جامعه مهندسان مشاور ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

FIDIC

کمیته اجرا و پایش برنامه استراتژیک :: آئین نامه ها


 • آئین‌نامه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک جامعه
  آئین‌نامه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک جامعه
  (بازنگری براساس مصوبات جلسه مورخ 28/10/95 کمیته)

  مقدمه :
  پیرو تصویب و تشکیل کمیته برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک در سال 1383 و تهیه و تصویب برنامه استراتژیک جامعه مهندسان مشاور ایران در سال 1386 و با توجه به تجارب حاصل از سال‌های فعالیت کمیته، آئین‌نامه داخلی آن به شرح زیر تدوین شده است.

  ماده1- هدف
  هدف از تشکیل کمیته، ایجاد یک اطاق فکر دائمی به منظور برنامه‌ریزی جهت تحقق رسالت جامعه از راه‌های زیر است:
  1-1-    همفکری و تهیه برنامه استراتژیک جامعه شامل چشم‌انداز، مأموریت، اهداف و راهبردها
  1-2-    پایش و به‌روزآوری برنامه استراتژیک جامعه در صورت لزوم
  1-3-    رسیدگی و اعلام‌نظر در زمینه مباحث ارجاعی از سوی هیئت رئیسه یا شورای مدیریت جامعه

  ماده2-شرایط عضویت
  1-2- دارای اطلاعات لازم در زمینه برنامه‌ریزی و مدیریت سازمان‌ها باشد.
  2-2- اشراف به نقش و رسالت جامعه در امور فنی و حرفه‌ای و صنفی داشته باشد.
  3-2-    علاقمند به انجام کار جمعی بوده و فرصت کافی برای همکاری با کمیته را داشته باشد.
  4-2-    حداقل یک دوره عضو یکی از ارکان یا واحدهای سازمانی جامعه بوده باشد.

  ماده3-انتخاب اعضاء و مدت عضویت
  3-1علاوه بر رئیس جامعه‌ سایر اعضاء کمیته مرکب از 10 نفر می‌باشد که با توجه به شرایط ماده 2  از طرف شورای مدیریت جامعه انتخاب می شوند.
  3-2- مدت عضویت در این کمیته برابر یک دوره انتخاباتی ارکان جامعه است که با آغاز کار رسمی شورای مدیریت شروع و با آغاز کار رسمی دوره بعد خاتمه می‌یابد. تجدید انتخاب اعضاء کمیته بلا مانع است.
  3-3-    در صورتی که هر عضو کمیته بیش از 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه غیرمتوالی غیبت (به تشخیص رئیس کمیته یا اکثر اعضای کمیته) داشته باشد، آن عضو مستعفی شناخته می‌شود و موضوع برای تعیین جانشین عضو مستعفی به (هیئت رئیسه) مدیریت اعلام خواهد شد.
  تبصره 1: ارائه خدمات پشتیبانی لازم به کمیته و نیز مسئولیت حفظ، انتظام و نگهداری سوابق، اسناد، مدارک و تجارب کمیته برعهده دبیرخانه جامعه می‌باشد.

  ماده4-    جلسات کمیته
  4-1-    ریاست کمیته با رئیس شورای مدیریت جامعه است.
  4-2-    کمیته در اولین جلسه هر دوره از بین خود یک نفر را که عضو شورای مدیریت نیز می‌باشد، بعنوان دبیر انتخاب می‌نماید.
  4-3-    کمیته به طور معمول ماهی یکبار جلسه خواهد داشت. در صورت نیاز به دعوت رئیس کمیته جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.
  4-4-    جلسات کمیته با حضور حداقل شش نفر رسمیت می¬یابد.
  4-5-    تصمیمات کمیته با رای موافق حداقل شش نفر معتبر است.
  تبصره 2: کمیته می‌تواند اشخاص مطلع و متخصص را جهت همفکری و تبادل نظر به جلسات دعوت نماید.

  ماده5-    وظایف کمیته
  1-5-    کسب اطلاعات و آگاهی از اسناد بالادستی ملی و حرفه‌ای از جمله چشم انداز، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشور و تجزیه و تحلیل آنها به منظور تشخیص نقش و جایگاه جامعه مهندسان مشاور در نظام برنامه‌ریزی و توسعه کشور.
  1-6-    کسب نظرات شورای مدیریت جامعه در مورد چشم انداز، مأموریت، اهداف و راهبردهای جامعه.
  1-7-    جلب مشارکت گروه‌های تخصصی و واحدهای سازمانی جامعه در برنامه‌ریزی استراتژیک و دریافت نظرات و خواسته آنان در مراحل مختلف فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک.
  1-8-    تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک جامعه با توجه به نیازهای اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران و با توجه به تحولات محیطی و عملکرد برنامه.
  1-9-    تهیه برنامه‌های عملیاتی براساس برنامه استراتژیک، مشتمل بر پروژه‌ها و اقدامات اجرائی و ارائه آن به شورای مدیریت برای تصویب.
  1-10-  دریافت اطلاعات از چگونگی اجرای برنامه‌های مصوب جامعه از طریق نهاد «پایش و ارزش یابی».
  1-11-    مطالعه و بررسی مسائل محوله از سوی شورای مدیریت و ارائه راهکارهای مناسب.

  ماده6- اداره جلسات و فعالیت ها
  6-1-    کمیته دارای یک رئیس و یک دبیر می‌باشد. دبیر با رأی اکثریت اعضای کمیته برای مدت سه سال انتخاب می¬شود.
  6-2-    رئیس و در غیاب رئیس، دبیر کمیته، اداره جلسات را به عهده دارند.
  6-3-    رئیس مسئولیت انجام وظایف کمیته و دبیر مسئولیت حسن جریان فعالیت‌ها را به عهده خواهند داشت.
  6-4-    دبیرخانه جامعه مسئولیت تنظیم و نگهداری سوابق، تنظیم روابط با اعضای کمیته و اطلاع رسانی به موقع را برعهده دارد.
  6-5-    کمیته برای انجام وظایف خود می‌تواند در موارد لازم کارگروه تشکیل دهد.
  6-6-    کمیته برای انجام وظایف خود، در موارد لازم می‌تواند از خدمات کارشناسی و برون سپاری استفاده کند.

  ماده7-    این آئین‌نامه در 7 ماده و 2 تبصره در جلسه 11/بهمن ماه/95 شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران به تصویب رسید.

نقشه سایت

لینک های مرتبط

تماس با ما

جامعه مهندسان مشاور ایران
تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه
60و 22406259 واحد تشخيص صلاحيت : 4-22170783

© 1393 جامعه مهندسان مشاور ایران، تمام حقوق محفوظ است