اطاعتی جنوبی ـ نبش كوچه شقایق ـ شماره 48ـ طبقه همکف
88281329
همکاران معماری و سازه آقای پرویز آراستهتهرانخیابان دستگردی (ظفر) ـ نرسیده به خیابان نفت ـ شماره ١٧٢ ـ واحد ٤
٢٢٩٠٠۶٠٣
٢٢٢۵٤٤٩٧
همگروه آقای فرزد روزپیتهرانخیابان قائم مقام فراهانی ـ جنب کشتیرانی ـ كوی شبنم ـ شماره7
88849823
هنر معماری آقای بیژن علی‌آبادیتهرانخیابان شریعتی ـ بین خیابان قندی و پل سید خندان ـ خیابان بسطامی ـ شماره۶ ـ واحد ٣٧
٩-٨٨۵٢٢٧٨٨
یادگار طرح آقای سید جواد دارابیتهرانانتهای بزرگراه همت غربی ـ آزادشهر ـ خیابان سروآزاد ـ خیابان هفدهم شرقی ـ شماره 34 ـ واحد 1
8-٤٤١٨٠٢٠۶
یزد بنا آقای محمدرضا شاه حسینییزدخیابان چمران ـ بعد از آموزش و پرورش ناحیه 2 ـ شماره 303
6230870
شهر مهآقای فریبرز فرجادیان اصفهانخیابان سپهسالار ـ خیابان طیب اصفهانی ـ بن بست سنبل ـ شماره ١٠ ـ واحد ٣
۶٣٠٠۶٩٣
ساختار سنج آذرآقای علاءالدین بهروشتبریز شهرک رشدیه ـ خیابان گلستان ـ کوی چهاردهم ـ شماره 28
6662080
طرح تدوین بنا آقای سیامک کریمیان تهران نیاوران ـ بالاتر از سه راه یاسر ـ نبش کوچه شاه حسینی ـ شماره212ـ بلوکc ـ واحد2
22830671
طرح و تحولآقای احسان عظیمی پور اصفهانخیابان شیخ صدوق شمالی ـ ساختمان ارغوان ـ طبقه سوم ـ واحد 18
5 ـ 6636453
توسعه کالبدی آسیاآقای ایرج امیریتهران سعادت آباد ـ بلوار پاکنژاد ـ بالاتر از یادگار امام ـ مجتمع ماهان ـ برج فردوسی ـ طبقه همکف ـ شماره 110
 3 ـ 22110970
expand گروه تخصصی منابع آب
آب انرژی محیط آقای محمدرضا بهروزنیاتهرانبلوار میرداماد ـ میدان مادر ـ خیابان بهروز ـ کوچه یکم ـ ساختمان ١٩ ـ واحد ١۶
٢٢٢۶٤٣٩۵
 ٢٢٢۶٤٣٩٣
آب خاک تهران آقای حسین تقی پورکرجمیدان آزادگان ـ بلوار امام رضا ـ اردلان دوم ـ شماره ٣٩
2١١-٢۵٠٠٢٠٨
آبخوانآقای نیما جعفریتهرانخیابان جمالزاده شمالی ـ خیابان شهید صدوقی ـ شماره ٧٨
٣-۶۶۴٣٣۵٧٢
آبراه پژوهان غرب آقای فردین لاهورپورسنندجخیابان تعریف ـ شماره 168
3283787
3248099
آبسارانآقای سید طاهر اسماعیلیتهرانخیابان جمال‌الدین اسدآبادی ـ پایین تر از میدان اسدآبادی ـ شماره ٣٤٠
88214581    
آب سوآقای ادریس افشاریتهرانخیابان فاطمی ـ خیابان باباطاهر ـ خیابان فکوری ـ شماره ١٠٠
٨٨٩۵٩۶٧٧
  ٨٨٩۵٨۶٢٤
آب فن آقای احمد قزل ایاغتهرانسیدخندان ـ ابتدای خیابان سهروردی شمالی ـ كوچه مهاجر ـ شماره ٢۵
