جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

کمیته عضویت :: آئین نامه ها


 • آیین‌نامه داخلی کمیته عضویت
  آیین‌نامه داخلی کمیته عضویت


  مقدمه:
  با توجه به تجارب حاصل از بیش از 35 سال فعالیت کمیته عضویت، آیین‌نامه داخلی مربوطه به شرح زیر تدوین شده است:

  ماده 1ـ  هدف:
  1-1- بررسی مدارک ارسالی و تصویب عضویت متقاضیان در جامعه (در انطباق با اساس‌نامه جامعه و آیین نامه نحوه پذیرش عضویت).
  1-2-    بررسی، تدوین و ارائه مشکلاتی که در ارتباط با متقاضیان عضویت مطرح می‌شود به مدیریت جامعه.

  ماده2- شرایط عضویت در کمیته
  عضو حقیقی که به نمایندگی از شرکتی (عضو حقوقی) است که حداقل 10 سال سابقه عضویت در جامعه را دارا باشد.
  تبصره1: در صورتی که سابقه عضویت عضو حقیقی بصورت حقوقی کمتر از 10 سال در جامعه باشد، تأیید عضو حقیقی برای عضویت در کمیته با رای اکثریت اعضای کمیته می‌باشد.


  ماده3- انتخاب اعضا و مدت عضویت
  3-1-   اعضای کمیته مرکب از 9 نفر می‌باشند که با توجه به شرایط ماده 2 از طرف شورای مدیریت جامعه انتخاب می‌شوند.
  3-2-    مدت عضویت در این کمیته برابر یک دوره انتخاباتی ارکان جامعه است که با آغاز کار رسمی شورای مدیریت شروع و با آغاز کار رسمی دوره بعد خاتمه می‌یابد. تجدید انتخاب اعضای کمیته بلامانع است.
  3-3-    در صورتیکه هر یک از اعضا بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیرمتوالی (به تشخیص رئیس یا اکثر اعضای کمیته) غیبت داشته باشند، مستعفی شناخته می‌شوند و مراتب برای تعیین جانشین به هیأت رئیسه (شورای مدیریت) اعلام خواهد شد.

  ماده4- جلسات کمیته
  4-1- کمیته در اولین جلسه هر دوره از بین خود رئیس و دبیرکمیته را انتخاب می‌نماید.
  4-2-کمیته به طور معمول ماهی یکبار جلسه خواهد داشت. در صورت نیاز با دعوت رئیس کمیته جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.
  4-3- جلسه کمیته با حضور حداقل پنج نفر رسمیت می‌یابد. تصمیمات اتخاذ شده با رای اکثریت حاضر معتبر است.
  تبصره1: کمیته می‌تواند اعضای مطلع جامعه را جهت همفکری و تبادل نظر به جلسات دعوت نماید.
   

  ماده5-وظایف کمیته
  5-1-ارائه پرسشنامه عضویت حقوقی در جامعه و سایر مدارک لازم به صورت لوح فشرده  توسط مسئول واحد عضویت و به درخواست متقاضی.
  5-2- بررسی مدارک تکمیل و ارائه شده متقاضی عضویت توسط مسئول واحد عضویت کمیته، درخواست رفع اشکالات و نواقص آن به صورت کتبی (طی نامه‌) به متقاضی با امضای رئیس کمیته.
  5-3-ارسال پرونده متقاضی به گروه یا گروه¬های تخصصی برای تعیین درجه کارشناسی کارشناسان متقاضی .
  5-4- پس از بازگشت پرونده متقاضی از گروه تخصصی به کمیته، کمیته نسبت به بررسی و تصویب مدارک پرونده متقاضیان اقدام می‌نماید.
  تبصره1: تصویب عضویت متقاضی با امضای رئیس کمیته و 4 نفر از اعضای کمیته خواهد بود.
  5-5- بازنگری و به روزآوری آیین نامه داخلی کمیته عضویت در مواقع نیاز.
  5-6-مطالعه و بررسی مسائل محوله از سوی شورای مدیریت و ارائه راهکارهای مناسب.

  ماده6-    اداره جلسات و فعالیت‌ها
  6-1-رئیس کمیته و در غیاب رئیس کمیته، دبیرکمیته، اداره جلسات را به عهده دارند.
  6-2-دبیر کمیته مسئولیت حسن جریان فعالیت‌ها و وظایف کمیته را به عهده خواهد داشت.
  6-3-واحد عضویت مسئولیت تنظیم و نگهداری سوابق، تنظیم روابط با اعضای کمیته و اطلاع‌رسانی به موقع را بر عهده دارد.
  6-4-کمیته برای انجام وظایف خود می‌تواند در موارد لازم کارگروه تشکیل دهد.
  6-5-کمیته برای انجام وظایف خود، در موارد لازم می‌تواند از خدمات کارشناسی و برون‌سپاری استفاده نماید.

  ماده7- ارتباطات سازمانی کمیته
  7-1-کمیته تحت نظارت شورای مدیریت (هیات رئیسه) فعالیت می‌کند و گزارش عملکرد خود را بصورت ماهانه به آگاهی شورای مدیریت مذکور می‌رساند.
  7-2-خدمات عمومی موردنیاز کمیته به وسیله مسئول واحد عضویت تأمین خواهد شد.
  7-3-پیشنهادهای کمیته عضویت پس از تأیید شورای مدیریت رسمیت یافته و قابل اجرا می‌گردد.

  ماده8- این آئین‌نامه در 8 ماده، 22 بند و چهار تبصره در جلسه مورخ 02/12/95 شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران به تصویب رسید.

نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است