جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

درباره شورای متخصصان جوان

درباره شورای متخصصان جوان
اهداف شاخه
شورای متخصصان جوان در چهار چوب مصوبات شورای مدیریت جامعه و مجمع عمومی شاخه برای تحقق بخشیدن به اهداف مشروحه ذیل فعالیت می‌نماید:
1- ایجاد فضای مناسب برای ارتقاء موقعیت اعضا از طریق مشارکت در فعالیت‌های جاری جامعه
2- بسط نوآوری در گستره فعالیت‌های کل جامعه و ارائه طرح‌های سودمند در جهت افزایش هرچه بیشتر بهره‌وری این فعالیت ها
3- ارتقا دانش و سطح علمی مدیران جوان،
4- ارتقا جایگاه شاخه مدیران جوان و جامعه مهندسان مشاور ایران در کشور و سطوح بین‌المللی،
5- ارتقا جایگاه تحقیق و توسعه در مهندسین مشاور کشور
6- دستیابی به دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته و به روز در دنیا، منطبق با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و اقتصادی کشور،
7- انجام فعالیت‌های لازم به منظور ایجاد ارتباط و همبستگی میان اعضاء شاخه با یکدیگر و با سایر تشکل‌های داخلی یا بین‌المللی.
8- گسترش و ترویج اخلاق مهندسی


 تاریخچه
تشکیل شاخه متخصصان جوان فیدیک جرقه  اصلی شکل گیری شاخه مدیران جوان در جامعه مهندسان مشاور ایران بود.این اقدام مسیری را برای آینده جامعه کشور گشود که در زمره دغدغه های مدیران ، درباره مدیریت نسل‌های بعدی در این نهاد فنی و مهندسی بشمار می‌رفت.
نسل جدیدی که باید در آینده مسئولیت هدایت جامعه را بر عهده گیرند و بتوانند ضامن حفظ و تداوم دستاوردهای آن باشند.
بررسی استراتژیک از وضعیت شرکت‌های مهندس مشاور جهان که از سوی فیدیک انجام شده ،مهم‌ترین مسائل شرکت‌ها را این چنین بیان کرده است :
جهانی سازی ،ارائه خدمات با کیفیت جهانی ،کمبود زیرساخت‌ها،واگذاری مسئولیت‌های دولت به بخش خصوصی،مدیریت ریسک،مسائل پیش روی برای گسترش شرکت ، کمبود دستمزدها، رقابت در قیمت‌ها ،نیاز به توسعه پایدار و...
دستیابی به این موارد نیازمند صرف زمان سرمایه گذاری و...است .در این راستا جهانی سازی و ارائه خدمات با کیفیت بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا جهت رقابت با شرکت‌ها در مقیاس جهانی در دوره ای 10-15 ساله نیاز به آماده سازی در ابعاد زیر وجود دارد:
ظرفیت سازی ،ادغام شرکت‌های کوچک و ایجاد شرکت‌هایی با توانایی بیشتر ،ایجاد شرکت‌های فوق تخصصی و ...
اهمیت و نقش مدیران و مهندسان جوان در اینجا مشخص می‌شود.این طیف مدیران ارشد دورنمای 10-15 سال آینده شرکت‌های مهندسان مشاور هستند،که باید با موج جهانی سازی همراه شده و با شرکت‌هایی در مقیاس جهانی ،رقابت کنند.
شورای متخصصان جوان یکی از کارگروه های جامعه مهندسان مشاور ایران است که از مهندسان جوان شرکت‌های عضو جامعه مهندسان مشاور ایران تشکیل شده است.

*********************************************************************************

آئین نامه شورای متخصصان جوان
شورای متخصصان جوان که از این به بعد در این آئین‌نامه "شورای جوانان" نامیده می‌شود. با تمرکز بر ظرفیت‌سازی متخصصان جوان در حرفه با اهداف زیر تشکیل می‌گردد.