5 ـ 88526903
آب کرخهآقای فرشید ارزانی بیرگانیاهوازمیدان راه آهن ـ شماره ٧
۵-٣٣۶۶١٤٣
آب و توسعه پایدار آقای یوسف سلیمانیتهرانسعادت آباد ـ بلوار سرو غربی ـ خیابان ریاضی بخشایش ـ کوچه بهار ٣ ـ شماره ١٧
٢٢٠٧٣۵۵٤
   ٢٢٠٧۶٣٠٤   
اندیشه آبراههآقای عبدالرحیم كیاتهرانخیابان فاطمی ـ خیابان هشت بهشت ـ شماره ٢٠ ـ واحد ٨-٤
٨٨٩۵١٣١٨
بررسی منابع آب آقای اسداله شهبازی الموتیتهرانمیدان سنایی ـ خیابان چهاردهم ـ شماره ٣٠
 ٩ـ ٨٨٣٢٧٨٨٨   
بهان سدآقای نجف پهلوانیتهرانسعادت آباد ـ بلوار سرو غربی ـ خیابان ریاضی بخشایش ـ انتهای خیابان هفدهم غربی ـ شماره ٨٣
۶-٢٢٣۵١٠۶٣
پاپیلاآقای یوسف شفیعیتهرانخیابان كارگر شمالی ـ خیابان هفتم ـ شماره ۶
٨٨٠٠٤۵٨٠
پارس رای آبآقای یوسفعلی خوش خواهشتهرانبزرگراه جلال آل احمد ـ بین کارگر و چمران ـ کوی پروانه ـ خیابان12 ـ شماره4 ـ طبقه2
2 ـ 88338661
پارس كنسولت آقای محمد ناظم زاده نراقیتهرانخیابان کریمخان زند ـ خیابان آبان جنوبی(عضدی) ـ شماره ١/٧
٩ ـ ٨٨٨٠١١٠٣
پارس هاناب آقای مرتضی حقیقیکرمانشاه22بهمن ـ بلوار گلریزان ـ روبروی بوستان گلریزان ـ شماره102
15 ـ 8370414
پایند آب توان آقای مهدی فصیحی هرندیاصفهانخیابان نشاط ـ نبش کوچه ٣١ ـ شماره ٤٨٧
٢٢٩٢٠٣٣    
پراهوم آقای احمد جعفریتهرانمیدان توحید ـ خیابان ستارخان ـ خیابان كوثریكم ـ شماره ٢٨ ـ طبقه دوم
۶١-۶۶٩٠٢۵۶٠
پژوهابآقای رضا خیراندیشتهرانسعادت آباد ـ بلوار دریا ـ خیابان مطهری شمالی ـ کوی مروارید ـ مروارید 3 ـ شماره 26
88695492 
88695638
 
پندام آقای مسعود میرعلاییتهرانبزرگراه جلال آل احمد ـ مقابل شهرآرا ـ خیابان چهارم ـ اولین كوچه سمت چپ (بن بست مهدی نژاد ) ـ شماره ٣
٨٨٢٧١٨۵١
پورآب آقای منصور استاد علی عسکریاهوازگلستان ـ خیابان فروردین ـ بین آذر و دی ـ شماره 203
3 ـ 3205440
پویاب آقای عزت الله فرهادی هیكوییتهرانخیابان سعادت آباد ـ خیابان سی و یکم شرقی ـ شماره ۶
٨٤-٨٨۶٩٢٩٧۶
تماوانآقای علی مبینیتهرانخیابان فاطمی ـ خیابان کاج جنوبی ـ کوچه دوم ـ شماره یک
3-٨٨٩٧۵٤٠١
جویاب نوآقای عطاءالله آیت‌اللهیتهرانمیدان ونک ـ خیابان برزیل ـ خیابان نیلوی شمالی ـ نبش کوی چهاردهم ـ شماره ١۶
88774333 
88791059
 
درود آب جنوب آقای محمد حسن طالبانشیرازخیابان خاكشناسی ـ كوچه ١۶ ـ شماره ۵۵ ـ طبقه دوم
