جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

شرایط عضویت افراد حقیقی و حقوقی

شرایط عمومی عضویت در جامعه مهندسان مشاور ایران

 خواهشمند است پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی عضویت در جامعه و در صورت دارابودن شرایط مندرج،نسبت به تکمیل پرسشنامه های مربوط به عضویت که در فایل ضمیمه قرار دارد اقدام فرمایید.

 


 شایان ذکر است فایل های مربوط به عضویت در فایل ضمیمه قابل مشاهده

و دریافت استتوجه مهم:

با توجه به شیوع همه گیری و به‌منظور تقلیل تبادل مدارک کاغذی ،خواهشمند است اسکن پرسشنامه تکمیل‌شده به همراه  مدارک مورد درخواست جهت بررسی اولیه به آدرس پست الکترونیک ( membership@irsce.org ) ارسال شود و از ارسال مدارک پیش از بررسی اولیه خودداری فرمایید.
 

 

شرایط عضویت در جامعه 

«جامعه» دارای دو نوع عضو است: عضو حقوقی و عضو حقیقی.

عضویت حقوقی

انواع عضویت حقوقی:

1.     حقوقی اصلی

2.     حقوقی ناظر

3.     حقوقی وابسته


ماده 6- شرایط عضویت حقوقی اصلی:
 6-1- شرایط عمومی:
6-1-1- عدم محرومیت شرکای شرکت از حقوق اجتماعی
6-1-2- عدم سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی
6-1-3- پذیرش مفاد اساسنامه و رعایت مصوبات مجامع عمومی
6-1-4-پرداخت حق عضویت
6-2- شرایط خاص:
دارا بودن کلیه شرایط زیر برای تمام اعضاء (شرکت های مهندسان مشاور) ضروری است:
6-2-1- شرکت منحصراً برای انجام خدمات مشاوره فنی طبق قوانین جاری در ایران رسماً به ثبت شرکت ها رسیده باشد.
تبصره: هر شخص حقوقی که به منظور انجام خدمات مهندسی مشاور به ثبت رسیده و در بخش خصوصی غیر وابسته به دولت و غیر وابسته به بخش عمومی، به این حرفه اشتغال داشته باشد شرکت «مهندسان مشاور» نامیده می شود.
6-2-2- کلیه شرکای آن تبعه ایران باشند و تخصص یا خدمات آنها ارتباط متعارف با حرفه  «مهندسان مشاور» داشته باشد.
6-2-3- حداقل تعداد شرکاء تمام وقت و حرفه ای سه نفر باشد.
تبصره: شرایط و چگونگی سوابق تخصصی و تجربی افراد بند3-2-6 توسط شورای مدیریت تعیین می شود.
6-2-4-  خدمات و فعالیت آن منطبق با حداقل یکی از رشته ها وگروه های تخصصی «جامعه» مطابق مصوبه مجمع عمومی باشد.
تبصره 1: گروه های تخصصی عبارت است از مجموعه شرکت های «مهندسین مشاور» عضو جامعه که در یکی از رشته های تخصصی فعالیت دارند.
تبصره 2: رشته تخصصی عبارت از یکی از تخصص ها طبق تقسیم بندی های شناخته شده خدمات حرفه مهندسی و فنی هر شرکت «مهندسان مشاور» است که به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده باشد.
تبصره 3: تعداد و نوع رشته و گروه های تخصصی بر مبنای آخرین مصوبه مجمع عمومی خواهد بود.
تبصره 4: شرکت های مهندسان مشاور عضو «جامعه» با توجه به نوع تخصص، اساسنامه مربوطه و وظایف می توانند در امر طرح و ساخت به روش های مختلف طبق قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه نیز فعالیت نمایند.
6-2-5- هیچ یک از شرکاء و مدیران شرکت در دستگاه های دولتی و بخش عمومی شاغل نباشند و در کارهایی از قبیل پیمانکاری و یا تهیه و فروش مصالح و لوازمی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با کارهای رشته های تخصصی شرکت و یا موضوع قراردادهای آنها ارتباط پیدا می کند، فعالیت ننمایند.
تبصره 1 : تدریس و تحقیق شرکاء، مدیران مسئول و کارکنان شرکت ها در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات تحقیقاتی بلامانع است.
تبصره 2: خاتمه عضویت، بنا به تقاضای عضو برای خاتمه عضویت، از دست دادن شرایط عضویت و یا به تقاضای شورای مدیریت و با رأی هیأت داوری و هیأت تجدیدنظر داوری انجام می پذیرد.

تبصره 5: برای آگاهی از شرایط عضویت حقوقی ناظر و حقوقی وابسته به آیین نامه نحوه پذیرش و بررسی عضویت مراجعه فرمایید(فایل ضمیمه)

 عضویت حقیقی 

 

انواع عضویت حقیقی :

1.     عضو حقیقی اصلی

2.     عضوحقیقی کارشناس

3.     عضوحقیقی ناظر

4.     عضو حقیقی افتخاری 

   
شرایط عضویت حقیقی اصلی : هر شخص حقیقی از کارشناسان شریک تمام وقت اعضای حقوقی «جامعه» که واجد شرایط زیر باشد، می تواند به عضویت حقیقی «جامعه» پذیرفته شود.
۱ـ حداقل کارشناس درجه سه بوده و از طرف شرکت «مهندسان مشاور» مربوطه معرفـی شده باشد.
۲ـورقه درخواست عضویت را تکمیل و به «جامعه» تسلیم نماید.
۳ـرعایت اساسنامه، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، مقررات و ضوابط حرفه ای مصوب «جامعه» را تعهد نماید.
۴ـ حق عضویت را به ترتیبی که به تصویب مجمع عمومی می رسد پرداخت نماید.


تبصره: برای آگاهی از شرایط عضویت حقیقی کارشناس، حقیقی ناظر و حقیقی افتخاری به آیین نامه نحوه پذیرش و بررسی عضویت مراجعه فرمایید(فایل ضمیمه)

هر گاه اعضای حقوقی و حقیقی «جامعه» به لحاظ تغییر وضعیت خودشان و یا تغییر اساسنامه، ضوابط و آیین نامه های «جامعه» شرایط عضویت را از دست بدهند، «جامعه» می تواند به منظور حفظ حقوق اینگونه اعضا، با ذکر موارد و پس از تصویب شورای مدیریت، مهلت مناسبی برای تحصیل شرایط مورد نظر به آنها بدهد. در مدت تحصیل شرایط، حقوق اعضای مذکور منحصر به حدودی است که شورای مدیریت مقرر خواهد داشت.


 دریافت فایل ضمیمه

نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است