ماده1-    اهداف
1-1-    ایجاد شرایط مناسب به منظور مشاوره و همفکری میان مدیران و متخصصان جوان در جهت "اهداف و وظایف" جامعه مهندسان مشاور.
1-2-    فراهم نمودن بستر انتقال تجارب مدیران جامعه مهندسان مشاور به متخصصان جوان از طریق آموزش و حضور در کارگروه‌ها، کمیته‌ها و همکاری در فعالیت‌های مورد نیاز شورای گروه‌ها.

ماده2-    شرایط عضویت
2-1-    مدیران، متخصصان و سهامداران جوان شرکت‌های عضو جامعه که توسط شرکت‌ها معرفی می‌گردند.
2-2-    اشخاص حقیقی که مستقیماً از دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی و پژوهشی به شورای جوانان می‌پیوندند بعنوان اعضاء غیر وابسته.
2-3-    داشتن اطلاعات لازم در زمینه برنامه‌ریزی و مدیریت در حرفه به تشخیص هیأت اجرائی.
2-4-    شناخت کافی از نقش و رسالت جامعه در امور صنفی فنی و حرفه‌ای.
2-5-    علاقمند به انجام کار جمعی بوده و فرصت کافی برای همکاری با شورای جوانان را داشته باشند.
2-6-    حداکثر سن مجاز جهت عضویت در شورای جوانان 40 سال و حداکثر سن کاندیداتوری عضویت در هیأت اجرایی شورای جوانان 37 سال تمام می‌باشد.
2-7-    اعضاء هیأت اجرائی باید حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط با گروه‌های تخصصی جامعه و 7 سال تجربه کاری و از کارمندان شرکت‌های مشاور عضو جامعه با ارائه معرفی‌نامه از شرکت متبوع مهندسان مشاور باشند. سهامداران جوان شرکت‌های مهندس مشاور عضو جامعه ارجح خواهند بود.
تبصره 1: در صورت قطع همکاری عضو یا شرکت معرف به هر علت و یا عبور سنی از مرز 40 سال، عضویت وی بصورت خودکار لغو می‌شود.

ماده3-    انتخاب اعضاء  هیأت اجرائی و مدت عضویت
3-1-    اعضاء هیأت اجرائی شورای جوانان شامل 9 نفرعضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل می‌باشد.
3-2-    مدت عضویت هیأت اجرایی در هر دوره سه سال می‌باشد.
3-3-    اعضای هیأت اجرائی از طریق برگزاری انتخابات "که در گردهمائی شورای جوانان در فاصله 3 ماه قبل از پایان دوره هیأت اجرائی مستقر برگزار می‌شود" تعیین می‌گردند.
3-4-    دعوت به برگزاری انتخاب اعضای هیأت اجرائی توسط رئیس یا دبیر هیأت اجرائی انجام می‌گیرد.
3-5-    در روز انتخاب هیأت اجرائی، شورای جوانان از میان خود یک رئیس، دو ناظر و یک منشی جهت اداره جلسه انتخابات تعیین می‌نمایند.
3-6-    انتخاب اعضای هیأت اجرائی با رأی‌گیری به صورت کتبی صورت می‌پذیرد.
3-7-    پس از تشکیل هیأت اجرایی، رئیس و دبیر شورای جوانان توسط اعضاء هیأت اجرایی انتخاب می‌گردند.
3-8-    مدت دوره هیأت اجرایی شورای جوانان برابر یک دوره انتخابات ارکان جامعه است که با آغاز کار شورای مدیریت شروع و با آغاز دوره بعد خاتمه می‌یابد. انتخاب اعضاء هیأت اجرایی شورای جوانان به شرط احراز شرایط سنی برای یک دوره دیگر بلامانع می‌باشد.
3-9-    در گردهمائی انتخاب هیأت اجرائی حضور حداقل یک نماینده از هیأت بازرسان (بدون رأی) ضروری می‌باشد.
3-10-    کلیه تصمیمات گردهمائی انتخابات پس از تنظیم صورتجلسه و تائید نماینده هیأت بازرسان می‌باید از طریق هیأت رئیسه جهت تائید به شورای مدیریت ارسال گردد.
تبصره 2: در صورتی که هر یک از اعضاء هیأت اجرایی شورای جوانان بیش از سه جلسه متوالی غیبت غیرموجه داشته باشند، با پیشنهاد دبیر و تصویب هیأت اجرایی شورای جوانان مستعفی شناخته شده و اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء جایگزین فرد مستعفی خواهند شد.