٢٢٩٧۵٣٤
2276179
رامابآقای جواد صحراییانتهرانسعادت آباد ـ انتهای خیابان 25 (قره تپه ای) ـ شماره116ـ طبقه سوم ـ ساختمان راماب
٨٨۶٨۵٩۵٧
٨٨۶٨۵٩۶٧
ره آب کاوان آقای علیرضا پوراشرفتهرانبزرگراه اشرفی اصفهانی ـ خیابان ناطق نوری ـ شماره6(ساختمان110)ـ واحد2و18
٤٤٤٣٤٨۶١
44463696
ژیناب غربآقای کیوان زره تن لهونیسنندجخیابان جام جم ـ بالاتر از اداره کار ـ کوچه دهم ـ شماره 16
6660545
 
سازآب اهوازآقای احمد فی‌اله جهرمیاهوازكیانپارس ـ خیابان پنجم شرقی ـ شماره ٢۶
 ٣٩٢١۶٨۶
 ٣٩٢١۶٨٤
سامان آب سرزمینآقای حسینعلی یحیاییتهرانکوی نصر(گیشا) ـ خیابان فروزانفر ـ خیابان سوسن ـ شماره ٢٨ ـ واحد ٣
٨-٨٨٢٤۶٤۵٧
سبز آب اروند آقای شایان سبزیونداهوازبلوار گلستان ـ خیابان وحید ـ شماره ۶
2 ـ 3214161
ستیرانآقای عبد الکریم خواجه موگهیتهرانبزرگراه همت غرب ـ ابتدای خیابان پژوهنده(شاهین جنوبی) ـ شماره 55
٤٤٤٢٠٨٤۵
سرآب رازآقای منصور قطبی سرابیکرجکیلومتر هفت جاده ماهدشت ـ شهرک مهندسی زراعی ـ بلوار گلها ـ شماره2
36700203
سفید رود گیلان آقای غلامحسین بهزاد نظیفرشتبلوار بهشتی ـ چهارراه دکتر حشمت ـ کوی پانزده خرداد ـ نبش کوچه پنجم
6662921
۶۶٠۶٠٧٣
سکوآقای سامی ستایشتهرانخیابان میرزای شیرازی شمالی ـ کوچه شهدا ـ شماره ٢۵ ـ طبقه ٧
٢-٨٨٧٢٨٧٣٠
صدر آب نیرو آقای مهدی ملائی ارومیهخیابان برق - خیابان استادان ـ کوی هشتم ـ شماره ٩٧
٣٤٤٣٢٠٤
طرح آب ریز آقای حسن کلانتریتهرانکوی نصر(گیشا) ـ خیابان بلوچستان ـ بالاتر از کوچه پنجم ـ شماره11 ـ طبقه3ـ واحد 5
40 ـ 88286839
طرح نو اندیشان آقای علی پاک نژادتهرانبزرگراه کردستان جنوب ـ پایین تر از تقاطع حکیم ـ خیابان ٢٧ ـ خیابان٢۶ ـ شماره ٢٤
٨٨٣٣٤٠١٠
کاو آب آقای بهمن دادخواهتهرانخیابان فاطمی غربی ـ نبش خیابان سیندخت ـ شماره226 ـ طبقه 4 جنوبی
66941565
66941655
کریت کارآ آقای کامران امامیتهرانشهرک دانشگاه صنعتی شریف ـ خیابان نایین شرقی ـ شماره 4
٤٤٩٩٠٤٢٧
٤٤٩٩٠٤٩٤
کمند آب آقای سید محسن میرعشق‌اللهتهرانخیابان شریعتی ـ بالاتر از پل سیدخندان ـ خیابان سیمرغ شرقی ـ شماره 7
22890460
22857442
گاماسیاب آقای کیومرث قره آبادیتهرانمیدان آرژانتین ـ خیابان الوند ـ کوچه آفرین ـ شماره ١١ ـ واحد ٤
٨٨٨٨٩٠٢٣
گل رود آقای الله قلی سیرانی گرگریارومیهخیابان مدرس ـ خیابان مفتح ـ شماره 174
٣٤۶٣۶٣٢
