جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

درباره فیدیک

 فیدیک [۱] که برگرفته از حروف اول "فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور" به زبان فرانسوی [۲] است، در سال ۱۹۱۳ با مشارکت فرانسه و سویس و بلژیک تأسیس شد. در حال حاضر ۷۵ انجمن ملی کشورهای مختلف بخش خصوصی در فیدیک عضویت دارند که به عنوان یک نهاد حرفه ای غیردولتی و غیرانتفاعی ( NGO ) معرف صنعت مهندسی مشاور در سطح جهانی است و در راستای رسالت حرفه ای خود از منافع شرکت هایی که خدمات دانش محوری در زمینه سازندگی و محیط زیست ارائه می کنند، پشتیبانی می کند.
از هر کشور فقط یک انجمن می تواند، به عضویت فیدیک درآید. شرکت هایی که در این انجمن های ملی عضویت دارند، به عنوان اعضای فیدیک تلقی شده و می توانند از مزایای آن از جمله قراردادن لگوی فیدیک در سربرگ های شرکت خود استفاده کنند.
فیدیک به وسیله هیأت مدیره ۹ نفره که همه ساله در مجمع عمومی سازمان های ملی مهندسان مشاور انتخاب می شوند، اداره می شود و رئیس هیأت مدیره آن به مدت ۲ سال انتخاب می شود.
عمده فعالیت های فیدیک را موضوعات فرهنگی، آموزشی ( خدمات مدیریت شرکت های مهندسی)، تهیه قراردادها، آئین نامه های مربوط به خدمات مهندسی و همچنین توجه به مسائل و مسؤولیت اجتماعی نظیر شرافت حرفه ای، حفاظت از محیط زیست، مصرف بهینه انرژی و ... که منتج به طراحی و توسعه پایدار می گردد، تشکیل می دهد.
فیدیک همچنین طی سال های اخیر جهت آموزش جوانان اعضای فیدیک و آشنایی آنان با مسؤولیت های اجتماعی جهانی شدن توسعه پایدار و هماهنگی و ارتقای سطح اطلاعات و ارتباطات فنی و حرفه ای، فعالیت های قابل توجهی را در سطح جهانی برنامه ریزی می کند.
در ایران نیز، جامعه مهندسان مشاور ایران، شاخه جوانان مدیریت حرفه ای، خدمات مهندسی را تشکیل داده است که با برقراری ارتباط با این برنامه های فیدیک، آموزش های حرفه ای را در این زمینه تشویق می کند.
انجمن مهندسین مشاور، یکی از دو ارگان پایه گذار جامعه مهندسان مشاور ایران، اولین انجمن حرفه ای از ایران بود که در سال ۱۳۵۲ به عضویت فیدیک درآمد. به دنبال این عضویت و در سال ۱۳۵۴ برای نخستین بار مجمع عمومی فیدیک در یک کشور غیراروپایی و در ایران برگزار شد. در سال ۱۳۷۴ با توجه به اینکه فعالیت های انجمن های مهندسین مشاور در جامعه متمرکز شده بود، جامعه مهندسان مشاور ایران جانشین این انجمن شد و رسماً تنها نماینده فیدیک در ایران شد.
دکتر تورج امیرسلیمانی که در آن زمان ریاست شورای مدیریت جامعه را به عهده داشت، در همان سال به عضویت هیأت مدیره فیدیک هم درآمد و به مدت ۴ سال در این سمت خدمت نمود.
در جامعه کمیته ای تحت عنوان « کمیته فیدیک » امور مربوط به این نهاد و نیز ارتباط با آن را عهده دار است. دبیر این کمیته دکتر محمدمهدی بهنیا و اعضای این کمیته به این شرح است. [کلیک کنید]
جامعه مهندسان مشاور ایران برای استفاده از نحوه انجام خدمات مشاوره فیدیک در کشورهای عضو تاکنون با تشکیل ۴ سمینار در آبان ماه ۱۳۷۶، تیر و بهمن ماه ۱۳۸۴ و اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ ضمن دعوت از شرکت های مهندسان مشاور در رشته های مختلف برای حضور در این سمینارها، توانسته است در کسب اطلاعات شیوه های خدمات مشاوره و ضوابط حاکم در قراردادهای مبادله شده بین مهندسان مشاور و کارفرمایان اقدام مؤثری به عمل آورد.
در هر ۴ سمینار یادشده با دعوت از کارشناسان فیدیک از کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا و ژاپن برای سخنرانی به تشریح ارائه خدمات مشاوره و انواع آن در کشورهای مختلف مبادرت ورزیده و در بخش پرسش و پاسخ هر سمینار توضیحات کافی برای سؤال های مطرح شده به عمل آوردند.
سمینارهای آموزشی فیدیک و عناوین سخنرانی های دعوت شدگان در همایش جامعه مهندسان مشاور ایران از این قرار است:

سمینار آموشی ۱
سخنرانی مهندس ویلیام لوئیز از آمریکا در سال ۱۳۷۶.
با عناوین:
سازماندهی و تشکیل خدمات حرفه مهندسی انتخاب مهندس مشاور 

سمینار آموشی ۲
سخنرانی آقایان رابرت گریت و جان ریچی از کشور انگلیس .
با عناوین:
    Capacity building – Engineering Services EPC- Design – Build
    Capacity Building –for Iranian Consulting Engineers
    نحوه اجرا و مشکلات طرح ها به صورت EPC و EP در ایران

سمینار آموشی ۳
سخنرانی آقای جان بوید از کانادا.
با عناوین:
    Capacity building – Engineering Services
    Sustainable Development

سمینار آموشی ۴
.سخنرانی آقای کونجی آگی ناگا از ژاپن
با عنوان:
    Human Source Management & Sustainable Development


نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است