ماده4-    جلسه‌های هیأت اجرایی 
4-1-    جلسه‌های هیأت اجرایی متخصصان جوان به صورت معمول دو هفته یک بار برگزار خواهد شد. در صورت نیاز با دعوت رئیس و یا دبیر شورای جوانان جلسه‌های فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.
4-2-    جلسه‌های هیأت اجرای با حضور حداقل 6 نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد.
4-3-    تصمیم‌های هیأت اجرایی شورای جوانان با رأی حداقل 1+50 درصد آراء حاضرین معتبر است.
4-4-    هیأت اجرائی برای انجام وظایف خود، در موارد لازم می‌تواند کارگروه تشکیل دهد.
تبصره 3: هیأت اجرایی شورای جوانان می‌تواند اشخاص مطلع و متخصص را جهت هم‌فکری و تبادل نظر (بدون حق رأی) به جلسه‌های هیأت اجرایی دعوت نماید.

ماده5-    شرح وظایف هیأت اجرایی شورای جوانان
مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه هیأت اجرایی شورای جوانان ایجاد ارتباط گسترده با صنعت، دانشگاه‌ها و سازمان‌ها با هدف معرفی، شناخت اهداف و چارچوب فعالیت‌های هیأت اجرایی شورای جوانان و همچنین فراهم نمودن بستر انتقال تجارب مدیران جامعه مهندسان مشاور به جوانان می‌باشد. بدون شک، این وظیفه در قالب مجموعه‌ای از فعالیت‌ صورت می‌پذیرد که می‌توان آنها را تحت عناوین ذیل دسته‌بندی کرد.
5-1-    آموزش و تجربه اندوزی:
اعضای شورا از طریق آشنائی با ارکان و ارائه طرح‌ها، پیشنهادها و همکاری در تحقق برنامه‌های استراتژیک جامعه مهندسان مشاور ایران در جهت رفع موانع و مشکلات موجود و نیز آشنایی با ساختار ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی بهره‌مند شده و تجارب لازم و ارزشمند حضور در ارکان جامعه را کسب می‌نماید.
5-2-    توانمندسازی و ارائه پیشنهاد:
هدف اصلی شورای جوانان کسب تجارب به منظور توانمندسازی و تصمیم‌سازی بر مبانی تجربی، علمی، منطقی، فنی و مهندسی خواهدبود تا با مشارکت درفرآیند ارائه طرح‌ها و ایده‌های سازنده در جهت تحقق اهداف و مرتفع ساختن مشکلات و معضلات موجود جامعه مهندسان مشاور آمادگی لازم جهت حضور در ارکان جامعه را فراهم نمایند.
شورا با بهره‌گیری از زمینه‌های فراهم شده و سازماندهی اعضاء در موارد زیر اقدام می‌نماید:
•    همکاری در تهیه پیش‌نویس برنامه عملیاتی در جهت تحقق برنامه‌های استراتژیک جامعه براساس اولویت‌های تعیین شده.
•    همکاری در جذب و سازماندهی جوانان صاحب فکر و خلاق در شورای جوانان و معرفی به شورای مدیریت از طریق هیأت رئیسه جهت شرکت در کارگروه‌های تخصصی و کمیته‌ها بعنوان نماینده متخصصان جوان.
•    مشارکت در آسیب‌شناسی مشکلات جاری جامعه مهندسان مشاور و ارائه پیشنهاد و راهکارهای مناسب به هیأت رئیسه.
•    ترویج نشاط و همگرایی بین جوانان مهندسین مشاور در جهت هم‌افزایی.
•    مشارکت در برنامه‌ریزی و اقدام جهت ارتقاء توان حرفه‌ای متخصصان جوان.
•    مشارکت در تهیه و به روزرسانی بانک اطلاعات حرفه‌ای اعضاء جامعه مهندسان مشاور ایران.
•    ارتباط مستمر و موثر با ارکان جامعه از طریق شورای مدیریت - هیأت رئیسه.
•    فراهم‌سازی بستر لازم جهت طرح‌ ایده‌های کارا و بدیع از متخصصان جوان و ارائه به شورای مدیریت از طریق هیأت رئیسه جامعه.
•    مشارکت در تهیه پیشنهادها و راهکارهای لازم جهت تدوین مقررات، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به شورای مدیریت از طریق هیأت رئیسه در خصوص بهبود وضعیت حرفه‌ای متخصصان جوان عضو شرکت‌های جامعه مهندسان مشاور ایران.