موج آب فن آقای علی حسینیانگرگان بلوار ناهارخوران ـ عدالت 95ـ ساختمان موج آب فن
۵۵٣۶٢٩٠
مهار آب عمران گستر آقای محمد دوراندیشتهرانخیابان دکتر فاطمی ـ خیابان رهی معیری ـ کوچه بهزاد ـ شماره ٢٠
٢٠-٨٨٩٨٧٤١٨
مهندسی عمران آب آریا آقای خلیل مژدهشیرازخیابان نادر ـ چهارراه گمرک ـ مجتمع نادر ـ طبقه ۵ ـ واحد ۵٠۵
٢٣٣٢٢٨٣
آب پویش بناآقای علیرضا دلال زاده عطوفیاصفهان خیابان آمادگاه ـ ساختمان نوین(بانک سپه) ـ طبقه سوم ـ واحد 6
1 ـ 2231980   
یکم آقای حسن شنطیاتهران میدان ولی عصر ـ خیابان برادران مظفر ـ شماره 133
82116666
مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویاآقای داودرضا عرب تهران کیلومتر 17 اتوبان کرج ـ شهرک دانشگاه صنعتی شریف ـ خیابان همدان ـ کوچه شیراز غربی ـ شماره 27

70 ـ 44991169     

expand گروه تخصصی مهندسی محيط
expand گروه تخصصی مهندسی نفت ، گاز و پتروشيمی
آریا پیشرو قرنآقای سید علی اکبر هاشمیتهرانخیابان شریعتی ـ چهارراه کلاهدوز(دولت) ـ خیابان امام زاده ـ نبش کوچه شکرآبی ـ شماره 102
٢٢۶١١٠٧٠
انرژی و صنعت آقای میررسول بنی احمدتهرانخیابان آفریقا ـ خیابان دستگردی غربی(ظفر) ـ شماره ٣٣٣
٨٨٨۵٠٠۵۶
  ٨٨٨۵٠٠٢٢
ایتوك ایرانآقای محمد ملک زادهتهرانخیابان ونك ـ بعد از خیابان شیراز ـ شماره ١۵٤
٨٨٠۶۶٢٢٢
بیناآقای عباس دانه پاشتهرانخیابان پاسداران ـ بوستان نهم ـ شماره ١٢٠
23611
٢٢۵۵٨٧٢8
پترو فرآیند آریا آقای سیامک امید بیگیتهرانخیابان مطهری ـ خیابان میرعماد ـ شماره ۶١ ـ طبقه پنجم - واحد جنوبی
88751090
88753057
پرشین راد پتروآقای محمد دارابی تهرانشمال شرقی پل سیدخندان ـ خیابان زروان ـ شماره ١٤ ـ واحد ١٠
٢٢٨٨۵١١٣
٢٢٨۶۶٩٨٠
پویش تک پارس آقای بهروز کفاشیتهرانخیابان مطهری ـ بعداز بزرگراه مدرس ـ شماره ٢۵٨ ـ طبقه دوم
٢٣-٨٨٣١٢٤٢٠
پی سنگ آقای علیرضا عضدیتهرانشرق بزرگراه کردستان ـ خیابان سی و سوم جهان آرا(شهید ادریس حسین پور) ـ شماره ١٠
88022202
88002780
دریا پالا آقای محمداسماعیل هندیتهرانبلوار میرداماد ـ خیابان شمس تبریزی جنوبی ـ کوچه مریم ـ شماره15
26421410
سازه پترو پویاآقای وحید نوروزیتهرانخیابان دکتر بهشتی ـ خیابان قائم مقام فراهانی ـ کوچه آزادگان ـ شماره ٢٠ - واحد 1
٨٨٧٠١٣٠٠
سازه فرافنآقای کامران نوآموزتهرانخیابان ولیعصر ـ بین کوچه زرین و پردیس ـ شماره 2089