5-3-    ارتباطات:
•    برنامه‌ریزی و اقدام جهت تقویت ارتباط بین شورای جوانان و ارکان جامعه.
•    رئیس یا دبیر هیأت اجرایی می‌توانند در جلسه‌های شورای مدیریت بدون حق رأی شرکت کنند.
•    شرکت در جلسه‌های کمیته‌ها و گروه‌های تخصصی بدون حق رأی به منظور کسب تجربه، مشارکت و اطلاع از سیاست‌ها و روند فعالیت‌ها، گردهمایی‌ها و جلسه‌ها و ارائه به اعضاء جوان عضو شورای جوانان با هماهنگی قبلی و کسب مجوز لازم از گروه‌ها و کمیته‌ها.
•    درخواست برگزاری جلسه‌ و برنامه‌‌های مشترک با سایر کمیته‌ها و گروه‌های جامعه مهندسان مشاور ایران.
5-4-    انتشارات و وب‌سایت:
•    تهیه و تنظیم توانائی‌ها و تجارب (رزومه) و بروزرسانی آنها از شورای جوانان شرکت‌های عضو جامعه به دو زبان فارسی و انگلیسی برای ارائه به مخاطبان اعم از دانشگاه‌ها، صنعت و مدیران.
•    گردآوری و نشر اطلاعات، اخبار و گزارش‌‌های مربوط به فعالیت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها در وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی جامعه مهندسان مشاور ایران.
•    پوشش و ترویج فعالیت‌های شورای جوانان از طریق ارائه مقالات علمی و تخصصی فصلنامه و وب‌سایت جامعه.
5-5-    سایر فعالیت‌ها:
•    ارتقاء مشارکت همگانی شرکت‌های عضو جامعه مهندسان مشاور ایران بخصوص جوانان.
•    برگزاری بازدید از واحدهای صنعتی، علمی و پروژه‌های شاخص در دست اجراء و یا تکمیل شده برای شورای جوانان.
•    انجام نیازسنجی، الویت‌بندی، پیش‌بینی و تهیه برنامه عملیاتی و تفصیلی گردش‌های علمی – فرهنگی برای اعضاء شرکت‌های عضو به خصوص شورای جوانان جامعه.
•    همکاری در برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی برای اعضاء جوان شرکت‌های عضو جامعه در زمینه‌های ارتقاء فرهنگی.
•    در صورت برگزاری دوره‌های آموزشی "خاص"، مانده مبالغ پس از کسر هزینه‌ها و 30 درصد بابت هزینه‌های بالاسری برای هزینه‌های مربوط به برنامه‌های شورای جوانان در اختیار هیأت اجرائی قرار خواهد گرفت.
•    در صورت استفاده از اسپانسر در برگزاری برنامه‌های علمی – فرهنگی شورا پس از تائید هیأت رئیسه مبالغ دریافتی پس از کسر 30 درصد بابت هزینه‌های بالاسری، برای هزینه‌های مربوط به برنامه‌های شورای جوانان در اختیار هیأت اجرائی جهت انجام برنامه‌ها قرار خواهد گرفت.
•    مستندسازی و ارائه گزارش از اقدامات انجام شده در حوزه‌های مختلف شورای جوانان به شورای مدیریت از طریق هیأت رئیسه.
•    انجام مأموریت‌ها و اقدامات ارجاع شده از سوی شورای مدیریت.
•    زمینه‌سازی در جهت افزایش مشارکت بانوان جوان مدیر و متخصص شرکت‌های مهندس مشاور عضو جامعه.
•    همکاری با واحد آموزش در ایجاد کارگاه اطلاع‌رسانی در خصوص نرم‌افزارهای تخصصی و سیستم‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز مهندسین مشاور با هدف افزایش سطح آگاهی مهندسین مشاور در این خصوص.
•    هر سال قبل از مجمع عمومی عادی جامعه به درخواست هیأت رئیسه، هیأت اجرایی برنامه و بودجه خود را براساس برنامه استراتژیک جامعه به هیأت رئیسه ارائه و پس از طرح و تصویب در شورای مدیریت و مجمع عمومی عادی جامعه و تخصیص بودجه در اختیار هیأت اجرائی قرار داده می‌شود.

ماده6-    اداره جلسه‌ها و فعالیت‌های هیأت اجرایی
6-1-    هیأت اجرایی شورای جوانان دارای یک رئیس و یک دبیر می‌باشد. رئیس و دبیر با رأی اکثریت اعضای هیأت اجرایی شورای جوانان برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.
6-2-    در غیاب رئیس، دبیر هیأت اجرایی اداره جلسه‌ها را به عهده دارد.
6-3-    رئیس مسئولیت انجام وظایف شورای جوانان و دبیر مسئولیت حسن جریان فعالیت‌ها را به عهده خواهند داشت.
6-4-    دبیرخانه جامعه مسئولیت تنظیم و نگهداری سوابق، تنظیم روابط با اعضای شورای جوانان و اطلاع‌رسانی به موقع را به عهده دارد.
6-5-    هیأت اجرایی شورای جوانان برای انجام وظایف خود می‌تواند در موارد لازم کارگروه تشکیل دهد.
6-6-    هیأت اجرایی شورای جوانان برای انجام وظایف خود، در موارد لازم (پس از تصویب هیأت رئیسه و شورای مدیریت) می‌تواند از خدمات کارشناسی و برون‌سپاری استفاده کند.

ماده7- این  آئین‌نامه در 7 ماده و 3 تبصره در جلسه مورخ 29/مردادماه/1397 شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران به تصویب رسید.
**************************************************************************
اعضاء هیأت اجرایی موقت (27/بهمن ماه/1383)
1- مهندس شقایق صحرائیان از مهندسان مشاور راماب
2- مهندس شروین ممتحن از مهندسان مشاور مشارآب
3- مهندس هما حسنین از مهندسان مشاور نارگان
4- مهندس منوچهر عزیزی از مهندسان مشاور آتک
5- مهندس احسان اردکانیان از مهندسان مشاور رمپ
6- مهندس امیر عربشاهی از مهندسان مشاور توسعه و احیای منابع آب
7- مهندس امیر فراحی شاندیز از مهندسان مشاور طراحی صنعتی ایران


اعضا علی‌البدل:
1. مهندس نادر شکوفی مقیمیان از مهندسان مشاور توان
2. مهندس امیر علی فخر صمدی از مهندسان مشاور مشارا


 ----

اعضا هیأت اجرایی دوره اول (22/تیرماه/1384)
1. مهندس شروین ممتحن از مهندسان مشاور مشارآب
2. مهندس امیر فراحی شاندیز از مهندسان مشاور طراحی صنعتی ایران
3. مهندس منوچهر عزیزی از مهندسان مشاور آتک
4. مهندس نادر شکوفی مقیمیان از مهندسان مشاور توان
5. مهندس امیر علی فخر صمدی از مهندسان مشاور مشارا
6. مهندس نیما ذوالریاستین از مهندسان مشاور راماب
7. مهندس بهروز تاجیک از مهندسان مشاور نارگان