88704357
88704314
طراحان ادیب صنعت آقای ناصر میرفصیحی تهرانمیدان ونک ـ خیابان برزیل ـ خیابان نیلو ـ کوچه دوازدهم ـ شماره ٨
7 ـ 88880856
طرح صنعت آقای سیاوش عصر آزادتهرانخیابان شریعتی ـ ابتدای ظفر ـ خیابان صبر ـ خیابان شادی ـ شماره 9
 ٢٢٢۵٣۶٣٧
طرح و تبدیل آقای سیامك دولتشاهیتهرانمیدان ونک ـ خیابان برزیل شرقی ـ خیابان لاهیجانی(نیلو) ـ بن بست12ـ شماره 8
13 ـ 88875912
فرآیند سازان انرژی آقای حسین رهنماتهرانکوی نصر(گیشا) ـ خیابان علیائی(پیروزی) غربی ـ شماره 107
٨٨٢۶٤٠١٨
مهندسی و توسعه انرژی پایدار آقای حسن چاکریتهرانخیابان کریمخان زند ـ خیابان خردمند جنوبی ـ شماره 45 ـ طبقه چهارم
 91 ـ 88303590
ناموران آقای احمد عطارتهرانقیطریه ـ رویروی پارک قیطریه ـ خیابان خراسانی ـ شماره ۵
22231620
ناموران صنعت آقای عبدالحمید ستودهتهرانقیطریه ـ خیابان انصاری ـ كوچه مزرعه ـ شماره 1 ـ واحد 8
22688760
٢٢۶٧٧٨۵٧
هامون گستر صنعت آقای غلامرضا وکیل آزادتهرانخیابان شریعتی ـ نرسیده به پل سیدخندان ـ کوچه بسطامی ـ شماره 15
٨-٨٨۵٣٤۶٧٣
هندسه پارس آقای مهرداد شکوه عبدیتهرانبزرگراه کردستان (جنوب ) ـ نبش خیابان هفدهم ـ شماره 1
٨٨٣٣٧٤۵۵
هیرگان انرژی آقای فرزاد قاسمیتهرانبزرگراه همت ـ خیابان شیراز جنوبی ـ کوچه یاس ـ شماره 13
88062070
مشاوران انرژی تهران آقای ابوالفضل قائمیتهرانخیابان خرمشهر ـ خیابان شهیدعربعلی ـ کوی دوم ـ شماره ۶ ـ طبقه دوم
٨٨٧٤١٢٨٣
88741440
مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژیآقای مسعود مشتاقیانتهران بزرگراه کردستان ـ خیابان27 ـ خیابان بیست متری اول ـ خیابان 25 ـ شماره 16
88338423 
88338451 
expand گروه تخصصی نقشه برداری
آب نگار آقای عزت الله فلكشاهیتهرانخیابان آزادی ـ خیابان خوش شمالی ـ كوچه زارعی راستگو ـ شماره ٣۵
۶۶٩٣٢۵٧١
آذر پیمایش آقای محمد عظیمیتبریزجاده باسمنج ـ اول شهرک پرواز ـ شماره ٧٩
3856605
3852045
ایران كارتوگرافیآقای محمود نوری فعله گریتهرانشهرك غرب ـ فاز چهارم ـ خیابان فلامك شمالی ـ شماره ١
٨٨٠٩٣١٣۶
پارس پیمایش زاگرس آقای پیمان مسعودیکرمانشاهمیدان آیت اله کاشانی ـ خیابان سنگر ـ ساختمان فراز ـ شماره ٢۵ ـ طبقه دوم
٧٢١٧٢٧۶
پردازش نقشه غرب آقای مصطفی سلیمیسنندجبلوار شبلی ـ خیابان شاهد5 ـ شماره15
3563404
٣۵۶۵٠٣٨
پیمایش جامع آقای بیژن امیریکرمانشاهچهارراه ارشاد ـ جنب آتش نشانی ـ شماره ۶٨
٨٢۵٧٢٢٧
تحلیل نقشه نیانآقای فرزاد امینی آریاتهرانسی متری جی ـ خیابان سبحانی ـ نبش حسام الدین ـ مجتمع تجاری بانک ملت ـ طبقه سوم ـ واحد23
۵۵٧٧٧٨٧٢
  ۵۵١٤٠٠٨۶  
تهران راستاآقای پرویز سپاه منصورتهرانمیدان آزادی ـ ابتدای جاده مخصوص كرج ـ خیابان مسعود آزمون نیا ـ شماره ١٩ ـ واحد ١
٤٤۶۵۶۵٣٢
  ٤٤۶۶١۶٧٨
دریا ترسیمآقای عبدالحسین معزی نجف آبادیتهرانخیابان آزادی ـ خیابان خوش شمالی ـ بالاتر از نیایش ـ شماره 65 ـ طبقه2 ـ واحد2
۴-۶۶٩١٤٢٨٣
دستور نوینآقای سعید صالحی لرستانیتهرانخیابان سمیه ـ بعد از چهارراه مفتح ـ کوچه مژدهی ـ شماره 2
٨٨٨٢۶۶٢٤
٨٨٨٣٢٤٩٩
رایان نقشهآقای نورالدین صدرایی نجفیتهرانخیابان پیروزی ـ بلوار ابوذر ـ نقشه اول ـ نبش کوچه پنجم شرقی ـ شماره ٩٣۵
٣٣١۶۵٩١٩
٣٣١۶۵۶۵٨
رصد ایران آقای طیوان زادوریانتهرانسعادت آباد ـ نرسیده به میدان کاج ـ خیابان مقدس(11شرقی) ـ شماره12ـ واحد4
22068758
زمین نما ایساتیسآقای رضا رهنمای یزدییزدخیابان مسکن و شهرسازی ـ خیابان زکریای رازی ـ نبش کوچه شهید عامری ـ شماره ٣٤
۶٢٤۵٣٩۵
شهر آب خزر آقای محمد کهنسال نودهیرشت بلوار معلم ـ میدان سرگل ـ خیابان نبوت ـ نبش نبوت٤ ـ ساختمان شهرآب
۵۵٣٢۵۵٣
طرح و نقشه باختر آقای رئوف صفایی پورکرمانشاهمیدان پاسداران ـ بلوار زن ـ بلوار بهزیستی ـ خیابان مددکاران ـ شماره ٢۶
٣-٨٣٨٣٨٤١
طولیاب آقای سیدمحمد سجادیتهرانخیابان ستارخان ـ بعداز چهارراه خسرو ـ شماره ٩١٠ ـ واحد١٢ ـ زنگ دوم
٤٤٢١۵٠٧٩
فرازا آقای ایرج كریمیانتهرانمیدان توحید ـ خیابان ستارخان ـ کوچه کوثر دوم ـ شماره13 ـ واحد3
7 ـ 66908326
فرازمین آقای علیرضا بهرامی بیدونتهرانخیابان شریعتی ـ پایین تر از بهار شیراز ـ کوچه نیرو ـ شماره ٧ ـ واحدهای ۵ الی ١٠
۵-٧٧۶٣٢١۶٣
کیهان سنج آسیاآقای حسین ملکی نژادتهرانمیدان انقلاب ـ ابتدای خیابان آزادی ـ کوچه قائم مقام ـ شماره ٤١ ـ طبقه سوم
17-۶۶٩١٤٣١۶
گرای پیشرو آقای عباس نوبهارساریـ بلوار امیرمازندرانی ـ جنب بانک توسعه تعاون ـ ساختمان سینا ـ طبقه سوم ـ واحد 6
٢٢٨٠٩٠٠
نقش آرا آقای عباس سیاح زادهتهرانخیابان حافظ شمالی ـ خیابان رودسر ـ شماره ١٧ ـ طبقه همكف
٨٨٩۴٠۵٨٣
نقش نگاران زمین آقای پیمان لشکریتهرانخیابان آزادی ـ خیابان رودکی شمالی ـ کوچه نادر ـ شماره ٣٠ ـ واحد یک