 اعضا علی‌البدل:
1- مهندس امیر عربشاهی از مهندسان مشاور توسعه و احیای منابع آب
2- مهندس زهره ریوکانی از مهندسان مشاور معدنکاو


بازرسین اصلی و علی‌البدل
1- مهندس بهرام پورپاکدل از مهندسان مشاور راماب
2- مهندس رضا کیمیایی از مهندسان مشاور آریا پیشرو قرن


  ----
اعضاء هیأت اجرائی دوره دوم (20/تیرماه/1386)
1- مهندس منوچهر عزیزی از مهندسان مشاور آتک
2- مهندس امیر علی فخر صمدی از مهندسان مشاور مشارا
3- مهندس زهره ریوکانی از مهندسان مشاور معدنکاو
4- مهندس امیرروشن حسامی از مهندسان مشاور گسترش شرق راه
5- مهندس امین سرائی زاده از مهندسان مشاور طرح نواندیشان
6- مهندس لیلا فریور صدری از مهندسان مشاور شارستان
7- مهندس مهسا قریشی از مهندسان مشاور شورا


اعضا علی البدل:
1- مهندس شایان معین از مهندسان مشاور صنایع
2- مهندس علیرضا سیفی از مهندسان مشاور نارگان


بازرس و بازرس علی البدل
1- مهندس امیر فراحی شاندیز از مهندسان مشاور طراحی صنعتی ایران
2- مهندس محمد علی اسدی از مهندسان مشاور موج آب فن


----
اعضاء هیئت اجرائی دوره سوم ( 24/تیرماه/1386)
1- مهندس علیرضا سیفی از مهندسان مشاور نارگان
2- مهندس نادر شکوفی از مهندسان مشاور توان
3- مهندس خورشید یغمائی از مهندسان مشاور توان آب
4- مهندس محمد رضا شفاهی از مهندسان مشاور گونه شناسی بنا
5- مهندس شایان معین از مهندسان مشاور صنایع
6- مهندس بابک فرهادی از مهندسان مشاور پویاب
7- مهندس وحید جعفری تاشان از مهندسان مشاور سی تک


اعضا علی البدل:
1- مهندس محسن عرفانی از مهندسان مشاور باستیان سازه
2- مهندس الهام مهین روستا از مهندسان مشاور باوند


بازرس و بازرس علی البدل :
1- مهندس منوچهر عزیزی از مهندسان مشاور آتک
2- مهندس علیرضا سهرابی از مهندسان مشاور سازه آب شفق


----
اعضاء هیئت اجرائی دوره چهارم
1- مهندس نادر شکوفی از مهندسان مشاور توان
2- مهندس محمد رضا شفاهی از مهندسان مشاور گونه شناسی بنا
3- مهندس شهرام سندیانی از مهندسین هرازراه
4- مهندس وحید جعفری تاشان از مهندسان مشاور سی تک
5- مهندس علی کبیری از مهندسان مشاور کریت کارا
6- مهندس رضا رسولی از مهندسان مشاور ناموران


اعضا علی البدل:
1- مهندس عرفانی از مهندسان مشاور باستیان سازه
2- مهندس عطا الله عبدالغفاری از مهندسان مشاور نگر اندیش


بازرس و بازرس علی البدل:
1- مهندس منوچهر عزیزی از مهندسان مشاور آتک
2- مهندس احسان مانی از مهندسان مشاور پارس جویاب  


 ----

اعضاء هیئت اجرائی دوره پنجم (12/آذرماه/1392)
1- مهندس رضا رسولی از مهندسان مشاور ناموران
2ـ مهندس ماندانا کنت از مهندسان مشاور کنت و همکاران
3ـ مهندس آرش امام بخش از مهندسان مشاور کاهنربا
4ـ مهندس شهرام سندیانی از مهندسان مشاور هراز راه
5ـ مهندس ساسان کرباسی زاده از مهندسان مشاور سنجش امکان طرح
6ـ مهندس علی کبیری جهان آبادی از مهندسان مشاور کریت کارا
7ـ مهندس میلاد قرشی از مهندسین مشاور شورا  


اعضا علی البدل
1ـ مهندس امیررضا معینی از مهندسان مشاور نارگان
2ـ مهندس عطااله عبدالغفاری از مهندسان مشاور نگراندیش نوین   


بازرسین شاخه
1ـ مهندس امیر آریا زند از مهندسان مشاور رهاب
2ـ مهندس مهدی رضوی از مهندسان مشاور کریت کارا


 ----
 اعضاء هیأت اجرایی دوره ششم (27/آبان ماه/94)
1.    علیرضا آئینه چیان از مهندسین مشاور ایتسن
2.    مهندس صدف عسکری از مهندسین مشاور بندآب
3.   
مهندس ساسان کرباسی زاده از مهندسین مشاور سنجش امکان طرح
4.   
مهندس محسن عرفانی از مهندسین مشاور باستیان سازه
5.  
مهندس امیر آریا زنداز مهندسین مشاور رهاب
6.   
مهندس محمدرضا شفاهی از مهندسین مشاور گونه شناسی بنا
7.   
مهندس محمدمهدی مقدادی از مهندسین مشاور ناموران


اعضا علی البدل
1.   
مهندس امیرضا معینی از مهندسین مشاور نارگان
2.   
مهندس سامان سیار از مهندسین مشاور نقش جهان پارس

 اعضاء اصلی و علی البدل بازرسین شاخه
1.   مهندس آرش امام بخش از مهندسین مشاور کاهنربا
2.  مهندس محمدرضا صافدل (علی البدل) از مهندسین مشاور رهاب ----

 اعضاء هیأت اجرایی دوره هفتم
(02/بهمن ماه/96)

1.   مهندس محمدرضا صافدل از مهندسین مشاور رهاب
2.     مهندس زیبا معین صابری
از مهندسین مشاور مشاوران انرژی تهران
3.     مهندس علی اکبری
از مهندسین مشاورنقش جهان پارس
4.    مهندس هانیه بیگدلی
از مهندسین مشاورایتسن
5.    مهندس کاوه حشمتی
از مهندسین مشاورسانو
6.     مهندس محمدمهدی مقدادی
از مهندسین مشاورناموران
7.     مهندس ابوذر داودی 
از مهندسین مشاورزیستاب

اعضا علی البدل
8.    مهندس هستی قاسمیان (علی البدل)  
از مهندسین مشاورگنو


 اعضاء اصلی و علی البدل بازرسین شاخه
1.   مهندس سامان سیار از مهندسین مشاورنقش جهان پارس
2.   مهندس مهدی رضی خسروشاهی (علی البدل) 
از مهندسین مشاور رهاب


-----

 اعضاء هیأت اجرایی دوره هشتم (24/دی ماه/98)

اعضاء هیأت اجرایی (اصلی و علی البدل)

1.مهندس منا چمن از مهندسین مشاور گذرراه
2.مهندس بهروز لیراوی نیا از مهندسین مشاور نارگان
3.مهندس رضا اسماعیلی از مهندسین مشاور زیستاب
4.مهندس زیبا معین صابری از مهندسین مشاور مشاوران انرژی تهران
5. مهندس مهدی رضی خسروشاهی از مهندسین مشاور رهاب
6.مهندس سپیده فدایی عراقی از مهندسین مشاور خدمات مهندسی مکانیک خاک
7.مهندس هوتن محتاجی از مهندسین مشاور پارس رازان
8.مهندس محمد اکبری از مهندسین مشاور راهبرد سنا
9.مهندس جواد عباسی از مهندسین مشاور سکو

10.مهندس هدیه طهماسبی از مهندسین مشاور سامان آب سرزمین (عضو علی البدل)
11.خانم مهندس هستی قاسمیان از مهندسین مشاور گنو (عضو علی البدل)نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است