۶۶٩٢٢٩٢۵
۶۶٩٢٢٩٩۵
نقشه پردازان عمران و سازه آقای رضا دبیریتهرانخیابان آزادی ـ خیابان جمال¬زاده جنوبی ـ کوچه رشتچی ـ شماره 38 ـ طبقه پنجم ـ واحد13
۶۶۵٧٣٧٩٠
نقشه نگارآقای سیدمهدی امین دهکردیاصفهانخیابان بزرگمهر ـ خیابان سپهبد قرنی ـ شماره 3 ـ طبقه دوم
2650753
expand گروه تخصصی نيرو
آران نقش آرا (آناکو) آقای ارشد محدودیتبریزولی عصر جنوبی ـ خیابان باختر ـ ١٨ متری گلستان ـ شماره ١٧
٣٢٩١۵٩٨
٣٢٩١۶٠٠
بیناآقای عباس دانه پاشتهرانخیابان پاسداران ـ بوستان نهم ـ شماره ١٢٠
23611
٢٢۵۵٨٧٢8
تجهیز انرژی آقای علی اکبر رحمانیتهرانخیابان سهروردی شمالی ـ خیابان قندی ـ شماره ٧۵ ـ طبقه چهارم
٨٨٧۵٤٧٠٠
  ٨٨٧٤۵٧٨٨
دریا پالا آقای محمداسماعیل هندیتهرانبلوار میرداماد ـ خیابان شمس تبریزی جنوبی ـ کوچه مریم ـ شماره15
26421410
روشنایی نور گستر آقای محمد فرید حنیفیتهرانخیابان شیراز جنوبی ـ جنب بزرگراه همت ـ خیابان 68 غربی ـ شماره 9
9-٨٨۶١۵٧٠5
سامان نیرو دالاهوآقای علی اصغر همتیکرمانشاهخیابان ٢٢ بهمن ـ سی متری دوم ـ شماره ١١٢ ـ طبقه دوم
٨٣۵٧١٩٧
فرا نیرو آقای حسین حق شناستهرانخیابان ولی عصر ـ روبروی پارک ساعی ـ خیابان آبشار ـ شماره ٢٩
٨۵۵٢۶
٨۵۵٢٧٠٠٠
ماناب انرژی آقای مهدی شهدادآملآمل ـ خیابان معلم ـ نبش اباذر دهم ـ ساختمان پیرا ـ طبقه دوم
١٨-٢٢۵٧٧١٧
مهندسی مشاور نیروی آذربایجان(منا) آقای وحید عبدالحسینی مهینتبریزخیابان آزادی ـ نرسیده به چهارراه ابوریحان ـ خیابان شاهد ـ شماره 8
٤٧٧٢٨۶٠
٤٧٧١۵٠٧
مهرگان نیرو پویا آقای سید علی رستمیانکرمانشاه22 بهمن ـ چهارراه سی متری دوم ـ مجتمع میلاد نور ـ طبقه سوم ـ واحد ٨
٨٣٨٧٤٢۵
ناموران آقای احمد عطارتهرانقیطریه ـ رویروی پارک قیطریه ـ خیابان خراسانی ـ شماره ۵
22231620
نیك نیرو آقای خسرو جهرمیتهرانخیابان سمیه ـ بین فرصت و ایرانشهر ـ شماره ١٩٢ ـ طبقه هشتم
٨٨٣٠٧٩١٣
والا انرژی آقای سلیمان شکارچیتهرانبلوار آفریقا ـ بالاتر از میرداماد ـ خیابان سرو ـ شماره 2 ـ طبقه 2 ـ واحد 8
13 ـ 88655910
Go Search
فصلنامه

 وب گاه های مرتبط

  دولت
  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
  FIDIC
  شورای هماهنگی تشکل های مهندسی
  FCIC
  انیستیتو اخلاق جهانی
 کلیه حقوق این وب گاه متعلق به جامعه مهندسان مشاور ایران است. 1391- 1390©  Powered By NHTC 2010